Vinsamlegast athugið að þessari fréttatilkynningu hefur verið breytt frá upprunalegri útgáfu. Ný fréttatilkynning var gefin út í staðinn.

Út eru komin Hagtíðindi í efnisflokknum þjóðhagsreikningar um fjármál hins opinbera árið 2010. Gefið er talnalegt yfirlit um helstu þætti opinberra fjármála, þ.e. ríkis, sveitarfélaga og almannatrygginga, og er áhersla fyrst og fremst lögð á hið opinbera en samsvarandi upplýsingar um undirgeira þess er að finna á vefsíðu Hagstofunnar.

Af helstu niðurstöðum má nefna að heildarútgjöld hins opinbera 2010 námu 748 milljörðum króna og lækkuðu um 2% milli ára, eða úr 51,0% af landsframleiðslu 2009 í 48,6% 2010. Þar af runnu 405 milljarðar króna til þriggja stærstu útgjaldaflokka hins opinbera – heilbrigðismála, fræðslumála, almannatrygginga og velferðarmála – eða 26,3% af landsframleiðslu.

Heildarútgjöld til heilbrigðismála námu 143,5 milljörðum króna 2010, eða 9,3% af landsframleiðslu. Þar af var hlutur hins opinbera 115,6 milljarðar króna en hlutur heimila um 28 milljarðar eða 19,5%. Á mann námu heilbrigðisútgjöld hins opinbera 364 þúsund krónum og lækkuðu um 22 þúsund krónur frá 2009. 15,5% heildarútgjalda hins opinbera runnu til heilbrigðismála. Til fræðslumála var ráðstafað 132 milljörðum króna 2010, eða 8,6% af landsframleiðslu. Þar af var fjármögnun hins opinbera rúmlega 120 milljarðar króna og hlutur heimilanna 11,5 milljarðar króna, eða 8,7%. Um 16,1% heildarútgjalda hins opinbera rann til fræðslumála. Til almannatrygginga og velferðarmála ráðstafaði hið opinbera 169 milljörðum króna 2010, eða 11% af landsframleiðslu (22,6% heildarútgjalda).

Hrein peningaleg eign hins opinbera, þ.e. peningaleg eign umfram skuldir, var neikvæð um 663 milljarða króna í árslok 2010, eða sem svarar 43% af landsframleiðslu. Hún versnaði um 66 milljarða króna milli ára eða 3% af landsframleiðslu. Peningalegar eignir hins opinbera námu 1.188 milljörðum króna í árslok 2010 (77,1% af landsframleiðslu) og heildarskuldir námu 1.851 milljarði króna (120,2% af landsframleiðslu).

Tekjuafkoma hins opinbera var neikvæð um ríflega 97 milljarða króna árið 2010, eða 6,3% af landsframleiðslu. Til samanburðar var tekjuafkoman neikvæð um 149 milljarða króna árið 2009 eða 10% af landsframleiðslu. Tekjur hins opinbera námu 651 milljarði króna árið 2010 og hækkuðu um 5,9% milli ára. Sem hlutfall af landsframleiðslu mældust þær 42,3% samanborið við 41,1% árið 2009, 44,1% árið 2008 og 47,9% árið 2007. Þær hafa því hækkað um ríflega eitt prósentustig af landsframleiðslu frá fyrra ári eftir umtalsverða lækkun frá árinu 2007.

Fjármál hins opinbera 2010, bráðabirgðauppgjör - Hagtíðindi

Talnaefni