Samkvæmt Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands voru í janúar 2013 að jafnaði 177.800 manns á vinnumarkaði. Af þeim voru 167.400 starfandi og 10.400 án vinnu og í atvinnuleit. Atvinnuþátttaka mældist 78,7%, hlutfall starfandi 74,1% og atvinnuleysi var 5,8%. Atvinnuleysi var 0,9 prósentustigum lægra en í janúar 2012 en þá var atvinnuleysi 6,7%. Atvinnuleysi í janúar 2013 var 6,4% á meðal karla miðað við 6,6% í janúar 2012 og meðal kvenna var það 5,3% miðað við 6,9% í janúar 2012.

Atvinnulausir teljast þeir sem voru án atvinnu í viðmiðunarviku könnunarinnar, þ.e. höfðu hvorki atvinnu né voru í vinnu (í eina klukkustund eða lengur) sem launþegar eða sjálfstætt starfandi, eru að leita að vinnu og geta hafið störf innan tveggja vikna eða hafa fengið starf sem hefst innan 3 mánaða. Einstaklingar sem eru ekki í vinnu en eru í námi flokkast atvinnulausir ef þeir uppfylla skilyrðin hér að ofan.

Flæðirit – Vinnumarkaður janúar 2013


Samtala undirliða kann að vera ósamhljóða heildarniðurstöðu vegna þess að tölur eru jafnaðar.

Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi 5,8%
Árstíðaleiðréttur fjöldi atvinnulausra í janúar 2013 var 10.500 eða 5,8% en var 10.000 eða 5,5% í desember 2012. Fjöldi starfandi í janúar 2013 var 169.900 eða 75,6% en var 171.700 eða 76,3% í desember 2012. Atvinnuleysi eykst því um 0,3 prósentustig á milli mánaða hlutfall starfandi lækkar um 0,7 prósentustig. Þessi breyting kann að skýrast af því að í desember eykst atvinnustig nokkuð vegna þátttöku námsmanna á vinnumarkaði. Leitni árstíðaleiðréttingar á atvinnuleysi sýnir að síðastliðna sex mánuði hefur atvinnulausum fækkað um 2,3% og hlutfallið minnkað um 0,2 prósentustig. Ef litið er til síðustu tólf mánaða sýnir leitnin að fjöldi atvinnulausra minnkaði um 14,9% og hlutfallið lækkaði um 1 prósentustig. Leitnin sýnir mjög hæga þróun á starfandi fólki síðustu tólf mánuði eða 1% aukningu á fjölda starfandi og hlutfallið hefur hækkað um 0,6 prósentustig.

Framkvæmd og aðferð
Mælingar sýna að íslenskur vinnumarkaður breytist reglulega í tilteknum mánuðum og stafar breytileikinn af ýmsum árstíðabundnum þáttum. Árstíðaleiðrétting er tölfræðileg aðferð sem leitast við að aðgreina árstíðabundnu sveiflurnar frá öðrum óreglulegum breytingum. Leiðrétting gerir samanburð á milli samliggjandi mánaða mun raunhæfari og segir betur um hvert tölurnar stefna. Vegna eðli árstíðaleiðréttinga hafa nýjar mælingar áhrif á alla tímaröðina. Hagstofa Íslands notar Tramo-Seats aðferð við árstíðaleiðréttingu.

Janúar 2013 nær til fimm vikna, frá 31. desember 2012 til 3. febrúar 2013. Úrtakið í desember var 1.520 einstaklingur á aldrinum 16–74 ára sem valdir voru af handahófi úr þjóðskrá. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis reyndist nettóúrtakið 1.481 einstaklingur. Alls fengust nothæf svör frá 1.197 einstaklingum sem jafngildir 80,8% af endanlegri svörun. Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk mánaðarlegra niðurstaðna um atvinnuþátttöku eru ±2,3%, hlutfall starfandi ±2,5% og atvinnuleysi ±1,5%. Fjöldatölur eru námundaðar að næsta hundraði.

Tafla 1.  Vinnumarkaður í janúar - mæling
Öryggisbil  Öryggisbil  Öryggisbil 
  2011 (±95%)  2012 (±95%)  2013 (±95%) 
Alls 16-74 ára
Atvinnuþátttaka 79,4 2,5 79,7 2,5 78,7 2,3
Hlutfall starfandi 73,1 2,8 74,4 2,7 74,1 2,5
Atvinnuleysi 7,9 2 6,7 1,5 5,8 1,5
Vinnustundir 39,0 1,2 39,3 1,2 37,0 1,1
Vinnuafl 176.500 5.600 178.300 5.600 177.800 5.200
Starfandi 162.600 6.200 166.300 6.100 167.400 5.600
Atvinnulausir 13.900 3.500 12.000 3.100 10.400 2.700
Utan vinnumarkaðar 45.800 5.600 45.300 5.600 48.100 5.200
Áætlaður mannfjöldi 222.300 223.600 225.800

Tafla 2.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði - árstíðaleiðrétting
  ágú.12 sep.12 okt.12 nóv.12 des.12 jan.13
Alls 16-74 ára
Atvinnuþátttaka 78,5 81,9 80,1 78,4 80,8 80,3
Hlutfall starfandi 73,6 77,5 76,3 74,9 76,3 75,6
Atvinnuleysi 6,2 5,4 4,8 4,5 5,5 5,8
Vinnustundir 39,4 39,3 39,5 39,3 39,8 39,2
Vinnuafl 174.300 183.000 178.800 175.800 181.700 180.400
Starfandi 163.400 173.200 170.100 168.000 171.700 169.900
Atvinnulausir 10.900 9.800 8.700 7.800 10.000 10.500
Utan vinnumarkaðar 47.700 40.400 44.300 48.500 43.300 44.300
Áætlaður mannfjöldi 222.000 223.400 223.000 224.400 225.000 224.700

Tafla 3.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði - árstíðaleiðrétt leitni
  ágú.12 sep.12 okt.12 nóv.12 des.12 jan.13
Alls 16-74 ára
Atvinnuþátttaka 79,8 79,7 79,6 79,6 79,6 79,7
Hlutfall starfandi 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,3
Atvinnuleysi 5,8 5,6 5,5 5,5 5,5 5,6
Vinnustundir 39,6 39,5 39,5 39,5 39,5 39,4
Vinnuafl 177.800 178.000 178.300 178.600 178.900 179.100
Starfandi 167.600 168.000 168.600 168.900 169.000 169.100
Atvinnulausir 10.200 10.000 9.800 9.700 9.900 10.000
Utan vinnumarkaðar 45.000 45.300 45.700 45.900 45.800 45.600
Áætlaður mannfjöldi 222.800 223.300 224.000 224.500 224.700 224.700

Talnaefni