Atvinnuþátttaka 78,9%
Á fyrsta ársfjórðungi 2013 voru að jafnaði 178.300 manns á aldrinum 16-74 ára á vinnumarkaði og fjölgaði um 1,1% frá sama tíma ári áður eða um 1.900 manns. Jafngildir þetta 78,9% atvinnuþátttöku. Fjöldi fólks utan vinnumarkaðar var 47.700, sem er aukning um 1,5% frá fyrra ári eða um 700 manns. Atvinnuþátttaka karla var 81,4% og kvenna 76,3%.

Á fyrsta ársfjórðungi 2012 voru alls 176.400 á vinnumarkaði eða 78,8% atvinnuþátttaka og utan vinnumarkaðar voru þá 47.000. Atvinnuþátttaka karla var 82,1% og kvenna 75,7%.
Á vinnumarkaði eða til vinnuaflsins teljast bæði þeir sem eru starfandi og atvinnulausir. Atvinnuþátttaka er hlutfall starfandi og atvinnulausra (vinnuafl) af mannfjölda 16-74 ára.


 

Atvinnulausum fækkar
Á fyrsta ársfjórðungi 2013 voru að meðaltali 10.300 manns án vinnu og í atvinnuleit eða 5,8% vinnuaflsins. Atvinnuleysi mældist 6,1% hjá körlum og 5,4% hjá konum. Fjöldi starfandi á fyrsta ársfjórðungi 2012 var 167.900 manns eða 74,3% af mannfjölda. Hlutfall starfandi karla var 76,4% og starfandi kvenna 72,2%.

Á fyrsta ársfjórðungi 2013 fækkaði atvinnulausum um 2.400 frá fyrsta ársfjórðungi 2012. Atvinnulausum konum fækkaði um 800 og atvinnulausum körlum um 1.600. Starfandi fjölgaði á þessu tímabili um 4.100.


 

Langtímaatvinnuleysi
Af þeim sem voru atvinnulausir á fyrsta ársfjórðungi 2013 voru að jafnaði 4.600 manns búnir að vera atvinnulausir í 2 mánuði eða skemur eða 44,2% atvinnulausra. Til samanburðar höfðu 5.100 manns verið atvinnulausir í 2 mánuði  eða skemur á fyrsta ársfjórðungi 2012 eða 40,4% atvinnulausra. Þeir sem hafa verið atvinnulausir í 12 mánuði eða lengur eru skilgreindir sem langtímaatvinnulausir. Á fyrsta ársfjórðungi 2013 höfðu um 2.600 manns verið atvinnulausir svo lengi eða 25% atvinnulausra. Á fyrsta ársfjórðungi 2012 voru þeir sem höfðu verið atvinnulausir ár eða lengur um 2.800 manns eða 21,8% atvinnulausra. Þegar litið er til ársins 2012 þá fjölgaði nokkuð í hópi langtímaatvinnulausra fram eftir árinu og náði hámarki á þriðja ársfjórðungi þegar 3.300 manns töldust langtímaatvinnulausir, eða 35,6% atvinnulausra.


 

Atvinnulausir teljast þeir sem voru án atvinnu í viðmiðunarviku könnunarinnar, þ.e. höfðu hvorki atvinnu né voru í vinnu (í eina klukkustund eða lengur) sem launþegi eða sjálfstætt starfandi, eru að leita að vinnu og geta hafið störf innan tveggja vikna eða hafa fengið starf sem hefst innan 3 mánaða. Einstaklingar sem eru ekki í vinnu en eru í námi flokkast atvinnulausir ef þeir uppfylla skilyrðin hér að ofan. Fólk telst vera starfandi ef það hefur unnið eina klukkustund eða meira í viðmiðunarviku könnunar eða verið fjarverandi frá starfi sem það gegnir að öllu jöfnu.

Hagtíðindi
Þessar niðurstöður eru meðal efnis í nýju hefti Hagtíðinda um vinnumarkað á fyrsta ársfjórðungi 2013.

Atvinnuþátttaka, atvinnuleysi og fjöldi starfandi á 1. ársfjórðungi
  2010 2011 2012 2013
  1. ársfj. 1. ársfj. 1. ársfj. 1. ársfj. Öryggisbil ±
Atvinnuþátttaka, % 79,8 79,2 78,9 78,9 1,3
Hlutfall starfandi 73,7 73,0 73,3 74,3 1,4
Atvinnuleysi, % 7,6 7,8 7,2 5,8 0,9
Vinnuafl, áætl. fjöldi 177.500 175.900 176.400 178.300 2.900
Starfandi, áætl. fjöldi 163.900 162.200 163.800 167.900 3.200
Atvinnulausir, áætl. fjöldi 13.500 13.700 12.700 10.300 1.600
Starfandi í fullu starfi, áætl. fjöldi 119.300 118.500 119.800 123.700 2.700
Starfandi í hlutastarfi, áætl. fjöldi 44.700 43.700 43.900 44.200 2.700
Heildarvinnutími, klst. 38,9 39,5 39,9 38,2 0,7
Vinnutími í fullu starfi, klst. 44,9 45,5 46,1 44,0 0,7
Vinnutími í hlutastarfi, klst. 22,2 22,3 22,1 21,3 0,9
Utan vinnumarkaðar, áætl. fjöldi 45.000 46.200 47.000 47.700 2.900
Mannfjöldi, áætl. fjöldi 222.500 222.200 223.500 226.000
Hlutföll eru reiknuð af fjöldatölum áður en þær eru námundaðar á næsta hundrað.

Framkvæmd
Fyrsti ársfjórðungur 2013 nær til 13 vikna, frá 31. desember 2012 til 31. mars 2013. Heildarúrtakið var 3.927 manns á aldrinum 16–74 ára sem valdir voru af handahófi úr þjóðskrá. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis reyndist nettóúrtakið 3.839 einstaklingur. Alls fengust nothæf svör frá 3.126 einstaklingum sem jafngildir 81,4% af endanlegri svörun. Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk niðurstaðna um atvinnuþátttöku eru ±1,3%, hlutfall starfandi ±1,4% og atvinnuleysi ±0,9.


Vinnumarkaður á 1. ársfjórðungi 2013 - Hagtíðindi

Talnaefni