Heildarútgjöld til rannsókna og þróunarstarfs á árinu 2018 voru 56,9 milljarðar króna en það jafngildir 2,02% af vergri landsframleiðslu. Árið 2017 voru útgjöldin 55,1 milljarður króna og jafngildir það 2,11% af vergri landsframleiðslu. Árið 2016 voru útgjöldin 53 milljarðar króna og jafngildir það 2,13% af vergri landsframleiðslu.

Gagnasöfnun Hagstofunnar nær yfir fyrirtæki, sjálfseignastofnanir, háskólastofnanir og aðrar opinberar stofnanir. Skiptast heildarútgjöldin þannig að útgjöld fyrirtækja og sjálfseignastofnana eru 36,6 milljarðar, útgjöld háskólastofnana 17,9 milljarðar og heildarútgjöld annarra opinberra stofnana 2,4 milljarðar.

Útgjöld til rannsókna og þróunar sem hlutfall af vergri landsframleiðslu

Um gögnin
Gögnum er safnað árlega frá háskólastofnunum og öðrum opinberum stofnunum. Gagnasöfnun fyrirtækja og sjálfseignarstofnana fer fram annað hvert ár og snúa þá spurningar annars vegar að útgjöldum liðins árs og hins vegar að áætluðum útgjöldum þess árs sem listinn er lagður fyrir. Tölum fyrir árið 2017 var safnað á öðrum ársfjórðungi ársins 2018.

Tölur um heildarútgjöld, sem hlutfall af vergri landsframleiðslu, eru háðar breytingum á útreikningum á landsframleiðslu en jafnframt geta tölur fyrri ára verið uppfærðar í kjölfar síðari gagnasafnanna. Heildarútgjöld fyrri ára hafa þannig verið uppfærð með birtingu á niðurstöðum ársins 2018.

Talnaefni