Velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi, fyrir utan lyfjaframleiðslu, var 4.536 milljarðar árið 2018, sem er 7,9% hækkun miðað við árið 2017.

Á tímabilinu nóvember-desember 2018 var veltan 808 milljarðar, eða 5,7% hærri en sömu mánuði árið áður. Á þessu tímabili jókst velta mest hjá ferðaskrifstofum og ferðaskipuleggjendum (18,8%), en í þeim flokki eru bæði fyrirtæki sem skipuleggja ferðir innanlands og íslenskar ferðaskrifstofur sem selja ferðir erlendis. Velta jókst einnig mikið í heild- og umboðssölu með fisk (16,2%); upplýsingum og fjarskiptum (14,2%); sjávarútvegi (13,2%); byggingariðnaði og mannvirkjagerð (11,2%); veitustarfsemi (10,6%) og framleiðslu málma (10,3%). Margar þessara atvinnugreina er með stóran hluta tekna í erlendum gjaldeyri og á þessu tímabili hækkaði gengi erlendra gjaldmiðla um 13% að meðaltali.

Velta bílasölu og -viðgerðum lækkaði um 19,2% frá nóvember-desember 2017 til nóvember-desember 2018.

Virðisaukaskattsvelta (milljarðar króna)
  Nóv.-des. 2017 Nóv.-des. 2018 Breyting, % 2017 2018 Breyting, %
Alls án lyfjaframleiðslu¹ 764 808 5,7 4.204 4.536 7,9
Landbúnaður og skógrækt² 24 ... ... 50 ... ...
A-03/C-102 Fiskveiðar, fiskeldi og vinnsla sjávarafurða 55 62 13,0 323 358 10,7
C-24 Framleiðsla málma 38 42 10,3 222 254 14,4
C Framleiðsla; án fiskvinnslu, lyfjaframleiðslu og framleiðslu málma 80 85 5,7 411 431 4,9
D/E Veitustarfsemi 31 35 10,6 170 188 10,5
F/B Byggingarstarfsemi, mannvirkjagerð, námugröftur og vinnsla hráefna úr j 62 69 11,2 323 357 10,3
G-45 Sala og viðhald vélknúinna ökutækja 28 22 -19,2 174 162 -6,9
G-46171/G-46172/G-46381 Heild- og umboðsverslun með fisk 33 38 16,2 194 226 16,4
G-4671 Olíuverslun 19 18 -3,0 124 128 3,6
G-46 Önnur heild- og umboðsverslun 63 68 7,9 345 366 6,2
G-47 Smásala 88 93 5,5 454 478 5,4
H Flutningar og geymsla 71 66 -6,4 460 493 7,2
I Rekstur gististaða og veitingarekstur 27 29 5,6 191 197 3,4
J Upplýsingar og fjarskipti 39 45 14,2 198 223 12,7
N-7711 Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum 8 8 0,1 51 52 2,3
N-79 Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur 13 16 18,8 102 112 9,7
Erlend fyrirtæki sem selja rafræna þjónustu til einstaklinga á Íslandi 2 2 3,7 7 9 23,2
Aðrar atvinnugreinar 83 87 5,1 404 451 11,6
¹ Virðisaukaskattskyld velta er birt tímabundið án veltu í lyfjaframleiðslu þar sem verið er að yfirfara og sannreyna gögn í þeirri atvinnugrein.
² Margir bændur skila virðisaukaskattskýrlsu hálfsárslega og hafa lengri skilafrest en aðrir. Því eru ekki komnar áreiðanlegar tölur um veltu í landbúnaði og skógrækt seinni hluta árs 2018.

