FRÉTT ÞJÓÐHAGSREIKNINGAR 25. MAÍ 2018

Hagstofan birtir nú niðurstöður tekjuskiptingaruppgjörs fyrir alla fimm megingeira íslenska hagkerfisins ásamt útlöndum fyrir árið 2016. Uppgjörið felur ekki í sér nýtt mat á vergri landsframleiðslu í heild eða helstu undirliðum hennar heldur er það byggt á niðurstöðum ráðstöfunar- og framleiðsluuppgjörs þjóðhagsreikninga. Hér er aftur á móti lögð áhersla á að skrá verðmætastrauma milli megingeira hagkerfisins. Helstu niðurstöður tekjuskiptingaruppgjörsins eru vergur og hreinn sparnaður hvers geira fyrir sig en það er sá hluti tekna af framleiðslu hagkerfisins, innanlands eða utan, sem ekki er notaður til neyslu.

Vergur sparnaður heimilageirans nam 4,0% af ráðstöfunartekjum geirans á árinu 2016 samanborið við 5,5% árið 2015. Verg fjármunamyndun nam 6,6% af ráðstöfunartekjum ársins 2016 en var 5,1% árið 2015.

Verg fjármunamyndun fyrirtækja landsins nam 15,5% af VLF árið 2016 samanborið við 13,6% árið 2015. Vergur rekstrarafgangur annarra fyrirtækja en fjármálafyrirtækja nam 40,9% af vinnsluvirði þeirra árið 2016 en 40,7% árið 2015.

Stöðugleikaframlag föllnu fjármálafyrirtækjanna, að fjárhæð 384,3 milljarða króna, var ráðstafað sem skattgreiðslu fjármálafyrirtækjageirans (S.12) við vinnslu tekjuskiptingaruppgjörsins í samræmi við ráðleggingu Hagstofu Evrópusambandsins, Eurostat. Þessi færsla útskýrir mikla breytingu á afkomu geirans milli ára.

 

Nánari lýsingu á aðferðafræði tekjuskiptingaruppgjörsins má finna í eftirfarandi hefti:  https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/thjodhagsreikningar/tekjuskiptingaruppgjor-2014/

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang thjodhagsreikningar@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.