FRÉTT VINNUMARKAÐUR 21. OKTÓBER 2015

Samkvæmt Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands voru að jafnaði 188.400 manns á aldrinum 16-74 ára á vinnumarkaði í september 2015, sem jafngildir 81,4% atvinnuþátttöku. Af þeim voru 181.300 starfandi og 7.100 án vinnu og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 78,4% og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli var 3,8%. Samanburður mælinga fyrir september 2014 og 2015 sýnir að atvinnuþátttaka jókst um 2,3 prósentustig og hlutfall starfandi fólks af mannfjölda jókst einnig eða um 2,5 stig. Atvinnuleysi dróst hins vegar saman um 0,3 prósentustig frá því í september 2014, úr 4,1% í 3,8%.

Flæðirit – Vinnumarkaður 16-74 ára september 2015


 
Samtala undirliða þarf ekki að koma heim við heildartölur vegna námundunar.

Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi 4% í september
Samkvæmt árstíðaleiðréttingu var fjöldi fólks á vinnumarkaði 190.600 í september 2015 sem jafngildir 83% atvinnuþátttöku, sem er 0,4 prósentustigum lægri en hún var í ágúst. Samkvæmt árstíðaleiðréttingu þá minnkaði hlutfall atvinnulausra lítillega frá því í ágúst eða úr 4,1% í 4% í september. Fjöldi atvinnulausra var 7.600 og minnkaði um 300 manns á milli mánaða. Leiðrétt hlutfall starfandi fólks í september 2015 var 79,7% og minnkaði um 0,3 prósentustig frá því í ágúst. Starfandi fólki fækkaði því um 1.700 manns. Þegar horft er til síðustu sex mánaða þá sýnir leitni vinnuaflstalna að atvinnuleysi lækkar lítillega eða um 0,1 prósentustig og um 0,4 stig á síðustu tólf mánuðum. Hlutfall starfandi síðustu sex mánuði hefur aukist um 0,2 prósentustig og um 0,6 stig síðustu tólf mánuði.

   


Framkvæmd og aðferð
Mælingar sýna að íslenskur vinnumarkaður breytist reglulega í tilteknum mánuðum, eins og sjá má á myndunum hér að framan, og stafar breytileikinn af ýmsum árstíðabundnum þáttum. Árstíðaleiðrétting er tölfræðileg aðferð sem leitast við að aðgreina árstíðabundnar sveiflur frá óreglulegum breytingum. Árstíðaleiðréttingin gerir samanburð á milli samliggjandi mánaða mun raunhæfari og segir betur um hvert tölurnar stefna. Vegna eðli árstíðaleiðréttinga hafa nýjar mælingar áhrif á alla tímaröðina. Hagstofa Íslands notar Tramo-Seats aðferð við árstíðaleiðréttingu.

September 2015 nær til fjögurra vikna, frá 31. ágúst til 27. september. Úrtakið var 1.212 einstaklingar á aldrinum 16–74 ára sem valdir voru af handahófi úr þjóðskrá. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis reyndist nettóúrtakið 1.180 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 906 einstaklingum sem jafngildir 76,8% af endanlegri svörun. Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk mánaðarlegra niðurstaðna um atvinnuþátttöku eru ±2,5, hlutfall starfandi ±2,7 og atvinnuleysi ±1,5. Allar fjöldatölur eru afrúnaðar að næsta hundraði.

Tafla 1.  Vinnumarkaður í september - mæling
    Öryggisbil    Öryggisbil    Öryggisbil 
  2013 (±95%)  2014 (±95%)  2015 (±95%) 
Alls 16-74 ára            
Atvinnuþátttaka 81,8 2,5 79,2 2,6 81,4 2,5
Hlutfall starfandi 77,6 2,7 75,9 2,7 78,4 2,7
Atvinnuleysi 5,2 1,6 4,1 1,5 3,8 1,5
Vinnustundir 41,2 1,3 39,9 1,3 40,7 1,3
Vinnuafl 186.700 5.700 183.200 6.000 188.400 5.900
Starfandi 177.000 6.100 175.700 6.300 181.300 6.300
Atvinnulausir 9.700 2.900 7.500 2.700 7.100 2.800
Utan vinnumarkaðar 41.500 5.700 48.200 6.000 42.900 5.900
Áætlaður mannfjöldi 228.200 231.400 231.300
Tafla 2.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuðir — árstíðaleiðrétting
   
  apr.15 maí.15 jún.15 júl.15 ágú.15 sep.15
Alls 16-74 ára            
Atvinnuþátttaka 82,4 82,8 82,8 81,4 83,4 83,0
Hlutfall starfandi 78,5 78,9 80,1 78,2 80,0 79,7
Atvinnuleysi 4,7 4,7 3,2 4,0 4,1 4,0
Vinnustundir 39,8 40,0 40,0 40,2 39,8 40,2
Vinnuafl 192.200 194.400 190.500 188.500 192.500 190.600
Starfandi 183.100 185.300 184.400 181.000 184.600 182.900
Atvinnulausir 9.100 9.100 6.100 7.500 7.900 7.600
Utan vinnumarkaðar 41.200 40.400 39.600 43.100 38.200 39.100
Áætlaður mannfjöldi 233.400 234.800 230.100 231.600 230.800 229.600
Tafla 3.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuðir — árstíðaleiðrétt leitni
   
  apr.15 maí.15 jún.15 júl.15 ágú.15 sep.15
Alls 16-74 ára            
Atvinnuþátttaka 82,4 82,5 82,6 82,6 82,5 82,5
Hlutfall starfandi 78,8 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0
Atvinnuleysi 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Vinnustundir 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Vinnuafl 191.800 192.000 192.100 191.900 191.700 191.600
Starfandi 183.400 183.800 183.800 183.600 183.500 183.500
Atvinnulausir 8.400 8.300 8.200 8.200 8.200 8.200
Utan vinnumarkaðar 41.000 40.700 40.500 40.500 40.600 40.700
Áætlaður mannfjöldi 232.800 232.700 232.600 232.400 232.300 232.300

 

Talnaefni
 

 

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1284 , netfang kannanir@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.