Velta í útflutningi
Virðisaukaskattsveltu er skipt eftir þrepum. Almennt þrep, einnig kallað hærra þrep, er í dag með 24% virðisaukaskatti. Í lægra þrepi, sem nú er 11%, eru m.a. matvara, bækur og gisting. Hluti veltu er undanskilinn virðisaukaskatti skv. 14 grein laga um virðisaukaskatt (50/1988). Þar er fyrst og fremst um að ræða útflutning. Að lokum er til starfsemi sem er alfarið undanþegin virðisaukaskatti skv. 2. grein virðisaukaskattslaga og kemur ekki fram í virðisaukaskattsskýrslum, t.d. almenningssamgöngur, læknisþjónusta og íþróttastarfsemi. Sá hluti veltu sem er undanþegin virðisaukaskatti gefur vísbendingu um útflutningshneigð atvinnugreina. Í tækni og hugverkaiðnaði er útflutningur um 44% af heildarveltu og hefur það hlutfall aukist hægt og sígandi undanfarin áratug.

Velta í tækni- og hugverkaiðnaði eftir virðisaukasattsþrepum 2008-2019

Velta eftir virðisaukaskattsþrepum árið 2018 (milljarðar króna)
 AllsVelta undaþegin vsk (útflutningur)Lægra vsk-þrepHærra vsk-þrep
Tölvutengd þjónusta (ÍSAT 582, 62, 631) 112 (100%) 48 (42%) 1 (1%) 64 (57%)
Meðal- og hátækniframleiðsla (ÍSAT 20, 254, 26-30, 325) 99 (100%) 75 (76%) 0 (0%) 23 (24%)
Hátækniþjónusta (ÍSAT 53, 58, 60-63, 72) 229 (100%) 68 (30%) 16 (7%) 145 (63%)
Upplýsingatækni og fjarskipti (ÍSAT 261-264, 268, 465, 582, 61-62, 631, 951) 210 (100%) 53 (25%) 6 (3%) 151 (72%)
Upplýsinga- og dagskrármiðlun (ÍSAT 581, 59-60, 639) 45 (100%) 4 (10%) 11 (25%) 29 (65%)
Tækni- og hugverkaiðnaður (ÍSAT 20, 254, 26-30, 325, 53, 58, 60-63, 72) 327 (100%) 143 (44%) 16 (5%) 168 (51%)
Einkennandi greinar ferðaþjónustu (ÍSAT 491, 4932, 4939, 501, 503, 511, 551-553, 561, 563, 771, 7721, 79) 671 (100%) 307 (46%) 293 (44%) 71 (11%)
Framleiðsla, án fiskvinnslu, lyfjaframleiðslu og álframleiðslu (ÍSAT 10-33; án 102, 21 og 24) 431 (100%) 112 (26%) 140 (33%) 179 (41%)
Framleiðsla málma (ÍSAT 24) 254 (100%) 253 (99%) 0 (0%) 2 (1%)
Sjávarútvegur (ÍSAT 031, 102) 344 (100%) 238 (69%) 90 (26%) 16 (5%)
Fiskeldi (ÍSAT 032) 14 (100%) 6 (46%) 5 (38%) 2 (16%)

Endurskoðun hagtalna
Tölur um veltu skv. virðisaukaskattskýrslum eru bráðabirgðatölur. Við birtingu fréttar í janúar 2019 var velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi, að frátalinni lyfjaframleiðslu, talin vera 788,1 milljarðar króna í september og október 2018, sem var 6,2% hækkun frá sömu mánuðum árið 2017. Nú hafa nýrri tölur borist og velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi, að frátalinni lyfjaframleiðslu, á þessu tímabili er talin vera 789,5 milljarðar, sem er 6,4% hækkun milli ára. Fjallað er um endurskoðun hagtalna í lýsigögnum og tölulegar upplýsingar um breytingar á áður útgefnum hagtölum eru í endurskoðun hagtalna.

Aðrar hagtölur
Hagstofa Íslands gefur árlega út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja eftir atvinnugreinum sem byggjast á skattframtölum og gefa ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Talnaefni
Einkennandi greinar ferðaþjónustu
Allar atvinnugreinar