Atvinnuþátttaka 83,3%
Á öðrum ársfjórðungi 2013 voru að jafnaði 188.300 manns á aldrinum 16–74 ára á vinnumarkaði og fjölgaði um 1,1% frá sama tíma ári áður eða um 2.800 manns. Jafngildir þetta 83,3% atvinnuþátttöku. Fjöldi fólks utan vinnumarkaðar var 37.900 og hefur því fólki fækkað um 1% frá fyrra ári eða um 400 manns. Atvinnuþátttaka kvenna var 79,9% og karla 86,5%.

Á öðrum ársfjórðungi 2012 voru alls 185.500 á vinnumarkaði eða 82,9% atvinnuþátttaka og utan vinnumarkaðar voru þá 38.300. Atvinnuþátttaka kvenna var 80,7% og karla 85,1%.
Á vinnumarkaði eða til vinnuaflsins teljast bæði þeir sem eru starfandi og atvinnulausir. Atvinnuþátttaka er hlutfall starfandi og atvinnulausra (vinnuafl) af mannfjölda 16-74 ára.


 

Atvinnuleysi 6,8%
Á öðrum ársfjórðungi 2013 voru að meðaltali 12.900 manns án vinnu og í atvinnuleit eða 6,8% vinnuaflsins. Atvinnuleysi mældist 6,2% hjá konum og 7,4% hjá körlum. Fjöldi starfandi á öðrum ársfjórðungi 2013 var 175.500 manns eða 77,6% af mannfjölda. Hlutfall starfandi kvenna var 74,9% og starfandi karla 80,1%.

Á öðrum ársfjórðungi 2013 fækkaði atvinnulausum um 400 frá öðrum ársfjórðungi 2012. Atvinnulausum konum fækkaði um 900 en atvinnulausum körlum fjölgaði um 500. Starfandi fólki fjölgaði á þessu tímabili um 3.300.

 

Langtímaatvinnulausum fækkar
Af þeim sem voru atvinnulausir á öðrum ársfjórðungi 2013 voru að jafnaði 5.400 manns búnir að vera atvinnulausir í 2 mánuði eða skemur eða 42,1% atvinnulausra. Til samanburðar höfðu 4.800 manns verið atvinnulausir í 2 mánuði  eða skemur á öðrum ársfjórðungi 2012 eða 36,2% atvinnulausra. Þeir sem hafa verið atvinnulausir í 12 mánuði eða lengur eru skilgreindir sem langtímaatvinnulausir. Þegar litið er til síðustu fjögurra ársfjórðunga þá hefur fækkað nokkuð í hópi langtímaatvinnulausra. Á öðrum ársfjórðungi 2013 höfðu um 2.000 manns verið langtímatvinnulausir eða 15,8% atvinnulausra samanborið við 2.600 á fyrsta ársfjórðungi og 3.300 á þriðja ársfjórðungi 2012.

 

Atvinnulausir teljast þeir sem voru án atvinnu í viðmiðunarviku könnunarinnar, þ.e. höfðu hvorki atvinnu né voru í vinnu (í eina klukkustund eða lengur) sem launþegi eða sjálfstætt starfandi, eru að leita að vinnu og geta hafið störf innan tveggja vikna eða hafa fengið starf sem hefst innan 3 mánaða. Einstaklingar sem eru ekki í vinnu en eru í námi flokkast atvinnulausir ef þeir uppfylla skilyrðin hér að ofan. Fólk telst vera starfandi ef það hefur unnið eina klukkustund eða meira í viðmiðunarviku könnunar eða verið fjarverandi frá starfi sem það gegnir að öllu jöfnu.

Hagtíðindi
Þessar niðurstöður eru meðal efnis í nýju hefti Hagtíðinda um vinnumarkað á öðrum ársfjórðungi 2013.

Atvinnuþátttaka, atvinnuleysi og fjöldi starfandi á 2. ársfjórðungi
  2010 2011 2012 2013
  2. ársfj. 2. ársfj. 2. ársfj. 2. ársfj. Öryggisbil ±
Atvinnuþátttaka, % 83,3 83,0 82,9 83,3 1,2
Hlutfall starfandi 76,0 76,0 76,9 77,6 1,3
Atvinnuleysi, % 8,7 8,5 7,2 6,8 0,9
Vinnuafl, áætl. fjöldi 185.700 185.900 185.500 188.300 2.600
Starfandi, áætl. fjöldi 169.500 170.100 172.200 175.500 3.000
Atvinnulausir, áætl. fjöldi 16.200 15.800 13.300 12.900 1.800
Starfandi í fullu starfi, áætl. fjöldi 131.000 132.200 132.800 136.300 2.700
Starfandi í hlutastarfi, áætl. fjöldi 38.600 37.900 39.400 39.200 2.700
Heildarvinnutími, klst. 40,3 40,0 39,8 40,5 0,7
Vinnutími í fullu starfi, klst. 44,6 44,2 44,1 45,2 0,7
Vinnutími í hlutastarfi, klst. 24,7 24,9 24,4 23,4 1,0
Utan vinnumarkaðar, áætl. fjöldi 37.200 38.000 38.300 37.900 2.600
Mannfjöldi, áætl. fjöldi 223.000 224.000 223.800 226.200
Hlutföll eru reiknuð af fjöldatölum áður en þær eru námundaðar á næsta hundrað.

Framkvæmd
Annar ársfjórðungur 2013 nær til 13 vikna, frá 1. apríl til 1. júlí 2013. Heildarúrtakið var 3.937 manns á aldrinum 16–74 ára sem valdir voru af handahófi úr þjóðskrá. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis reyndist nettóúrtakið 3.840 einstaklingur. Alls fengust nothæf svör frá 3.103 einstaklingum sem jafngildir 80,8% af endanlegri svörun. Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk niðurstaðna um atvinnuþátttöku eru ±1,2%, hlutfall starfandi ±1,3% og atvinnuleysi ±0,9.

Vinnumarkaður á 2. ársfjórðungi 2013 - Hagtíðindi

Talnaefni