Sérfræðingur í tekju- og skuldatölfræði


Ert þú sérfræðingur í tölfræði eða forritun og hefur áhuga á stórum gagnasöfnum? Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í tekju- og skuldatölfræði. Í starfinu felst tölfræðileg úrvinnsla, greining og hagskýrslugerð um tekju- og skuldatölfræði ásamt öðrum verkefnum á sviði félagsmálatölfræði. Verkefnin eru spennandi og bæði er um að ræða reglubundnar útgáfur og nýsköpun í ótrúlega áhugaverðum málaflokki.

Hæfniskröfur:
 • Háskólamenntun til dæmis á sviði tölvu-, verk- eða tölfræði, framhaldsmenntun er kostur
 • Mikil greiningarhæfni
 • Reynsla af gagnagrunnsvinnslu (t.d. SQL)
 • Forritunarþekking
 • Þekking og reynsla af tölfræðiforritum
 • Þekking og reynsla af ferlavinnu og/eða gæðastarfi er mikill kostur
 • Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu með stór gagnasett er kostur
 • Reynsla af framsetningu tölulegra upplýsinga er kostur
 • Þekking á tekjum, skuldum, skattaumhverfi og launum kostur
 • Samskipta- og samstarfsfærni
 • Frumkvæði, nákvæm og skipulögð vinnubrögð
 • Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku er æskileg
Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2019 og skulu umsóknir berast í pósti á: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.


Sérfræðingur í alþjóðlegri tölfræði


Hagstofan leitar að sérfræðingi til að þróa og hafa umsjón með tölfræðivísum Heimsmarkmiða Sameinuðu Þjóðanna ásamt því að styðja við hagnýtingu þeirra. Þá mun viðkomandi sjá um samskipti við alþjóðastofnanir um tölfræði Heimsmarkmiðanna og styðja við íslenska stjórnsýslu í samskiptum þeirra tengdum þessari tölfræði.

Hæfniskröfur:
 • Háskólamenntun með sterkan aðferðafræðilegan grunn
 • Mikil þekking á tölfræði
 • Farsæl reynsla af því að stjórna samstarfsverkefnum
 • Mikil færni í framsetningu gagna í ræðu og riti
 • Reynsla af alþjóðasamstarfi er kostur
 • Farsæl reynsla af kynningarstarfi er kostur
 • Góð samskiptafærni
 • Góð skipulagsfærni
 • Frumkvæði til verka
 • Afbragðs geta til að tjá sig í ræðu og riti á bæði ensku og íslensku
Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2019 og skulu umsóknir berast í pósti á: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.