Tilraunatölfræði


Sala eldsneytis frá eldsneytisstöðvum

Samantekt

Tölfræðin sem birt er hér sýnir áætlað rúmmál eldsneytis sem tekið er af söludælum og notað í vegasamgöngur á Íslandi eftir árum og mánuðum. Rúmmál eldsneytis er greint niður eftir því hvort um er að ræða bensín eða dísilolíu. Ekki er gerð áætlun fyrir sölu metans, vetnis eða steinolíu. Einnig er gerður greinarmunur á því hvort greitt var fyrir eldsneytið með greiðslukorti eða hvort viðskiptin voru með beingreiðslu, peningum eða öðru fyrirkomulagi. Kortaveltu er skipt niður eftir því hvort útgáfuland korts var Ísland eða annað land.

Lýsing

Upplýsingar eru birtar um greiningu á gögnum sem berast frá íslenskum færsluhirðum. Eldsneytisverð hverju sinni byggir á upplýsingum vísitöludeildar og upplýsingum sem birtar eru á vef eldsneytissala. Heildarrúmmál eldsneytis sem selt er til vegasamgangna er reiknað út frá eldsneytisskatti sem ríkið innheimtir og magni sem Orkustofnun gefur út varðandi eldsneytismagn af dælu. Samanlagt magn fyrir þau ár sem vantar í ríkisreikning (nýjustu ár) er metið út frá innflutningi eldsneytis og samhengi innflutnings og dreifingar fyrir undangengin ár.

Umreikningur á veltu á bensínstöðvum yfir í rúmmál eldsneytis gerir ráð fyrir að eldsneyti sé selt án afsláttar. Mismunur á rúmmáli sem nemur afslætti reiknast inn í flokkinn „utan kortaveltu“. Gert er ráð fyrir að velta bensínstöðva sé fyrst og fremst vegna sölu eldsneytis og að hverfandi hluta vegna sölu annarra vara (greining bendir til þess að þessi hlutur sé undir 2% að meðaltali hjá bensínstöðvum sem eru ekki eingöngu sjálfsalar).

Allt eldsneyti sem reiknast vegna kortaveltu er dregið frá heildarmagni eldsneytis sem skráð er í ríkisreikningi. Eldsneyti sem eftir stendur er merkt sem „utan kortaveltu“. Þar er gert ráð fyrir að greitt hafi verið með reiðufé, með beinum reikningsviðskiptum (t.d. fyrirtækjadælu) eða á annan máta sem fer ekki í gegnum íslenska færsluhirða.

Markmið

Birting á tímanlegum gögnum um eldsneytissölu gefur betri mynd af því hvernig akstur og samgöngur eru að þróast. Gert er ráð fyrir að gögnin verði uppfærð ársfjórðungslega. Gögnunum er ætlað að svara spurningum á borð við:

  1. Hversu stór hluti af eldsneyti er líklegt að sé keyptur af erlendum ferðamönnum?
  2. Hvernig breytist hlutfall bensíns og dísilolíu á tímum þegar bílaflotinn er að breytast?

Sala á eldsneyti á fyrsta ársfjórðungi 2022 um 18% meiri en í fyrra

Síðast uppfært: 8. júní 2022

Samkvæmt bráðabirgðartölum var eldsneytissala á fyrsta ársfjórðungi 2022 64,3 þúsund rúmmetrar (allt eldsneyti) sem er 17,7% minna en rúmmál sölu í fyrra. Greitt var fyrir 4,5% af sölunni 2022 með erlendu greiðslukorti en hlutfallið var aðeins 0,7% á fyrsta ársfjórðungi árið á undan. Eldsneytissala í janúar og febrúar 2022 var áberandi minni en sala fyrri ára enda var mikið um lokanir vegna uppgangs kórónuveirufaraldursins þá mánuði.


Talnaefni

Eldsneytissala af söludælum eftir mánuðum 080622 (xlsx)


Lýsigögn

Við mat á heildarmagni eldsneytis var litið til eldsneytisgjalds sem innheimt var samkvæmt ríkisreikningi, tölum Orkustofnunnar um eldsneytisdreifingu og innflutningi eldsneytis. Rúmmál eldsneytis sem selt er á greiðslukort notar áætlað verð á bensínstöðvum fyrir hvern dag fyrir sig en notað er eitt verð fyrir bensín og eitt fyrir dísilolíu. Ekki er gerð áætlun fyrir sölu metans, vetnis eða steinolíu. Mánaðarsala utan kortaveltu er metin út frá veltutölum fyrirtækja sem byggja á rekstri ökutækja og veltu á greiðslukortum.

Nánari lýsigögn


Öllum eru heimil afnot af tilraunatölfræði Hagstofu Íslands. Vinsamlegast getið heimildar.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1278. Netfang: Thorsteinn.Adalsteinsson@hagstofa.is