FRÉTT VINNUMARKAÐUR 25. JANÚAR 2018

Samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands voru að jafnaði 201.700 manns á aldrinum 16–74 ára á vinnumarkaði í desember 2017, sem jafngildir 81,8% atvinnuþátttöku. Af þeim voru 195.600 starfandi og 6.100 án vinnu og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 79,3% og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli var 3%.

Samanburður mælinga fyrir desember 2016 og 2017 sýna að vinnuaflið hefur annars vegar aukist um 4.700 manns en hins vegar lækkaði hlutfall þess af mannfjölda um 1,2 prósentustig. Fjöldi starfandi jókst um 3.700 en hlutfall þeirra af mannfjölda lækkaði þó um 1,5 prósentustig. Atvinnulausir eru um 1.000 fleiri en á sama tíma árið 2016 og hlutfall þeirra jókst um 0,4 prósentustig. Alls voru 44.900 utan vinnumarkaður og fjölgaði þeim um 4.500 manns frá því í desember 2016 en þá voru þeir 40.400.

Flæðirit — Vinnumarkaður 16–74 ára desember 2017Samtala undirliða þarf ekki að koma heim við heildartölur vegna námundunar. Öryggisbil (95%), atvinnuleysi: Alls ±1,4, karlar ±1,5, konur ±2,5.


Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi 3,3% í desember
Íslenskur vinnumarkaður sveiflast reglulega milli mánaða vegna árstíðabundinna þátta. Samkvæmt árstíðaleiðréttum tölum var fjöldi fólks á vinnumarkaði 204.800 í desember 2017 sem jafngildir 83% atvinnuþátttöku, sem er hækkun um 2,1 prósentustig frá nóvember 2017. Áætlaður fjöldi atvinnulausra í desember var samkvæmt árstíðaleiðréttingunni 6.800 og jókst um 2.600 manns frá áætluðum fjölda í nóvember. Hlutfall atvinnulausra hækkaði því á milli nóvember og desember 2017 um 1,2 prósentustig, úr 2,1% í 3,3%. Leiðrétt hlutfall starfandi fólks í desember 2017 var 80,3%, sem er 1,1 prósentustigi hærra en það var í nóvember. Áætlaður fjöldi utan vinnumarkaðar minnkaði úr 46.700 í 41.900 á milli mánaða, eða um 4.800 manns. Þrátt fyrir þessar breytingar á árstíðaleiðréttum vinnuaflstölum kemur í ljós að þegar horft er til síðustu sex mánaða sýnir leitni talnanna að atvinnuþátttaka, hlutfall starfandi og atvinnuleysi standa nú nánast í stað.

 


Framkvæmd
Desember 2017 nær til fjögurra vikna, eða frá 4. til og með 31. desember. Í úrtak vinnumarkaðsrannsóknarinnar völdust af handahófi 1.215 einstaklingar á aldrinum 16–74 ára sem höfðu lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða reyndust búsettir erlendis var nettóúrtakið 1.186 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 799 einstaklingum sem jafngildir 67,4% svarhlutfalli. Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk mánaðarlegra niðurstaðna fyrir desember 2017 um atvinnuþátttöku eru ±2,6 prósentustig, hlutfall starfandi ±2,7 prósentustig og atvinnuleysi ±1,4 prósentustig. Allar fjöldatölur eru námundaðar að næsta hundraði.

Tafla 1.  Vinnumarkaður í desember — mæling
    Öryggisbil    Öryggisbil    Öryggisbil 
  2015 (±95%)  2016 (±95%)  2017 (±95%) 
Alls 16–74 ára            
Atvinnuþátttaka 81,0 2,5 83,0 2,2 81,8 2,6
Hlutfall starfandi 79,4 2,6 80,8 2,3 79,3 2,7
Atvinnuleysi 1,9 1 2,6 1,4 3,0 1,4
Vinnustundir 37,7 1,3 37,7 1,2 37,6 1,4
Vinnuafl 188.500 5.900 197.000 5.200 201.700 6.400
Starfandi 184.900 6.100 191.900 5.500 195.600 6.800
Atvinnulausir 3.600 1.900 5.100 2.200 6.100 2.900
Utan vinnumarkaðar 44.200 5.900 40.400 5.200 44.900 6.400
Áætlaður mannfjöldi 232.700 237.300 246.600
Tafla 2.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétting
  júl.17 ágú.17 sep.17 okt.17 nóv.17 des.17
Alls 16–74 ára            
Atvinnuþátttaka 81,3 81,7 81,2 83,0 80,9 83,0
Hlutfall starfandi 79,7 79,4 78,7 79,9 79,2 80,3
Atvinnuleysi 1,9 2,8 3,1 3,7 2,1 3,3
Vinnustundir 39,2 39,6 39,3 39,9 39,4 40,0
Vinnuafl 194.400 196.300 198.500 203.900 198.500 204.800
Starfandi 190.700 190.900 192.300 196.300 194.300 198.000
Atvinnulausir 3.700 5.400 6.200 7.600 4.200 6.800
Utan vinnumarkaðar 44.800 44.000 45.800 41.700 46.700 41.900
Áætlaður mannfjöldi 239.200 240.300 244.400 245.600 245.200 246.600
Tafla 3.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétt leitni
  júl.17 ágú.17 sep.17 okt.17 nóv.17 des.17
Alls 16–74 ára            
Atvinnuþátttaka 82,3 82,1 82,1 82,1 82,3 82,4
Hlutfall starfandi 79,9 79,7 79,6 79,7 79,9 80,0
Atvinnuleysi 2,9 2,9 3,0 2,9 2,9 2,9
Vinnustundir 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7
Vinnuafl 198.600 199.000 199.700 200.800 202.000 202.800
Starfandi 192.800 193.100 193.800 194.900 196.100 197.000
Atvinnulausir 5.800 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900
Utan vinnumarkaðar 42.700 43.300 43.700 43.700 43.500 43.300
Áætlaður mannfjöldi 241.300 242.300 243.400 244.500 245.500 246.200

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1284 , netfang kannanir@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.