Heildarútgjöld til rannsókna og þróunarstarfs á árinu 2017 voru 55,7 milljarðar króna en það jafngildir 2,13% af vergri landsframleiðslu. Árið 2016 voru útgjöldin 53 milljarðar króna og jafngildir það 2,12% af vergri landsframleiðslu. Árið 2015 voru útgjöldin 50,5 milljarðar króna og jafngildir það 2,2% af vergri landsframleiðslu. Hlutfallsleg útgjöld til rannsókna og þróunar standa þar með nokkurn veginn í stað á milli áranna 2016 og 2017.

Gagnasöfnun Hagstofunnar nær yfir fyrirtæki, sjálfseignastofnanir, háskólastofnanir og aðrar opinberar stofnanir. Skiptast heildarútgjöldin þannig að útgjöld fyrirtækja og sjálfseignastofnana eru 36 milljarður, útgjöld háskólastofnana 17,3 milljarðar og heildarútgjöld annarra opinberra stofnana 2,3 milljarðar.

Um gögnin
Gögnum er safnað árlega frá háskólastofnunum og öðrum opinberum stofnunum.Gagnasöfnun fyrirtækja og sjálfseignarstofnana fer fram annað hvert ár og snúa þá spurningar annars vegar að útgjöldum liðins ár og hins vegar að áætluðum útgjöldum þess árs sem listinn er lagður fyrir. Tölum fyrir árið 2017 var safnað á öðrum ársfjórðungi ársins 2018.

Tölur um heildarútgjöld, sem hlutfall af vergri landsframleiðslu, eru háðar breytingum á útreikningum á landsframleiðslu en jafnframt geta tölur fyrri ára verið uppfærðar í kjölfar síðari gagnasafnanna. Heildarútgjöld fyrir árin 2015 og 2016 hafa þannig verið uppfærð með birtingu á niðurstöðum ársins 2017.

Talnaefni