Á þriðja ársfjórðungi 2019 reyndist atvinnuþátttaka fólks á aldrinum 16 til 74 ára vera að jafnaði 80,8% af mannfjölda, eða að meðaltali um 208.800 manns. Þar af töldust að meðaltali 7.200 manns vera atvinnulausir eða um 3,5%. Á sama tíma voru um 4.500 störf laus á íslenskum vinnumarkaði samkvæmt starfaskráningu Hagstofunnar eða um 1,9% starfa, samanber áður útgefnar tölur. Á þriðja ársfjórðungi var fjöldi starfandi fólks um 201.600, eða 78,0% af mannfjölda.

Atvinnuleysi jókst frá þriðja ársfjórðungi 2018 um 1,3 prósentustig og hlutfall starfandi af mannfjölda minnkaði um 2,6 prósentustig.

Um 49.600 manns töldust utan vinnumarkaðar á þriðja ársfjórðungi 2019, sem er fjölgun um 5.500 manns.

Atvinnuleysi eftir ársfjórðungum 2011–2019

Hlutfall starfandi eftir ársfjórðungum 2011–2019

Vinnutími
Á þriðja ársfjórðungi 2019 voru að jafnaði 162.600 manns á aldrinum 16-74 ára við vinnu í hverri viku ársfjórðungsins og var meðalheildarfjöldi vinnustunda þeirra 40,8 klukkustundir. Þeir sem voru í fullu starfi unnu ívið meira eða að jafnaði um 45,2 stundir á viku, en heildarfjöldi vinnustunda í hlutastarfi var að jafnaði um 24,5 klukkustundir á viku.

Sökum endurskoðunar á verkferlum við úrvinnslu gagna úr vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands verða töflurnar „Atvinnulausir eftir lengd atvinnuleitar 2003-2019" „Utan vinnumarkaðar eftir meginstöðu, kyni og ársfjórðungum 2003-2019" og „Námsmenn - Atvinnuþátttaka, atvinnuleysi, vinnutími og fjöldi starfandi eftir ársfjórðungum 2003-2019" ekki uppfærðar fyrir 3. ársfjórðung 2019.

Talnaefni