FRÉTT FYRIRTÆKI 11. MARS 2020

Velta í sjávarútvegi var 6,3% meiri í nóvember-desember 2019 samkvæmt virðisaukaskattskýrslum en á sama tímabili árið áður. Velta á árinu 2019 í heild var 13,7% meiri en á árinu 2018 og velta í fiskeldi tvisvar sinnum meiri á árinu 2019 en 2018.

Minni velta í flugi
Velta í flutningum og geymslu var 7,3% minni í nóvember-desember 2019 en á sama tímabili 2018. Þessi samdráttur stafar meðal annars af minni veltu í flutningum með flugi (-6,0%).

Hægir á byggingaframkvæmdum
Velta í „Byggingarstarfsemi, mannvirkjagerð, námugröftur og vinnslu hráefna úr jörðu“ var 3,1% minni í nóvember-desember 2019 en sömu mánuði 2018. Hins vegar var velta á árinu 2019 í heild 2,5% meiri en á árinu 2018.

Samdráttur í framleiðslu málma og bílasölu
Velta í framleiðslu málma var 16,5% minni í nóvember-desember 2019 en á sama tímabili 2018. Þá dróst velta í sölu og viðhaldi vélknúinna ökutækja saman um 7,5% á sama tímabili vegna minni sölu á nýjum bílum.

Velta samkvæmt virðisaukaskattskýrslum (milljarðar króna)
  Nóv.-des. 2018 Nóv.-des. 2019 Breyting, % 2018 2109 Breyting, %
Alls án lyfjaframleiðslu¹ 812 806 -0,8 4.542 4.635 2,0
Landbúnaður og skógrækt² ... ... ... 52 52 -0,6
A-031/C-102 Fiskveiðar og vinnsla sjávarafurða 61 64 6,3 345 392 13,7
A-032 Fiskeldi 3 6 94,2 14 28 106,1
C-24 Framleiðsla málma 42 35 -16,5 254 234 -7,8
C Framleiðsla; án fiskvinnslu, lyfjaframleiðslu og framleiðslu málma 85 85 0,3 430 440 2,3
D/E Veitustarfsemi 35 35 -0,9 188 192 2,2
F/B Byggingarstarfsemi, mannvirkjagerð, námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 70 67 -3,1 357 365 2,5
G-45 Sala og viðhald vélknúinna ökutækja 23 21 -7,5 163 146 -10,1
G-46171/G-46172/G-46381 Heild- og umboðsverslun með fisk 39 37 -4,7 228 258 13,4
G-4671 Olíuverslun 19 21 9,1 133 149 11,7
G-46 Önnur heild- og umboðsverslun 69 70 1,3 370 395 6,9
G-47 Smásala 92 94 1,4 476 497 4,4
H Flutningar og geymsla 67 62 -7,3 494 424 -14,2
I Rekstur gististaða og veitingarekstur 30 28 -6,7 202 199 -1,6
J Upplýsingar og fjarskipti 45 47 3,3 224 235 4,7
N-7711 Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum 8 7 -13,6 51 48 -6,4
N-79 Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur 16 14 -12,0 113 113 0,9
Erlend fyrirtæki sem selja rafræna þjónustu til einstaklinga á Íslandi 2 2 -9,9 9 9 8,2
Aðrar atvinnugreinar 86 90 4,9 442 459 3,8
¹ Virðisaukaskattskyld velta er birt tímabundið án veltu í lyfjaframleiðslu þar sem verið er að yfirfara og sannreyna gögn í þeirri atvinnugrein.
² Margir bændur skila virðisaukaskattskýrslu hálfsárslega. Velta á tveggja mánaða tímabili gefur því ekki rétta mynd af þróun landbúnaðar.

Endurskoðun hagtalna
Tölur um veltu skv. virðisaukaskattskýrslum eru bráðabirgðatölur. Við birtingu fréttar 15. janúar sl. var velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi, að frátalinni lyfjaframleiðslu, talin vera 799,1 milljarðar króna í september-október 2019 sem var 1,07% hækkun frá sama tímabili árið 2018. Nú hafa nýrri tölur borist og velta á þessu tímabili er talin vera 800,2 milljarðar sem er 1,21% hækkun milli ára.

Fjallað er um endurskoðun birtra hagtalna í lýsigögnum. Einnig er birt töluleg samantekt á því hvernig nokkrir undirflokkar breytast við endurskoðun birtra hagtalna.

Aðrar hagtölur um svipað efni
Hagstofa Íslands gefur árlega út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja eftir atvinnugreinum sem byggjast á skattframtölum og gefa ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Talnaefni
Einkennandi greinar ferðaþjónustu
Allar atvinnugreinar

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1260 , netfang fyrirtaekjatolfraedi@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.