Sérfræðingur við manntal

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða starfsmann til starfa við gerð manntals.

Um er að ræða nýtt starf innan stofnunarinnar sem snýr að vinnslu gagna fyrir manntal sem verður framkvæmt á árunum 2019-2023. Helstu verkefni eru að hanna, setja upp og innleiða vinnsluferli þar sem gögn af mismunandi toga verða samræmd, flokkuð og undirbúin til greiningar. Lögð er áhersla á gæði gagna, skilvirkni aðgerða og markvissa skjölun. Starfið verður unnið í nánu samstarfi við aðra sérfræðinga Hagstofunnar.

Hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Þekking á Python og/eða R er nauðsynleg
 • Þekking á gagnagrunnum (t.d. SQL)
 • Tölfræðiþekking er mikill kostur
 • Reynsla af teymisvinnu er kostur
 • Þekking á vinnuaðferðum verkefnastjórnunar er kostur
 • Góð samskipta- og samstarfsfærni
 • Skipulögð og öguð vinnubrögð

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru skv. kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 2. september 2019 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því umsóknarfrestur rennur út

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.


Spyrlastarf í úthringiveri

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða spyril til starfa til að hafa samband símleiðis við þátttakendur í rannsóknum og safna gögnum með viðtölum.

Ef þú:

 • átt auðvelt með samskipti við fólk í gegnum síma og hefur ánægju af þeim,
 • ert kurteis, þolinmóður, nákvæmur og ábyrgur einstaklingur,
 • býrð að góðri almennri tölvukunnáttu,
 • hefur gott vald á íslensku, ensku og jafnvel fleiri tungumálum,
 • ert orðin/nn 18 ára,
 • og hefur jafnvel reynslu af spyrla- eða úthringistörfum

máttu gjarnan senda okkur upplýsingar um bakgrunn og reynslu þína sem fyrst á spyrlastarf@hagstofa.is. Öllum fyrirspurnum má einnig beina á sama netfang.

Spyrlar vinna 2–4 daga í viku eftir föstu vaktskipulagi. Vinnutími er frá 17 til 22 mánudaga til fimmtudaga og frá 13 til 17 á sunnudögum. Greidd eru yfirvinnulaun, alls 3.054 kr. á tímann auk orlofs.