Sérfræðingur í nýsköpunar og þróunarteymi

Hagstofa Íslands leitar að metnaðarfullum sérfræðingi í teymi nýsköpunar og þróunar á sviði þjóðhagsreikninga og opinberra fjármála.

Í starfinu felst greining, hönnun, smíði og innleiðing nýs kerfis þjóðhagsreikninga fyrir Ísland sem meðal annars er ætlað að svara aukinni þörf fyrir upplýsingar um stöðu og þróun efnahagsmála sem nýst geta við stefnumörkun og vandaða ákvarðanatöku. Í því felst að vinna í gagnagrunnsmiðuðu umhverfi þar sem skilvirkni og sjálfvirkni er höfð að leiðarljósi.

Starfið krefst þekkingar á tölfræðilegri aðferðafræði og úrlausn tæknilegra viðfangsefna. Í starfinu felst meðal annars smíði líkana og ferla í umhverfi á borð við R, Python og SQL. Í starfinu felst einnig greiningarvinna á frumgögnum sem hægt er að nota til mælingar eða líkanagerðar og eru því sjálfstæð vinnubrögð mikilvæg. Starfsmaðurinn mun starfa að verkefninu í hópi sérfræðinga og sinna samskiptum við gagnaveitendur, hagaðila og notendur hér á landi og erlendis.

Hæfniskröfur:

 • Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi, t.d. hagfræði, stærðfræði, tölfræði eða verkfræði.
 • Þekking og reynsla af notkun R, Python eða sambærilegra forritunarmála.
 • Þekking á tölfræðilegri aðferðafræði.
 • Þekking og reynsla af gagnavinnslu og framsetningu tölulegra upplýsinga er æskileg.
 • Þekking og reynsla af gagnagrunnsforritun (SQL, TSQL, PL/SQL) er kostur.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta.
 • Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi.
 • Góð samstarfs- og samskiptahæfni.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda í starfið. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Hagstofu Íslands við ráðningar í störf.

Nánari upplýsingar veitir

Emma Ásudóttir Árnadóttir í síma 5281000. Netfang: emma.a.arnadottir@hagstofa.is
Gunnar Axel Axelsson í síma 5281000. Netfang: gunnar.a.axelsson@hagstofa.is

Smelltu hér til að sækja um starfið

Sérfræðingur í gagnasöfnun

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild. Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir á vegum Hagstofu Íslands.

Starfið felur í sér þróun aðferða og sérhæfð verkefni við undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar starfið á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í hagskýrslugerð.

Hæfniskröfur:

 • Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur.
 • Reynsla af tölfræði, aðferðafræði úrtaksrannsókna og spurningalistagerð.
 • Góð þekking á tölfræðihugbúnaði s.s. R eða SPSS.
 • Reynsla af vinnu í gagnagrunnum s.s. SQL er kostur.
 • Góð ritfærni á íslensku og ensku.
 • Góð samstarfs- og samskiptahæfni.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda í starfið.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Hagstofu Íslands við ráðningar í störf.

Nánari upplýsingar veitir

Emma Ásudóttir Árnadóttir í síma 5281000. Netfang: emma.a.arnadottir@hagstofa.is
Lárus Blöndal í síma 5281000. Netfang: larus.blondal@hagstofa.is

Smelltu hér til að sækja um starfið