Tilraunatölfræði


Gistinætur

Samantekt

Hagstofa Íslands gefur út tölur um gistinætur ferðamanna á hótelum í hverjum mánuði og birtast þær að jafnaði 30 dögum eftir að mánuði lýkur, en þá eru skil frá hótelum vanalega um 90%. Vegna áhuga notenda á að fá tímanlegri tölur var ákveðið að nota gögn frá þeim aðilum sem skila strax eftir að tímabili lýkur til að fá fyrsta mat á það stuttu eftir lok tímabils hverjar endanlegar tölur hvers mánaðar yrðu fyrir nýtingu rúma og fjölda gistinátta á hótelum.

Miklar breytingar hafa átt sér stað á stuttum tíma í ferðaþjónustunni. Svo örar breytingar ýta undir þörfina fyrir tímanlegar hagtölur en skapa einnig vandkvæði við tölfræðilega vinnslu og þarf fyrir vikið að taka bráðabirgðatölunum með fyrirvara.

Lýsing

Um 20% hótela skila inn gögnum fyrstu dagana eftir lok hvers mánaðar. Athugað var hvort þessi gögn væru nothæf fyrir fyrsta mat á nýtingu rúma og fjölda gistinátta á hótelum. Þar sem þessi hótel eru ekki valin af handahófi er þeim skipt upp eftir landsvæðum og gögnin vigtuð til að leiðrétta fyrir því.

Gögn um rúmanýtingu og fjölda gistinátta í þessum undirhópi hótela sem skila að jafnaði snemma, voru skoðuð aftur í tímann og borin saman við lokaniðurstöður fyrir hvern mánuð. Í ljós kom að hægt var að áætla rúmanýtingu og fjölda gistinátta á hótelum í hverjum mánuði með 95% öryggismörkum.

Markmið

Þessi aðferð gerir það mögulegt að áætla rúmanýtingu og fjölda gistinátta á hótelum stuttu eftir að tímabili lýkur og er ætlunin að birta þessa áætlun innan 10 daga frá lokum hvers mánaðar. Vonast er til að þessi birting á tímanlegri tölum gefi vísbendingar um þróun gistinátta nær rauntíma en ella.

Gistinætur á hótelum drógust saman um 92% í desember

Síðast uppfært: 8. janúar 2021

Miðað við bráðabirgðatölur sem byggja á fyrstu skilum fyrir desembermánuð má ætla að gistinætur á hótelum í desember hafi verið um 25.000 (95% öryggismörk 20.000-31.000), þar af hafi íslenskar gistinætur verið um 21.000 (95% öryggismörk 17.000-26.000) og gistinætur útlendinga um 4.000 (95% öryggismörk 2.000-6.000).

Borið saman við 307.200 gistinætur í desember 2019 má ætla að orðið hafi um það bil 92% samdráttur á fjölda gistinátta í desember á milli ára. Þar af má ætla að gistinóttum Íslendinga hafi fækkað um á að giska 33% frá sama mánuði í fyrra en gistinætur útlendinga hafi á sama tíma dregist saman um 98,5%.

Samkvæmt sömu áætlun var rúmanýting í desember 2020 um 5,9% (95% öryggismörk: 4,8%-7,0%) samanborið við 43,2% í sama mánuði í fyrra.

Þar sem samanburður á bráðabirgðamati og endanlegum tölum leiddi í ljós að fyrstu bráðabirgðatölum hætti til að ofmeta fjölda gistinátta miðað við endanlegar tölur var leiðréttingu bætt við útreikninga frá og með tölum fyrir október 2020 til að gera ráð fyrir þessu. Bráðabirgðatölur fyrir nóvember 2020 gerðu ráð fyrir að gistinætur hefðu verið um 24.000 (95% öryggismörk 20.000-28.000) en þegar búið var að vinna úr öllum tölum fyrir nóvember reyndist endanlegur fjöldi gistinátta hafa verið 24.305 sem er vel innan 95% öryggismarka.


Talnaefni

Hótel bráðabirgðatölur 080121 (xlsx)


Lýsigögn

Fyrir gistináttatölfræði Hagstofunnar: Fjöldi gististaða, gesta og gistinátta (pdf)

Lýsing á aðferðafræði (enska): Fast estimates of proportions and occupancynumbers of hotels (pdf)Öllum eru heimil afnot af tilraunatölfræði Hagstofu Íslands. Vinsamlegast getið heimildar.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma +528 1000. Netfang: gistiskyrslur@hagstofa.is