Sérfræðingur á efnahagssviði

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða áhugasaman sérfræðing í deild þjóðhagsreikninga og opinberra fjármála en deildin vinnur meðal annars tölur um landsframleiðslu og undirþætti hennar og afkomu hins opinbera.<7p>

Í starfinu felst þátttaka í úrvinnslu, greiningu og útgáfu talna um þjóðhagsreikninga og fjármál hins opinbera. Viðfangsefnin eru fjölbreytt og fela í sér mikil samskipti og samstarf við hagsmunaaðila og innlendar og erlendar stofnanir.

Hæfniskröfur:

  • Háskólamenntun í hagfræði, tölfræði, verkfræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi
  • Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og framsetningu tölulegra upplýsinga er æskileg
  • Reynsla af vinnslu gagna í gagnagrunnsumhverfi er kostur
  • Reynsla af greiningum og hugbúnaðargerð með t.d. R eða Python er kostur
  • Þekking á þjóðhagsreikningum og fjármálum hins opinbera er kostur
  • Þekking á reiknishaldi fyrirtækja og stofnana er kostur
  • Góð íslensku- og enskukunnátta
  • Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi
  • Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 2019 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veita Ólafur Arnar Þórðarson og Gunnar Axel Axelsson í síma 5281000.