FRÉTT VINNUMARKAÐUR 28. JÚNÍ 2018

Samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands er áætlað að 209.300 manns á aldrinum 16–74 ára hafi að jafnaði verið á vinnumarkaði í maí 2018, sem jafngildir 83,4% atvinnuþátttöku. Af þeim voru 201.100 starfandi og 8.200 án vinnu og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 80,1% en hlutfall atvinnulausra af vinnuafli var 3,9%.

Samanburður mælinga fyrir maí 2017 og 2018 sýnir að vinnuaflið jókst um 6.000 manns en hlutfall þess af mannfjölda lækkaði um 1,3 prósentustig. Fjöldi starfandi jókst um 8.100 manns en hlutfall þeirra af mannfjölda lækkaði um 0,3 prósentustig.

Atvinnulausir voru um 2.100 færri en í maí árið 2017 og hlutfall þeirra lækkaði um 1,2 prósentustig. Alls voru 41.700 utan vinnumarkaðar í maí 2018 og hafði þeim fjölgað um 5.100 manns frá því í maí 2017 þegar þeir voru 36.600.

Flæðirit — Vinnumarkaður 16–74 ára, maí 2018Samtala undirliða þarf ekki að koma heim við heildartölur vegna námundunar. Öryggisbil (95%), atvinnuleysi: Alls ±1,2; karlar ±1,8; konur ±1,7.

Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi var 2,3% í maí 2018
Íslenskur vinnumarkaður sveiflast reglulega milli mánaða vegna árstíðabundinna þátta. Samkvæmt árstíðaleiðréttum tölum var fjöldi fólks á vinnumarkaði 204.900 í maí 2018. Atvinnuþáttaka var því 81,6% í maí, og minnkaði um 0,7 prósentustig frá því í apríl. Áætlaður fjöldi atvinnulausra í maí var samkvæmt árstíðaleiðréttingunni 4.700 og minnkaði um 2.400 manns frá áætluðum fjölda í apríl.
Hlutfall atvinnulausra lækkaði því úr 3,5% í apríl 2018 í 2,3% í maí 2018, eða um 1,2 prósentustig.

Leiðrétt hlutfall starfandi fólks í maí 2018 var 79,7%, sem er 0,3 prósentustigum hærra en það var í apríl. Áætlaður fjöldi utan vinnumarkaðar hækkaði úr 44.200 í 46.200 á milli mánaða, eða um 2.000 manns.
Nokkrar sveiflur má sjá í bæði mælingunni sjálfri og í árstíðaleiðréttum tölum, sérstaklega meðal ungs fólks á aldrinum 16–24 ára. Við slíkum árstíðarbundnum sveiflum er þó að búast þar sem þessi hópur fer jafnan í atvinnuleit að vori þegar skóla lýkur.

Ennfremur sýnir leitni hlutfalls þeirra sem eru utan vinnumarkaðar, starfandi og atvinnuleysis síðustu sex mánaða að almennt standa þessar vinnumarkaðstölur nánast í stað. Því má segja að íslenskur vinnumarkaður sé nokkuð stöðugur og í takti við útgefnar vinnumarkaðstölur seinustu 6 mánuði.


Framkvæmd
Maí 2018 í vinnumarkaðsrannsókninni nær til fimm vikna, frá 6. maí til og með 3. júní. Í úrtak völdust af handahófi 1.930 einstaklingar á aldrinum 16–74 ára sem höfðu lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða reyndust búsettir erlendis var nettóúrtakið 1.856 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 1.205 einstaklingum sem jafngildir 64,9% svarhlutfalli.

Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk mánaðarlegra niðurstaðna mælinga fyrir maí 2018 um atvinnuþátttöku eru ±2,0 prósentustig, hlutfall starfandi ±2,2 prósentustig og atvinnuleysi ±1,2 prósentustig. Allar fjöldatölur eru námundaðar að næsta hundraði. Það skal tekið fram að áætlaðar tölur fyrir fyrstu tvo mánuði nýjasta ársfjórðungs eru bráðabrigðatölur þar til ársfjórðungi lýkur.

Tafla 1.  Vinnumarkaður í mai — mæling
    Öryggisbil    Öryggisbil    Öryggisbil 
  2016 (±95%)  2017 (±95%)  2018 (±95%) 
Alls 16–74 ára            
Atvinnuþátttaka 85,9 2,2 84,7 2,4 83,4 2
Hlutfall starfandi 82,6 2,5 80,4 2,7 80,1 2,2
Atvinnuleysi 3,9 1,5 5,1 1,2 3,9 1,2
Vinnustundir 41,4 1,3 41,9 1,4 39,7 1,2
Vinnuafl 201.400 5.200 203.300 5.700 209.300 5.000
Starfandi 193.600 5.800 193.000 6.600 201.100 5.500
Atvinnulausir 7.800 3.000 10.300 3.800 8.200 2.600
Utan vinnumarkaðar 33.100 5.200 36.600 5.700 41.700 5.000
Áætlaður mannfjöldi 234.500 239.900 251.000
Tafla 2.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétting
  des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 maí.18
Alls 16–74 ára            
Atvinnuþátttaka 82,8 83,1 81,0 82,1 82,3 81,6
Hlutfall starfandi 80,0 80,4 79,1 80,0 79,4 79,7
Atvinnuleysi 3,4 3,3 2,3 2,6 3,5 2,3
Vinnustundir 40,2 40,0 39,2 39,9 40,7 38,7
Vinnuafl 204.300 205.100 200.600 204.900 205.700 204.900
Starfandi 197.400 198.400 196.000 199.600 198.600 200.200
Atvinnulausir 6.900 6.700 4.600 5.300 7.100 4.700
Utan vinnumarkaðar 42.400 41.800 47.200 44.800 44.200 46.200
Áætlaður mannfjöldi 246.700 246.900 247.700 249.700 249.900 251.100

Tafla 3.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétt leitni
  des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 maí.18
Alls 16–74 ára            
Atvinnuþátttaka 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2
Hlutfall starfandi 79,8 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9
Atvinnuleysi 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8
Vinnustundir 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8
Vinnuafl 202.200 202.800 203.200 203.200 203.600 204.000
Starfandi 196.400 197.000 197.500 197.500 197.900 198.300
Atvinnulausir 5.800 5.800 5.700 5.700 5.700 5.700
Utan vinnumarkaðar 43.800 43.900 44.000 44.000 44.100 44.200
Áætlaður mannfjöldi 246.000 246.700 247.200 247.200 247.800 248.200

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1284 , netfang kannanir@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.