Á þriðja ársfjórðungi 2013 voru að jafnaði 188.500 manns á aldrinum 16–74 ára á vinnumarkaði og fjölgaði um 3,7% frá sama tíma ári áður eða um 6.700 manns. Jafngildir þetta 82,7% atvinnuþátttöku. Fjöldi fólks utan vinnumarkaðar var 39.300 og hefur því fólki fækkað um 5,9% frá fyrra ári eða um 2.500 manns. Atvinnuþátttaka kvenna var 79,8% og karla 85,7%.

Á þriðja ársfjórðungi 2012 voru alls 181.800 á vinnumarkaði eða 81,3% atvinnuþátttaka og utan vinnumarkaðar voru þá 41.800. Atvinnuþátttaka kvenna var 78,5% og karla 84%.

Á vinnumarkaði eða til vinnuaflsins teljast bæði þeir sem eru starfandi og atvinnulausir. Atvinnuþátttaka er hlutfall starfandi og atvinnulausra (vinnuafl) af mannfjölda 16-74 ára.


 

Starfandi fólki fjölgar
Á þriðja ársfjórðungi 2013 voru að meðaltali 8.300 manns án vinnu og í atvinnuleit eða 4,4% vinnuaflsins. Atvinnuleysi mældist 4,3% hjá konum og 4,5% hjá körlum. Fjöldi starfandi á þriðja ársfjórðungi 2013 var 180.200 manns eða 79,1% af mannfjölda. Hlutfall starfandi kvenna var 76,4% og starfandi karla 81,8%.

Á þriðja ársfjórðungi 2013 fækkaði atvinnulausum um 800 frá þriðja ársfjórðungi 2012. Atvinnulausum konum fækkaði um 500 og atvinnulausum körlum fækkaði um 300. Starfandi fólki fjölgaði á þessu tímabili um 7.500 eða um 4,3%.


 

Langtímaatvinnuleysi
Þeir sem hafa verið atvinnulausir í 12 mánuði eða lengur eru skilgreindir sem langtímaatvinnulausir. Þegar litið er til síðustu fimm ársfjórðunga þá hefur dregið nokkuð úr langtímaatvinnuleysi. Á þriðja ársfjórðungi 2013 höfðu um 1.900 manns verið langtímaatvinnulausir eða 1% vinnuaflsins samanborið við 2.000 á öðrum ársfjórðungi, 2.600 á fyrsta ársfjórðungi og 3.300 á þriðja ársfjórðungi 2012.

Atvinnulausir teljast þeir sem voru án atvinnu í viðmiðunarviku könnunarinnar, þ.e. höfðu hvorki atvinnu né voru í vinnu (í eina klukkustund eða lengur) sem launþegi eða sjálfstætt starfandi, eru að leita að vinnu og geta hafið störf innan tveggja vikna eða hafa fengið starf sem hefst innan 3 mánaða. Einstaklingar sem eru ekki í vinnu en eru í námi flokkast atvinnulausir ef þeir uppfylla skilyrðin hér að ofan. Fólk telst vera starfandi ef það hefur unnið eina klukkustund eða meira í viðmiðunarviku könnunar eða verið fjarverandi frá starfi sem það gegnir að öllu jöfnu.

Hagtíðindi
Þessar niðurstöður eru meðal efnis í nýju hefti Hagtíðinda um vinnumarkað á þriðja ársfjórðungi 2013.

Atvinnuþátttaka, atvinnuleysi og fjöldi starfandi á 3. ársfjórðungi
  2010 2011 2012 2013
  3. ársfj. 3. ársfj. 3. ársfj. 3. ársfj. Öryggisbil ±
Atvinnuþátttaka, % 81,4 81,1 81,3 82,7 1,2
Hlutfall starfandi 76,2 76,3 77,2 79,1 1,3
Atvinnuleysi, % 6,4 5,9 5,0 4,4 0,8
Vinnuafl, áætl. fjöldi 182.000 182.600 181.800 188.500 2.600
Starfandi, áætl. fjöldi 170.300 171.900 172.700 180.200 2.900
Atvinnulausir, áætl. fjöldi 11.700 10.700 9.100 8.300 1.500
Starfandi í fullu starfi, áætl. fjöldi 131.200 134.500 135.600 144.000 2.700
Starfandi í hlutastarfi, áætl. fjöldi 39.000 37.300 37.100 36.200 2.700
Heildarvinnutími, klst. 40,6 41,1 40,9 41,8 0,7
Vinnutími í fullu starfi, klst. 45,5 45,7 45,3 45,9 0,7
Vinnutími í hlutastarfi, klst. 24,0 24,5 24,1 24,5 1,3
Utan vinnumarkaðar, áætl. fjöldi 41.500 42.600 41.800 39.300 2.600
Mannfjöldi, áætl. fjöldi 223.500 225.200 223.700 227.800
Hlutföll eru reiknuð af fjöldatölum áður en þær eru námundaðar á næsta hundrað.

Framkvæmd
Þriðji ársfjórðungur 2013 nær til 13 vikna, frá 2. júlí til 29. september 2013. Heildarúrtakið var 3.938 manns á aldrinum 16–74 ára sem valdir voru af handahófi úr þjóðskrá. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis reyndist nettóúrtakið 3.825 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 3.088 einstaklingum sem jafngildir 80,7% af endanlegri svörun. Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk niðurstaðna um atvinnuþátttöku eru ±1,2%, hlutfall starfandi ±1,3%, atvinnuleysi ±0,8%.

Vinnumarkaður á 3. ársfjórðungi 2013 - Hagtíðindi

Talnaefni