Tilraunatölfræði


Gistinætur

Samantekt

Hagstofa Íslands gefur út tölur um gistinætur ferðamanna á hótelum í hverjum mánuði og birtast þær að jafnaði 30 dögum eftir að mánuði lýkur, en þá eru skil frá hótelum vanalega um 90%. Vegna áhuga notenda á að fá tímanlegri tölur var ákveðið að nota gögn frá þeim aðilum sem skila strax eftir að tímabili lýkur til að fá fyrsta mat á það stuttu eftir lok tímabils hverjar endanlegar tölur hvers mánaðar yrðu fyrir nýtingu rúma og fjölda gistinátta á hótelum.

Miklar breytingar hafa átt sér stað á stuttum tíma í ferðaþjónustunni. Svo örar breytingar ýta undir þörfina fyrir tímanlegar hagtölur en skapa einnig vandkvæði við tölfræðilega vinnslu og þarf fyrir vikið að taka bráðabirgðatölunum með fyrirvara.

Lýsing

Um 20% hótela skila inn gögnum fyrstu dagana eftir lok hvers mánaðar. Athugað var hvort þessi gögn væru nothæf fyrir fyrsta mat á nýtingu rúma og fjölda gistinátta á hótelum. Þar sem þessi hótel eru ekki valin af handahófi er þeim skipt upp eftir landsvæðum og gögnin vigtuð til að leiðrétta fyrir því.

Gögn um rúmanýtingu og fjölda gistinátta í þessum undirhópi hótela sem skila að jafnaði snemma, voru skoðuð aftur í tímann og borin saman við lokaniðurstöður fyrir hvern mánuð. Í ljós kom að hægt var að áætla rúmanýtingu og fjölda gistinátta á hótelum í hverjum mánuði með 95% öryggismörkum.

Markmið

Þessi aðferð gerir það mögulegt að áætla rúmanýtingu og fjölda gistinátta á hótelum stuttu eftir að tímabili lýkur og er ætlunin að birta þessa áætlun innan 10 daga frá lokum hvers mánaðar. Vonast er til að þessi birting á tímanlegri tölum gefi vísbendingar um þróun gistinátta nær rauntíma en ella.

Gistinætur á hótelum drógust saman um 82% í september

Síðast uppfært: 9. október 2020

Samkvæmt bráðabirgðatölum sem byggja á fyrstu skilum fyrir septembermánuð má ætla að gistinætur á hótelum í september hafi verið um 80.000 (95% öryggismörk 72.000-88.000), þar af hafi íslenskar gistinætur verið um 62.000 (95% öryggismörk 54.000-69.000) og gistinætur útlendinga um 18.000 (95% öryggismörk 14.000-23.000). Borið saman við 434.200 gistinætur í september 2019 má ætla að orðið hafi um það bil 82% samdráttur á fjölda gistinátta í september á milli ára. Samkvæmt þessu má ætla að gistinóttum Íslendinga hafi fjölgað um um það bil 65% frá sama mánuði í fyrra en gistinætur útlendinga hafi á sama tíma dregist saman um um það bil 95%.

Samkvæmt sömu áætlun var rúmanýting í september 2020 um 15,0% (95% öryggismörk: 13,5%-16,5%) samanborið við 61,3% í sama mánuði í fyrra.


Talnaefni

Hótel bráðabirgðatölur 091020 (xlsx)


Lýsigögn

Fyrir gistináttatölfræði Hagstofunnar: Fjöldi gististaða, gesta og gistinátta (pdf)

Lýsing á aðferðafræði (enska): Fast estimates of proportions and occupancynumbers of hotels (pdf)Öllum eru heimil afnot af tilraunatölfræði Hagstofu Íslands. Vinsamlegast getið heimildar.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma +528 1000. Netfang: gistiskyrslur@hagstofa.is