Tilraunatölfræði


Gistinætur

Samantekt

Hagstofa Íslands gefur út tölur um gistinætur ferðamanna á hótelum í hverjum mánuði og birtast þær að jafnaði 30 dögum eftir að mánuði lýkur, en þá eru skil frá hótelum vanalega um 90%. Vegna áhuga notenda á að fá tímanlegri tölur var ákveðið að nota gögn frá þeim aðilum sem skila strax eftir að tímabili lýkur til að fá fyrsta mat á það stuttu eftir lok tímabils hverjar endanlegar tölur hvers mánaðar yrðu fyrir nýtingu rúma og fjölda gistinátta á hótelum.

Miklar breytingar hafa átt sér stað á stuttum tíma í ferðaþjónustunni. Svo örar breytingar ýta undir þörfina fyrir tímanlegar hagtölur en skapa einnig vandkvæði við tölfræðilega vinnslu og þarf fyrir vikið að taka bráðabirgðatölunum með fyrirvara.

Lýsing

Um 20% hótela skila inn gögnum fyrstu dagana eftir lok hvers mánaðar. Athugað var hvort þessi gögn væru nothæf fyrir fyrsta mat á nýtingu rúma og fjölda gistinátta á hótelum. Þar sem þessi hótel eru ekki valin af handahófi er þeim skipt upp eftir landsvæðum og gögnin vigtuð til að leiðrétta fyrir því.

Gögn um rúmanýtingu og fjölda gistinátta í þessum undirhópi hótela sem skila að jafnaði snemma, voru skoðuð aftur í tímann og borin saman við lokaniðurstöður fyrir hvern mánuð. Í ljós kom að hægt var að áætla rúmanýtingu og fjölda gistinátta á hótelum í hverjum mánuði með 95% öryggismörkum.

Markmið

Þessi aðferð gerir það mögulegt að áætla rúmanýtingu og fjölda gistinátta á hótelum stuttu eftir að tímabili lýkur og er ætlunin að birta þessa áætlun innan 10 daga frá lokum hvers mánaðar. Vonast er til að þessi birting á tímanlegri tölum gefi vísbendingar um þróun gistinátta nær rauntíma en ella.

Um sjöfalt fleiri erlendar gistinætur á hótelum í júní

Síðast uppfært: 7. júlí 2021

Miðað við bráðabirgðatölur sem byggja á fyrstu skilum fyrir júnímánuð má ætla að gistinætur á hótelum í júní hafi verið um 157.900 (95% öryggismörk 145.900-169.900), þar af hafi gistinætur Íslendinga verið um 49.200 (95% öryggismörk 41.500-56.900) og gistinætur útlendinga um 108.700 (95% öryggismörk 98.300-119.100).

Borið saman við 90.500 gistinætur í júní 2020 má ætla að orðið hafi um það bil 74,5% aukning í fjölda gistinátta í júní á milli ára. Þar af má ætla að gistinætur útlendinga hafi um það bil sjöfaldast, en gistinóttum Íslendinga hafi fækkað um 34,7%. Til frekari samanburðar má nefna að gistinætur í júní 2019 voru 420.300, þar af voru gistinætur útlendinga 382.200.

Samkvæmt sömu áætlun var rúmanýting í júní 2021 um 28,6% (95% öryggismörk: 26,4%-30,8%) samanborið við 17,1% í sama mánuði í fyrra.

Bráðabirgðatölur fyrir maí 2021 gerðu ráð fyrir að gistinætur hefðu verið um 90.000 (95% öryggismörk 82.100-98.000). Þegar búið var að vinna úr öllum tölum fyrir maí reyndist endanlegur fjöldi hótelgistinátta vera 102.800.

Miklar breytingar eiga sér nú stað á framboði á hótelrýmum og eykur það mjög óvissu í bráðabirgðamati á fjölda gistinátta. Því er rétt að taka þessum áætluðu tölum um fjölda gistinátta á hótelum í júní með sérstökum fyrirvara þar til endanlegar tölur verða birtar í lok júní.


Talnaefni

Hótel bráðabirgðatölur 070721 (xlsx)


Lýsigögn

Fyrir gistináttatölfræði Hagstofunnar: Fjöldi gististaða, gesta og gistinátta (pdf)

Lýsing á aðferðafræði (enska): Fast estimates of proportions and occupancynumbers of hotels (pdf)Öllum eru heimil afnot af tilraunatölfræði Hagstofu Íslands. Vinsamlegast getið heimildar.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma +528 1000. Netfang: gistiskyrslur@hagstofa.is