Samkvæmt árstíðaleiðréttum tölum vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofunnar voru mjög litlar breytingar á milli júní og júlí 2019. Árstíðaleiðrétt atvinnuþátttaka var 81,2%, sem er rétt um 0,2 prósentustigum lægri en í júní. Samkvæmt árstíðaleiðréttum tölum voru atvinnulausir 6.500 í júlí, eða 3,1%, sem er 0,2 prósentustigum lægra hlutfall en í júní. Leiðrétt hlutfall starfandi fólks var 78,7% fyrir júlí 2019 sem er það sama og í júní.

Þegar horft er til síðustu sex mánaða sýnir leitni að árstíðaleiðréttar tölur um atvinnuþátttöku lækkuðu lítillega eða um 0,3 prósentustig. Hlutfall starfandi lækkaði einnig eða um hálft prósentustig um leið og atvinnuleysi jókst um 0,3 prósentustig.

Samkvæmt óleiðréttum mælingum voru að jafnaði 213.800 manns á aldrinum 16–74 ára á vinnumarkaði í júlí 2019. Það jafngildir 83,4% (±2,3) atvinnuþátttöku. Af vinnuaflinu reyndust 208.400 (±6.300) vera starfandi og 5.400 (±2.500) án vinnu og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 81,3% (±2,5) og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli var 2,5% (±1,2).

Samanburður mælinga fyrir júlí 2018 og 2019 sýnir að vinnuafli fjölgaði um 3.000 manns, en hlutfall þess af mannfjölda lækkaði um 0,7 prósentustig. Starfandi fólki fjölgaði um 2.700 og hlutfallið var einnig 0,7 prósentustigum lægra en það var á sama tíma árið 2018.

Atvinnulausir í júlí 2019 voru um 200 manns fleiri en á sama tíma árið 2018 þegar þeir voru 5.200. Hlutfall atvinnlausra var þó það sama eða 2,5%. Alls voru 42.500 utan vinnumarkaðar í júlí 2019 en höfðu verið 39.800 í júlí 2018.

Allar fjöldatölur eru námundaðar að næsta hundraði.

Flæðirit — Vinnumarkaður 16–74 ára, júlí 2019 – Mæling Flæðirit — Vinnumarkaður 16–74 ára, júlí 2019 – Mæling Samtala undirliða þarf ekki að koma heim við heildartölur vegna námundunar. Öryggisbil (95%), atvinnuleysi: Alls ±1,2; karlar ±1,7; konur ±1,6

Mynd 1. Mánaðarlegt atvinnuleysi 16-74 ára

Mynd 2. Mánaðarlegt hlutfall starfandi 16-74 ára

Mynd 3. Mánaðarlegt hlutfall utan vinnumarkaðar 16-74 ára

Mynd 4. Mánaðarlegt atvinnuleysi ungs fólks 16-24 ára.

Tafla 1. Vinnumarkaður í júlí — mæling
Öryggisbil Öryggisbil Öryggisbil
 2017 (±95%)2018 (±95%)2019 (±95%)
Alls 1674 ára
Atvinnuþátttaka 83,6 2,5 84,1 2,2 83,4 2,3
Hlutfall starfandi 82,7 2,6 82,0 2,3 81,3 2,5
Atvinnuleysi 1,0 0,8 2,5 1,1 2,5 1,2
Vinnustundir 41,7 1,5 42,5 1,6 41,5 1,6
Vinnuafl 201.600 6.100 210.800 5.400 213.800 5.900
Starfandi 199.500 6.300 205.700 5.700 208.400 6.300
Atvinnulausir 2.100 1.600 5.200 2.300 5.400 2.500
Utan vinnumarkaðar 39.500 6.100 39.800 5.400 42.500 5.900
Áætlaður mannfjöldi 241.100 250.600 256.300
Tafla 2. Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði árstíðaleiðrétting
 feb.19mar.19apr.19maí.19jún.19júl.19
Alls 1674 ára
Atvinnuþátttaka 80,7 82,6 82,0 80,5 81,4 81,2
Hlutfall starfandi 78,0 80,1 79,3 76,7 78,7 78,7
Atvinnuleysi 3,3 3,1 3,3 4,8 3,3 3,1
Vinnustundir 39,2 39,4 40,1 39,5 39,0 38,9
Vinnuafl 207.100 210.000 209.500 210.000 207.500 207.800
Starfandi 200.200 203.600 202.600 200.000 200.700 201.300
Atvinnulausir 6.900 6.500 6.900 10.000 6.800 6.500
Utan vinnumarkaðar 49.600 44.200 45.900 50.700 47.500 48.100
Áætlaður mannfjöldi 256.700 254.200 255.400 260.800 255.000 255.900

Tafla 3. Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði árstíðaleiðrétt leitni
 feb.19mar.19apr.19maí.19jún.19júl.19
Alls 1674 ára
Atvinnuþátttaka 81,7 81,7 81,6 81,5 81,4 81,4
Hlutfall starfandi 79,2 79,0 78,9 78,8 78,7 78,6
Atvinnuleysi 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4
Vinnustundir 39,5 39,5 39,5 39,4 39,3 39,2
Vinnuafl 208.100 208.400 208.500 208.300 208.100 208.000
Starfandi 201.600 201.600 201.500 201.200 201.000 200.900
Atvinnulausir 6.500 6.700 7.000 7.100 7.100 7.000
Utan vinnumarkaðar 46.600 46.700 46.900 47.200 47.400 47.600
Áætlaður mannfjöldi 254.700 255.100 255.400 255.500 255.500 255.600

Um gögnin
Vinnumarkaðsrannsóknin í júlí 2019 nær til fjögurra vikna, frá 1. til 28. júlí 2019. Í úrtak völdust af handahófi 1.535 einstaklingar á aldrinum 16–74 ára sem höfðu lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða reyndust búsettir erlendis var nettóúrtakið 1.519 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 881 einstaklingi og jafngildir það 58,0% svarhlutfalli.

Talnaefni