FRÉTT VINNUMARKAÐUR 26. OKTÓBER 2017

Samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands voru að jafnaði 193.500 manns á aldrinum 16–74 ára á vinnumarkaði í september 2017, sem jafngildir 79,6% atvinnuþátttöku. Af þeim voru 187.700 starfandi og 5.900 án vinnu og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 77,2% og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli var 3%.

Samanburður mælinga fyrir september 2016 og 2017 sýna að atvinnuþátttaka dróst saman um 2,7 prósentustig úr 82,3% í september 2016. Fjöldi starfandi minnkaði um 1.600 manns og hlutfall starfandi af mannfjölda lækkaði um 2,7 prósentustig. Fjöldi og hlutfall atvinnulausra stendur hins vegar í stað. Alls voru 49.700 utan vinnumarkaður og fjölgaði þeim um 7.800 manns frá því í september 2016 en þá voru þeir 41.900.

Flæðirit — Vinnumarkaður 16–74 ára september 2017

 

Samtala undirliða þarf ekki að koma heim við heildartölur vegna námundunar.

Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi 3% í september
Íslenskur vinnumarkaður sveiflast reglulega milli mánaða vegna árstíðabundinna þátta. Samkvæmt árstíðaleiðréttum tölum var fjöldi fólks á vinnumarkaði 197.600 í september 2017 sem jafngildir 81,4% atvinnuþátttöku, sem er lækkun um 0,3 prósentustig frá ágúst 2017. Áætlaður fjöldi atvinnulausra í september var samkvæmt árstíðaleiðréttingunni 6.000 og fjölgaði um 1.000 manns frá áætluðum fjölda í ágúst. Hlutfall atvinnulausra hækkaði því á milli ágúst og september 2017 um 0,4 prósentustig, úr 2,6% í 3%. Leiðrétt hlutfall starfandi fólks í september 2017 var 78,9%, sem er 0,7 stigum lægra en það var í ágúst. Áætlaður fjöldi utan vinnumarkaðar jókst milli mánaða úr 43.800 í 45.100, eða um 1.300 manns. Þegar horft er til síðustu sex mánaða sýnir leitni vinnuaflstalna að atvinnuþátttaka hefur dregist saman um 0,6 prósentustig og hlutfall starfandi lækkað um 0,7 prósentustig. Atvinnuleysi jókst hins vegar lítillega eða um 0,1 prósentustig.

Framkvæmd
September 2017 nær til fjögurra vikna, eða frá 4. september til og með 1. október. Í úrtaki vinnumarkaðsrannsóknarinnar voru 1.225 einstaklingar á aldrinum 16–74 ára sem valdir voru af handahófi úr þjóðskrá. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis reyndist nettóúrtakið 1.187 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 806 einstaklingum sem jafngildir 67,9% af endanlegri svörun. Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk mánaðarlegra niðurstaðna fyrir september 2017 um atvinnuþátttöku eru ±2,7 prósentustig, hlutfall starfandi ±2,8 prósentustig og atvinnuleysi ±1,3 prósentustig. Allar fjöldatölur eru afrúnaðar að næsta hundraði.

Tafla 1.  Vinnumarkaður í september — mæling
    Öryggisbil    Öryggisbil    Öryggisbil 
  2015 (±95%)  2016 (±95%)  2017 (±95%) 
Alls 16-74 ára            
Atvinnuþátttaka 81,4 2,5 82,3 2,2 79,6 2,7
Hlutfall starfandi 78,3 2,7 79,9 2,3 77,2 2,8
Atvinnuleysi 3,8 1,5 3,0 1,3 3,0 1,3
Vinnustundir 40,7 1,3 41,2 1,2 39,5 1,3
Vinnuafl 187.900 5.800 195.000 5.100 193.500 6.600
Starfandi 180.800 6.200 189.300 5.400 187.700 7.000
Atvinnulausir 7.100 2.800 5.800 2.200 5.900 2.700
Utan vinnumarkaðar 42.900 5.800 41.900 5.100 49.700 6.600
Áætlaður mannfjöldi 230.800 237.000 243.200
Tafla 2.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuðir — árstíðaleiðrétting
  apr.17 maí.17 jún.17 júl.17 ágú.17 sep.17
Alls 16-74 ára            
Atvinnuþátttaka 83,6 82,9 82,5 81,4 81,7 81,4
Hlutfall starfandi 81,7 80,3 80,5 79,8 79,6 78,9
Atvinnuleysi 2,3 3,1 2,5 1,9 2,6 3,0
Vinnustundir 40,4 40,2 39,9 39,3 39,5 39,3
Vinnuafl 200.800 198.800 197.900 194.500 196.100 197.600
Starfandi 196.200 192.700 193.000 190.900 191.100 191.600
Atvinnulausir 4.600 6.100 4.900 3.600 5.000 6.000
Utan vinnumarkaðar 39.400 41.100 41.900 44.500 43.800 45.100
Áætlaður mannfjöldi 240.200 239.800 239.900 239.000 239.900 242.800
Tafla 3.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuðir — árstíðaleiðrétt leitni
  apr.17 maí.17 jún.17 júl.17 ágú.17 sep.17
Alls 16-74 ára            
Atvinnuþátttaka 83,2 82,9 82,7 82,6 82,6 82,5
Hlutfall starfandi 80,9 80,6 80,4 80,3 80,2 80,2
Atvinnuleysi 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9
Vinnustundir 40,0 39,9 39,8 39,6 39,5 39,5
Vinnuafl 200.100 199.100 198.400 198.300 198.300 198.300
Starfandi 194.500 193.500 192.800 192.600 192.600 192.600
Atvinnulausir 5.500 5.600 5.600 5.700 5.700 5.700
Utan vinnumarkaðar 40.500 41.000 41.500 41.700 41.900 41.900
Áætlaður mannfjöldi 240.500 240.100 239.900 240.000 240.100 240.200

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1284 , netfang kannanir@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.