Atvinnuleysi 8,5%
Á öðrum ársfjórðungi 2011 voru að meðaltali 15.800 manns án vinnu og í atvinnuleit eða 8,5% vinnuaflsins. Atvinnuleysi mældist 9,5% hjá körlum og 7,4% hjá konum. Frá öðrum ársfjórðungi 2010 til annars ársfjórðungs 2011 fækkaði atvinnulausum um 400 manns.

Þegar litið er til aldurs var atvinnuleysi mest meðal fólks á aldrinum 16–24 ára eða 18,6%. Hjá hópnum 24–54 ára var atvinnuleysi 6,4% og 5,4% hjá 55–74 ára. Á öðrum ársfjórðungi 2011 var atvinnuleysi 10,2% á höfuðborgarsvæðinu en 5,3% utan þess.

Langtímaatvinnulausum fjölgar
Af þeim sem voru atvinnulausir á öðrum ársfjórðungi 2011 voru að jafnaði 2.800 manns búnir að vera atvinnulausir í 1–2 mánuði eða 18% atvinnulausra. Til samanburðar höfðu 2.900 manns verið atvinnulausir í 1–2 mánuði á öðrum ársfjórðungi 2010 eða 18,2% atvinnulausra. Þeir sem hafa verið atvinnulausir í 12 mánuði eða lengur eru skilgreindir sem langtímaatvinnulausir. Á öðrum ársfjórðungi 2011 höfðu um 3.900 manns verið atvinnulausir svo lengi eða 24,7% atvinnulausra. Árið 2010 voru þeir sem höfðu verið atvinnulausir ár eða lengur um 2.700 manns eða 16,9% atvinnulausra.

Á öðrum ársfjórðungi 2011 voru 1,5% af þeim sem voru á vinnumarkaði atvinnulausir í 1–2 mánuði en 1,6% árið 2010. Langtímaatvinnulausir voru 2,1% vinnuaflsins á öðrum ársfjórðungi 2011 samanborið við 1,5% árið 2010.

Atvinnulausir teljast þeir sem voru án atvinnu í viðmiðunarviku könnunarinnar, þ.e. höfðu hvorki atvinnu né voru í vinnu (í eina klukkustund eða lengur) sem launþegi eða sjálfstætt starfandi, eru að leita að vinnu og geta hafið störf innan tveggja vikna eða hafa fengið starf sem hefst innan 3 mánaða. Einstaklingar sem eru ekki í vinnu en eru í námi flokkast atvinnulausir ef þeir uppfylla skilyrðin hér að ofan.

Atvinnuþátttaka 83%
Fjöldi starfandi á öðrum ársfjórðungi 2011 var 170.000 manns og fjölgar um 500 frá sama tíma ári áður. Á vinnumarkaði voru alls 185.800 manns sem jafngildir 83% atvinnuþátttöku. Atvinnuþátttaka karla var 85,6% en kvenna 80,3%. Til þeirra sem eru á vinnumarkaði teljast bæði þeir sem eru starfandi og atvinnulausir. Fólk telst vera starfandi ef það hefur unnið eina klukkustund eða meira í viðmiðunarviku könnunar eða verið fjarverandi frá starfi sem það gegnir að öllu jöfnu.

Á öðrum ársfjórðungi 2010 voru alls 185.700 á vinnumarkaði og atvinnuþátttaka mældist þá 83,3%. Atvinnuþátttaka karla var þá 86,9% og kvenna 79,5%.

Hagtíðindi
Þessar niðurstöður eru meðal efnis í nýju hefti Hagtíðinda um vinnumarkað á öðrum ársfjórðungi 2011.

Atvinnuþátttaka, atvinnuleysi og fjöldi starfandi á 2. ársfjórðungi
  2008 2009 2010 2011
  2. ársfj. 2. ársfj. 2. ársfj. 2. ársfj. Öryggisbil ±
Atvinnuþátttaka, % 84,0 81,9 83,3 83,0 1,2
Hlutfall starfandi 81,4 74,5 76,0 75,9 1,4
Atvinnuleysi, % 3,1 9,1 8,7 8,5 1,1
Vinnuafl, áætl. fjöldi 187.200 184.200 185.700 185.800 2.600
Starfandi, áætl. fjöldi 181.500 167.500 169.500 170.000 3.100
Atvinnulausir, áætl. fjöldi 5.700 16.700 16.200 15.800 2.000
Starfandi í fullu starfi, áætl. fjöldi 146.000 129.700 130.900 132.100 2.700
Starfandi í hlutastarfi, áætl. fjöldi 35.500 37.700 38.600 38.000 2.700
Heildarvinnutími, klst. 42,7 40,0 40,2 40,0 0,7
Vinnutími í fullu starfi, klst. 47,0 44,5 44,6 44,2 0,7
Vinnutími í hlutastarfi, klst. 24,0 23,9 24,6 25,0 1,1
Utan vinnumarkaðar, áætl. fjöldi 35.600 40.700 37.300 38.200 2.600
Mannfjöldi, áætl. fjöldi 222.800 224.900 223.000 224.000
Hlutföll eru reiknuð af fjöldatölum áður en þær eru námundaðar á næsta hundrað.

Framkvæmd
Annar ársfjórðungur 2011 nær til 13 vikna, frá 4. apríl til 3. júlí. Heildarúrtakið var 3.894 manns á aldrinum 16–74 ára sem valdir voru af handahófi úr þjóðskrá. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis reyndist nettóúrtakið 3.829 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 3.124 einstaklingi sem jafngildir 81,6% endanlegri svörun. Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk niðurstaðna um atvinnuþátttöku eru ±1,2%, atvinnuleysi ±1,1% og vinnutíma ±0,7 klukkustundir.

Vinnumarkaður á 2. ársfjórðungi 2011 - Hagtíðindi

Talnaefni