Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi mældist 4,6% í desember 2021 samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands. Árstíðaleiðrétt atvinnuþátttaka var 79,2% og árstíðaleiðrétt hlutfall starfandi 75,5%. Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi hefur dregist saman um 2,8 prósentustig á milli ára og hlutfall starfandi aukist um þrjú prósentustig. Árstíðaleiðrétt leitni atvinnuleysis var 4,9% í desember 2021 og hefur dregist saman um 0,6 prósentustig síðustu sex mánuði. Árstíðaleiðrétt leitni hlutfalls starfandi var 75,1% og hefur aukist um hálft prósentustig síðustu sex mánuði, frá júlí 2021.

Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi karla í desember 2021 var 5,1% á meðan atvinnuleysi kvenna mældist 4,2%. Lítill munur var á atvinnuleysi karla og kvenna síðustu 8 mánuði 2021, eða á bilinu 0,2-1,1 prósentustig að undanskilinni mælingu októbermánaðar þegar atvinnuleysi karla var 2,6 prósentustigum hærra. Á fyrri hluta ársins 2021 var meiri munur á atvinnuleysi karla og kvenna en frá janúar til apríl var árstíðaleiðrétt atvinnuleysi kvenna 2,8-4,7 prósentustigum hærra en karla.

Samkvæmt mælingu vinnumarkaðsrannsóknarinnar, án árstíðaleiðréttingar, má ætla að 208.900 (±6.800) einstaklingar á aldrinum 16-74 ára hafi verið á vinnumarkaði í desember 2021 sem jafngildir 78% (± 2,5) atvinnuþátttöku. Af vinnuaflinu voru 199.700 (± 5.400) starfandi og 9.200 (±2.700) atvinnulausir og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 74,6% (±2,7) og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli 4,4% (±1,3). Starfandi unnu að jafnaði 32,5 (±1,0) stundir á viku í desember 2021. Samanburður við desember 2020 sýnir að atvinnuleysi dróst saman um tvö og hálft prósentustig á milli ára og hlutfall starfandi jókst um þrjú prósentustig.

Í desember 2021 er áætlað að 27.300 einstaklingar hafi haft óuppfyllta þörf fyrir atvinnu (slaki) sem jafngildir 12,4% af samanlögðu vinnuafli og mögulegu vinnuafli. Af þeim voru 33,4% atvinnulausir, 31,6% tilbúnir að vinna en ekki að leita, 9,3% í atvinnuleit en ekki tilbúnir að vinna og 25,7% vinnulitlir (starfandi í hlutastarfi og vilja vinna meira). Samanburður við desember 2020 sýnir að hlutfall þeirra sem hafa óuppfyllta þörf fyrir atvinnu hefur lækkað um 4,4 prósentustig á milli ára. Árstíðaleiðrétt leitni slaka hefur lækkað lítillega á síðustu sex mánuðum eða um 0,4 prósentustig.

Vinsamlegast athugið að samtala undirliða kann að vera ósamhljóða heildarniðurstöðum þar sem tölur eru námundaðar að næsta hundraði.

Um gögnin
Niðurstöður vinnumarkaðsrannsóknar fyrir desember 2021 ná til fimm vikna frá 29. nóvember 2021 til og með 2. janúar 2022. Í úrtak völdust af handahófi 1.912 einstaklingar á aldrinum 16-74 ára með lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis var nettóúrtakið 1.882 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 1.182 einstaklingum sem jafngildir 62,8% svarhlutfalli.

Talnaefni