Tilraunatölfræði


Gistinætur

Samantekt

Hagstofa Íslands gefur út tölur um gistinætur ferðamanna á hótelum í hverjum mánuði og birtast þær að jafnaði 30 dögum eftir að mánuði lýkur, en þá eru skil frá hótelum vanalega um 90%. Vegna áhuga notenda á að fá tímanlegri tölur var ákveðið að nota gögn frá þeim aðilum sem skila strax eftir að tímabili lýkur til að fá fyrsta mat á það stuttu eftir lok tímabils hverjar endanlegar tölur hvers mánaðar yrðu fyrir nýtingu rúma og fjölda gistinátta á hótelum.

Miklar breytingar hafa átt sér stað á stuttum tíma í ferðaþjónustunni. Svo örar breytingar ýta undir þörfina fyrir tímanlegar hagtölur en skapa einnig vandkvæði við tölfræðilega vinnslu og þarf fyrir vikið að taka bráðabirgðatölunum með fyrirvara.

Lýsing

Um 20% hótela skila inn gögnum fyrstu dagana eftir lok hvers mánaðar. Athugað var hvort þessi gögn væru nothæf fyrir fyrsta mat á nýtingu rúma og fjölda gistinátta á hótelum. Þar sem þessi hótel eru ekki valin af handahófi er þeim skipt upp eftir landsvæðum og gögnin vigtuð til að leiðrétta fyrir því.

Gögn um rúmanýtingu og fjölda gistinátta í þessum undirhópi hótela sem skila að jafnaði snemma, voru skoðuð aftur í tímann og borin saman við lokaniðurstöður fyrir hvern mánuð. Í ljós kom að hægt var að áætla rúmanýtingu og fjölda gistinátta á hótelum í hverjum mánuði með 95% öryggismörkum.

Markmið

Þessi aðferð gerir það mögulegt að áætla rúmanýtingu og fjölda gistinátta á hótelum stuttu eftir að tímabili lýkur og er ætlunin að birta þessa áætlun innan 10 daga frá lokum hvers mánaðar. Vonast er til að þessi birting á tímanlegri tölum gefi vísbendingar um þróun gistinátta nær rauntíma en ella.

Rúmlega fimmfalt fleiri gistinætur á hótelum í september

Síðast uppfært: 8. október 2021

Miðað við bráðabirgðatölur sem byggja á fyrstu skilum fyrir september má ætla að gistinætur á hótelum hafi verið um 341.700 (95% öryggismörk 329.300-354.000), þar af hafi gistinætur Íslendinga verið um 63.100 (95% öryggismörk 55.700-70.600) og gistinætur útlendinga um 278.500 (95% öryggismörk 266.500-290.600).

Borið saman við 63.600 gistinætur í september 2020 má ætla að orðið hafi rúmlega fimmföldun í fjölda gistinátta á milli ára. Þar af má ætla að gistinætur Íslendinga hafi aukist um 134%, en þær voru 47.100 á fyrra ári. Gistinætur útlendinga jukust verulega á milli ára en þær voru 16.400 í fyrra. Þess ber að geta að í september í fyrra voru sóttvarnaraðgerðir á landamærum mun strangari en þær eru í dag. Til frekari samanburðar má nefna að gistinætur á hótelum í september 2019 voru 434.200, þar af voru gistinætur útlendinga 396.700.

Samkvæmt sömu áætlun var rúmanýting í september 2021 um 51,5% (95% öryggismörk: 49,6%-53,3%) samanborið við 12,3% í sama mánuði í fyrra og 61,3% árið 2019.

Bráðabirgðatölur fyrir ágúst 2021 gerðu ráð fyrir að gistinætur hefðu verið um 413.300 (95% öryggismörk 399.300-427.300). Þegar búið var að vinna úr öllum tölum fyrir júlí reyndist endanlegur fjöldi hótelgistinátta vera 439.100 eða nokkru hærri en ætla mátti af upphaflegu bráðabirgðamati.

Miklar breytingar eiga sér nú stað á framboði á hótelrýmum og eykur það mjög óvissu í bráðabirgðamati á fjölda gistinátta. Því er rétt að taka þessum áætluðu bráðabirgðatölum um fjölda gistinátta á hótelum í september með sérstökum fyrirvara þar til endanlegar tölur verða birtar í lok október.


Talnaefni

Hótel bráðabirgðatölur 081021 (xlsx)


Lýsigögn

Fyrir gistináttatölfræði Hagstofunnar: Fjöldi gististaða, gesta og gistinátta (pdf)

Lýsing á aðferðafræði (enska): Fast estimates of proportions and occupancynumbers of hotels (pdf)Öllum eru heimil afnot af tilraunatölfræði Hagstofu Íslands. Vinsamlegast getið heimildar.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma +528 1000. Netfang: gistiskyrslur@hagstofa.is