FRÉTT VINNUMARKAÐUR 22. FEBRÚAR 2018

Samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands voru að jafnaði 203.500 manns á aldrinum 16–74 ára á vinnumarkaði í janúar 2018, sem jafngildir 81,7% atvinnuþátttöku. Af þeim voru 195.500 starfandi og 8.100 án vinnu og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 78,5% og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli var 4,0%.

Samanburður mælinga fyrir janúar 2017 og 2018 sýnir að vinnuaflið hefur aukist um 12.300 manns og hlutfall þess af mannfjölda aukist um 1,3 prósentustig. Fjöldi starfandi jókst um 11.800 og hlutfall þeirra af mannfjölda hækkaði um 1,2 prósentustig. Atvinnulausir eru um 600 fleiri en á sama tíma árið 2017 og hlutfall þeirra jókst um 0,1 prósentustig. Alls voru 45.600 utan vinnumarkaður og fækkaði þeim um 900 manns frá því í janúar 2017 en þá voru þeir 46.500.

Flæðirit — Vinnumarkaður 16–74 ára janúar 2018Samtala undirliða þarf ekki að koma heim við heildartölur vegna námundunar. Öryggisbil (95%), atvinnuleysi: Alls ±1,4, karlar ±2,0, konur ±2,0.

Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi 3,9% í janúar
Íslenskur vinnumarkaður sveiflast reglulega milli mánaða vegna árstíðabundinna þátta. Samkvæmt árstíðaleiðréttum tölum var fjöldi fólks á vinnumarkaði 209.400 í janúar 2018 sem jafngildir 83,4% atvinnuþátttöku, hækkun um 0,4 prósentustig frá desember 2017. Áætlaður fjöldi atvinnulausra í janúar var samkvæmt árstíðaleiðréttingunni 8.300 og jókst um 1.600 manns frá áætluðum fjölda í desember. Hlutfall atvinnulausra hækkaði því á milli desember 2017 og janúar 2018 um 0,6 prósentustig, úr 3,3% í 3,9%. Leiðrétt hlutfall starfandi fólks í janúar 2018 var 80,1%, sem er rétt um 0,1 prósentustigi lægra en það var í desember. Áætlaður fjöldi utan vinnumarkaðar minnkaði úr 42.200 í 41.800 á milli mánaða, eða um 400 manns. Þegar horft er til síðustu sex mánaða þá sýnir leitni vinnuaflstalna að atvinnuleysi hefur aukist um 0,4 prósentustig og á síðustu tólf mánuðum hefur það aukist um 0,7 prósentustig. Hlutfall starfandi síðustu sex mánuði stendur hins vegar nánast í stað en þegar horft er til þróunar síðustu tólf mánaða hefur það lækkað um 0,6 prósentustig.

 

 

Framkvæmd
Janúar 2018 nær til fjögurra vikna, eða frá 1. til og með 28. janúar. Í úrtak vinnumarkaðsrannsóknarinnar völdust af handahófi 1.526 einstaklingar á aldrinum 16–74 ára sem höfðu lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða reyndust búsettir erlendis var nettóúrtakið 1.497 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 1.009 einstaklingum sem jafngildir 67,4% svarhlutfalli. Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk mánaðarlegra niðurstaðna fyrir janúar 2018 um atvinnuþátttöku eru ±2,3 prósentustig, hlutfall starfandi ±2,5 prósentustig og atvinnuleysi ±1,4 prósentustig. Allar fjöldatölur eru námundaðar að næsta hundraði. Áætlaðar tölur fyrir fyrstu tvo mánuði nýjasta ársfjórðungs eru bráðabrigðatölur þar til ársfjórðungi lýkur.

Tafla 1.  Vinnumarkaður í janúar — mæling
    Öryggisbil    Öryggisbil    Öryggisbil 
  2016 (±95%)  2017 (±95%)  2018 (±95%) 
Alls 16–74 ára            
Atvinnuþátttaka 81,5 2,4 80,4 2,6 81,7 2,3
Hlutfall starfandi 79,2 2,6 77,3 2,8 78,5 2,5
Atvinnuleysi 2,8 1,2 3,9 1,4 4,0 1,4
Vinnustundir 39,2 1,3 39,2 1,2 38,4 1,2
Vinnuafl 189.300 5.700 191.200 6.300 203.500 5.700
Starfandi 183.900 6.000 183.700 6.700 195.500 6.200
Atvinnulausir 5.300 2.400 7.500 3.000 8.100 2.900
Utan vinnumarkaðar 42.900 5.700 46.500 6.300 45.600 5.700
Áætlaður mannfjöldi 232.100 237.700 249.100
Tafla 2.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétting
  ágú.17 sep.17 okt.17 nóv.17 des.17 jan.18
Alls 16–74 ára            
Atvinnuþátttaka 81,8 81,1 83,0 80,7 82,9 83,4
Hlutfall starfandi 79,5 78,6 79,9 79,0 80,2 80,1
Atvinnuleysi 2,8 3,1 3,7 2,1 3,3 3,9
Vinnustundir 39,7 39,3 39,9 39,4 40,0 39,8
Vinnuafl 196.400 198.600 204.100 198.500 204.800 209.400
Starfandi 191.000 192.400 196.500 194.300 198.100 201.200
Atvinnulausir 5.400 6.200 7.600 4.200 6.700 8.300
Utan vinnumarkaðar 43.800 46.300 41.800 47.500 42.200 41.800
Áætlaður mannfjöldi 240.200 244.900 245.900 246.100 247.000 251.200
Tafla 3.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétt leitni
  ágú.17 sep.17 okt.17 nóv.17 des.17 jan.18
Alls 16–74 ára            
Atvinnuþátttaka 82,5 82,5 82,6 82,7 82,8 82,9
Hlutfall starfandi 79,8 79,8 79,8 79,9 79,9 79,9
Atvinnuleysi 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6
Vinnustundir 39,6 39,6 39,6 39,6 39,7 39,7
Vinnuafl 199.800 200.800 202.200 203.600 204.800 205.700
Starfandi 193.400 194.100 195.300 196.600 197.600 198.300
Atvinnulausir 6.400 6.700 6.900 7.000 7.200 7.400
Utan vinnumarkaðar 42.400 42.600 42.500 42.400 42.400 42.400
Áætlaður mannfjöldi 242.200 243.400 244.700 246.100 247.300 248.100

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1284 , netfang kannanir@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.