FRÉTT VINNUMARKAÐUR 25. OKTÓBER 2018

Áætlað er að 202.600 manns á aldrinum 16–74 ára hafi að jafnaði verið á vinnumarkaði í september 2018, samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands, en það jafngildir 80,8% atvinnuþátttöku. Af þeim voru 199.500 starfandi og 3.100 án vinnu og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 79,6% og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli var 1,5%.

Samanburður mælinga fyrir september 2017 og 2018 sýnir að vinnuaflið jókst um 9.100 manns og jókst hlutfall þess af mannfjölda um 1,2 prósentustig. Sömu sögu má segja um fjölda starfandi. Þar fjölgaði um 11.800 manns og hlutfall starfandi af mannfjölda hækkaði um 2,4 prósentustig. Atvinnulausir í september 2018 mældust 2.800 færri en í sama mánuði árið 2017 þegar þeir voru 5.900 eða 3,0% af vinnuaflinu. Alls voru 48.100 utan vinnumarkaðar í september 2018 sem er fækkun um 1.600 frá því í september 2017 þegar þeir voru 49.700.

Flæðirit — Vinnumarkaður 16–74 ára, september 2018

Samtala undirliða þarf ekki að koma heim við heildartölur vegna námundunar. Öryggisbil (95%), atvinnuleysi: Alls ±0,9; karlar ±1,5; konur ±1,0.

Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi var 1,7% í september 2018
Íslenskur vinnumarkaður sveiflast reglulega milli mánaða vegna árstíðabundinna þátta. Samkvæmt árstíðaleiðréttum tölum var fjöldi fólks á vinnumarkaði 204.900 í september 2018. Atvinnuþáttaka var því 81,6% í september, sem er nánast sama hlutfall og var í ágúst. Áætlaður fjöldi atvinnulausra í september var samkvæmt árstíðaleiðréttingunni 3.600 eða 1,7%. Leiðrétt hlutfall starfandi fólks í september 2018 var 80,2%, sem er 0,7 prósentustigum hærra en það var í ágúst. Þrátt fyrir nokkrar sveiflur í mælingum á vinnuafli þá stendur leitni vinnaflstalna síðustu mánaða og árs nánast í stað, eins og sjá má á myndum 2 og 3 hér að neðan. Atvinnuleysi virðist þó vera á niðurleið og hefur lækkað um 0,2 prósentustig á síðastliðnum 6 mánuðum og um 0,4 prósentustig á síðustu 12 mánuðum eins og sjá má á mynd 1.

Mynd 1

Mynd 2

Mynd 3

Mynd 4

Um gögnin
Vinnumarkaðsrannsóknin í september 2018 nær til fjögurra vikna, frá 3. til og með 30. september. Í úrtak völdust af handahófi 1.536 einstaklingar á aldrinum 16–74 ára sem höfðu lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða reyndust búsettir erlendis var nettóúrtakið 1.501 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 1.018 einstaklingum og jafngildir það 67,8% svarhlutfalli.

Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk mánaðarlegra mælinga fyrir september 2018 um atvinnuþátttöku eru ±2,4 prósentustig, hlutfall starfandi ±2,5 prósentustig og atvinnuleysi ±0,9 prósentustig. Allar fjöldatölur eru námundaðar að næsta hundraði.

Tafla 1.  Vinnumarkaður í september — mæling
    Öryggisbil    Öryggisbil    Öryggisbil 
  2016 (±95%)  2017 (±95%)  2018 (±95%) 
Alls 16–74 ára            
Atvinnuþátttaka 82,3 2,2 79,6 2,7 80,8 2,4
Hlutfall starfandi 79,9 2,3 77,2 2,9 79,6 2,5
Atvinnuleysi 3,0 1,1 3,0 0,9 1,5 0,9
Vinnustundir 41,2 1,2 39,5 1,3 38,8 1,1
Vinnuafl 195.000 5.200 193.500 6.700 202.600 6.000
Starfandi 189.300 5.500 187.700 7.000 199.500 6.200
Atvinnulausir 5.800 2.300 5.900 2.700 3.100 1.900
Utan vinnumarkaðar 41.900 5.200 49.700 6.700 48.100 6.000
Áætlaður mannfjöldi 237.000 . 243.200 . 250.800 .
Tafla 2.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétting
  apr.18 maí.18 jún.18 júl.18 ágú.18 sep.18
Alls 16–74 ára            
Atvinnuþátttaka 82,3 81,0 80,9 81,7 81,7 81,6
Hlutfall starfandi 79,3 79,7 78,2 78,8 79,5 80,2
Atvinnuleysi 3,7 1,6 3,4 3,6 2,6 1,7
Vinnustundir 40,0 39,3 39,6 39,7 40,2 39,6
Vinnuafl 203.100 201.000 201.400 204.500 204.300 204.900
Starfandi 195.600 197.700 194.500 197.200 198.900 201.300
Atvinnulausir 7.500 3.300 6.900 7.300 5.400 3.600
Utan vinnumarkaðar 43.600 47.100 47.400 45.800 45.800 46.100
Áætlaður mannfjöldi 246.700 248.100 248.800 250.300 250.100 251.000
Tafla 3.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétt leitni
  apr.18 maí.18 jún.18 júl.18 ágú.18 sep.18
Alls 16–74 ára            
Atvinnuþátttaka 82,0 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9
Hlutfall starfandi 79,6 79,6 79,6 79,6 79,7 79,7
Atvinnuleysi 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6
Vinnustundir 39,8 39,7 39,7 39,8 39,9 39,8
Vinnuafl 202.900 203.000 203.200 203.600 203.900 204.300
Starfandi 197.100 197.300 197.600 198.100 198.500 199.000
Atvinnulausir 5.800 5.700 5.600 5.500 5.400 5.300
Utan vinnumarkaðar 44.600 44.800 45.000 45.100 45.200 45.200
Áætlaður mannfjöldi 247.600 247.800 248.200 248.700 249.100 249.500

Talnaefni

 

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1284 , netfang kannanir@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.