Samkvæmt árstíðaleiðréttum tölum vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofunnar voru atvinnulausir 7.400 í október, eða 3,6%, af vinnuaflinu, sem er 0,1 prósentustigi lægra en í september. Árstíðaleiðrétt atvinnuþátttaka var 82,0%, sem er um 0,5 prósentustigi hærri atvinnuþáttaka en í september, en árstíðarleiðrétt hlutfall starfandi fólks var 78,3%.

Þegar horft er til síðustu sex mánaða, bendir leitni árstíðarleiðréttra talna til að atvinnuþátttaka hafa verið nokkuð stöðug þótt hlutfall hennar hafi lækkað lítillega, eða um 0,2 prósentustig. Þrátt fyrir að hlutfall starfandi sé enn nokkuð lægra, eða 0,7 prósentustigum lægra en fyrir hálfu ári síðan, þá hefur hlutfallið farið hækkandi síðan í ágúst 2019. Árstíðarleiðrétt leitni atvinnuleysis heldur áfram að vera stöðug, þótt hún hafi stigið lítillega frá því í maí, eða um 0,2 prósentustig.

Samkvæmt óleiðréttum mælingum er áætlað að um 209.500 manns á aldrinum 16–74 ára hafi að jafnaði verið á vinnumarkaði í október 2019. Það jafngildir 81,3% (±2,4) atvinnuþátttöku. Af vinnuaflinu reyndust 202.200 (±5.800) vera starfandi og 7.400 (±1.200) án vinnu og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 78,4% (±2,9) og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli var 3,5% (±1,2). Óleiðréttar mælingar benda þannig til þess að litlar breytingar séu á hlutfall starfandi af mannfjölda í október milli ára þó starfandi hafi fjölgað töluvert eða um 3.500 manns.

Samanburður óleiðréttra mælinga fyrir október 2018 og 2019 bendir einnig til þess að vinnuaflið hafi aukist um 4.800 manns þó að hlutfall þess af mannfjölda hafi dregist saman um hálft prósentustig. Þá eru ívið fleiri áætlaðir utan vinnumarkaðar í október 2019, eða um 48.300 (±3.000), sem er aukning um nær 1.000 manns milli ára. Að lokum sýna óleiðréttar mælingar örlitla hækkun á hlutfalli atvinnulausra frá því í október 2018 eða um 0,6 prósentustig.

Allar fjöldatölur eru námundaðar að næsta hundraði.

Flæðirit — Vinnumarkaður 16–74 ára, október 2019 – Óleiðrétt mæling

Samtala undirliða þarf ekki að koma heim við heildartölur vegna námundunar. Öryggisbil (95%), atvinnuleysi: Alls ±2,8; karlar ±2,5; konur ±2,6

Tafla 1. Vinnumarkaður í október — óleiðrétt mæling
Öryggisbil Öryggisbil Öryggisbil
 2017 (±95%)2018 (±95%)2019 (±95%)
Alls 16–74 ára
Atvinnuþátttaka 81,9 2,6 81,2 2,3 81,3 2,4
Hlutfall starfandi 78,9 2,8 78,9 2,5 78,4 2,9
Atvinnuleysi 3,7 1,3 2,9 1,3 3,5 1,2
Vinnustundir 40,1 1,3 39,6 1,1 40,4 1,0
Vinnuafl 200.800 6.400 204.700 5.900 209.500 5.500
Starfandi 193.500 6.900 198.700 6.300 202.200 5.800
Atvinnulausir 7.400 3.200 6.000 2.600 7.400 1.200
Utan vinnumarkaðar 44.500 6.400 47.300 5.900 48.300 3.000
Áætlaður mannfjöldi 245.300 252.000 257.900

Tafla 2. Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétting
 maí.19jún.19júl.19ágú.19sep.19okt.19
Alls 16–74 ára
Atvinnuþátttaka 80,5 81,4 81,2 80,0 81,5 82,0
Hlutfall starfandi 76,7 78,7 78,7 76,9 77,6 78,3
Atvinnuleysi 4,8 3,3 3,1 4,4 3,7 3,6
Vinnustundir 39,5 39,0 38,9 39,6 40,7 40,5
Vinnuafl 210.000 207.500 207.800 205.000 207.800 210.300
Starfandi 200.000 200.700 201.300 195.500 199.200 201.800
Atvinnulausir 10.000 6.800 6.500 8.500 7.100 7.400
Utan vinnumarkaðar 50.700 47.500 48.100 52.300 49.500 47.100
Áætlaður mannfjöldi 260.800 255.000 255.900 256.800 257.200 257.800

Tafla 3. Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétt leitni
 maí.19jún.19júl.19ágú.19sep.19okt.19
Alls 16–74 ára
Atvinnuþátttaka 81,5 81,4 81,4 80,3 80,7 81,3
Hlutfall starfandi 78,8 78,7 78,6 77,3 77,4 78,1
Atvinnuleysi 3,4 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6
Vinnustundir 39,4 39,3 39,2 39,9 39,7 40,2
Vinnuafl 208.300 208.100 208.000 207.600 208.200 209.500
Starfandi 201.200 201.000 200.900 198.900 201.000 201.700
Atvinnulausir 7.100 7.100 7.000 7.100 7.100 7.300
Utan vinnumarkaðar 47.200 47.400 47.600 49.800 48.400 48.000
Áætlaður mannfjöldi 255.500 255.500 255.600 256.800 257.300 257.800

Um gögnin
Vinnumarkaðsrannsóknin í október 2019 nær til fjögurra vikna, frá 6.október til 2. nóvember 2019. Í úrtak völdust af handahófi 1.528 einstaklingar á aldrinum 16–74 ára sem höfðu lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir, eða reyndust búsettir erlendis, var nettóúrtakið 1.501 einstaklingur. Alls fengust nothæf svör frá 943 einstaklingum og jafngildir það 62,9% svarhlutfalli.

Rétt er að benda á að vegna endurskoðunar á verkferlum við úrvinnslu gagna úr vinnumarkaðsrannsókn hafa tölur fyrir júlí, ágúst og september ekki verið brotnar niður eftir tímaröð ársfjórðungsins. Þessar tölur eru því bráðabrigðatölur þar til annað hefur verið tilkynnt.

Talnaefni