Tilraunatölfræði


Gistinætur

Samantekt

Hagstofa Íslands gefur út tölur um gistinætur ferðamanna á hótelum í hverjum mánuði og birtast þær að jafnaði 30 dögum eftir að mánuði lýkur, en þá eru skil frá hótelum vanalega um 90%. Vegna áhuga notenda á að fá tímanlegri tölur var ákveðið að nota gögn frá þeim aðilum sem skila strax eftir að tímabili lýkur til að fá fyrsta mat á það stuttu eftir lok tímabils hverjar endanlegar tölur hvers mánaðar yrðu fyrir nýtingu rúma og fjölda gistinátta á hótelum.

Miklar breytingar hafa átt sér stað á stuttum tíma í ferðaþjónustunni. Svo örar breytingar ýta undir þörfina fyrir tímanlegar hagtölur en skapa einnig vandkvæði við tölfræðilega vinnslu og þarf fyrir vikið að taka bráðabirgðatölunum með fyrirvara.

Lýsing

Um 20% hótela skila inn gögnum fyrstu dagana eftir lok hvers mánaðar. Athugað var hvort þessi gögn væru nothæf fyrir fyrsta mat á nýtingu rúma og fjölda gistinátta á hótelum. Þar sem þessi hótel eru ekki valin af handahófi er þeim skipt upp eftir landsvæðum og gögnin vigtuð til að leiðrétta fyrir því.

Gögn um rúmanýtingu og fjölda gistinátta í þessum undirhópi hótela sem skila að jafnaði snemma, voru skoðuð aftur í tímann og borin saman við lokaniðurstöður fyrir hvern mánuð. Í ljós kom að hægt var að áætla rúmanýtingu og fjölda gistinátta á hótelum í hverjum mánuði með 95% öryggismörkum.

Markmið

Þessi aðferð gerir það mögulegt að áætla rúmanýtingu og fjölda gistinátta á hótelum stuttu eftir að tímabili lýkur og er ætlunin að birta þessa áætlun innan 10 daga frá lokum hvers mánaðar. Vonast er til að þessi birting á tímanlegri tölum gefi vísbendingar um þróun gistinátta nær rauntíma en ella.

Gistinóttum á hótelum fækkaði um 69% í mars, gistinætur Íslendinga tvöfölduðust

Síðast uppfært: 13. apríl 2021

Miðað við bráðabirgðatölur sem byggja á fyrstu skilum fyrir marsmánuð má ætla að gistinætur á hótelum í mars hafi verið um 54.400 (95% öryggismörk 48.500-60.300), þar af hafi íslenskar gistinætur verið um 41.800 (95% öryggismörk 36.500-47.100) og gistinætur útlendinga um 12.600 (95% öryggismörk 10.200-15.100).

Borið saman við 174.500 gistinætur í mars 2020 má ætla að orðið hafi um það bil 69% samdráttur í fjölda gistinátta í mars á milli ára. Þar af má ætla að gistinóttum útlendinga hafi fækkað um 92% en gistinóttum Íslendinga hafi á móti fjölgað um 107% og þar með rúmlega tvöfaldast.

Samkvæmt sömu áætlun var rúmanýting í mars 2021 um 11,4% (95% öryggismörk: 10,1%-12,7%) samanborið við 25,1% í sama mánuði í fyrra.

Um miðjan mars í fyrra var fyrsta samkomubann til að hefta útbreiðslu kórónuveirunnar sett á og ferðamannastraumur til landsins dróst verulega saman.

Bráðabirgðatölur fyrir febrúar 2021 gerðu ráð fyrir að gistinætur hefðu verið um 46.800 (95% öryggismörk 42.500-51.100). Þegar búið var að vinna úr öllum tölum fyrir febrúar reyndist endanlegur fjöldi hótelgistinátta hafa verið 41.900 sem var heldur lægra en 95% öryggismörk sögðu til um.


Talnaefni

Hótel bráðabirgðatölur 130421 (xlsx)


Lýsigögn

Fyrir gistináttatölfræði Hagstofunnar: Fjöldi gististaða, gesta og gistinátta (pdf)

Lýsing á aðferðafræði (enska): Fast estimates of proportions and occupancynumbers of hotels (pdf)Öllum eru heimil afnot af tilraunatölfræði Hagstofu Íslands. Vinsamlegast getið heimildar.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma +528 1000. Netfang: gistiskyrslur@hagstofa.is