Samkvæmt Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands voru í desember 2012 að jafnaði 180.500 manns á vinnumarkaði. Af þeim voru 170.300 starfandi og 10.100 án vinnu og í atvinnuleit. Atvinnuþátttaka mældist 80%, hlutfall starfandi 75,5% og atvinnuleysi var 5,6%. Atvinnuleysi var 0,3 prósentustigum lægra en í desember 2011 en þá var atvinnuleysi 5,9%. Atvinnuleysi í desember 2012 var 6,2% á meðal karla miðað við 6,7% í desember 2011 og meðal kvenna var það 5% miðað við 5,1% í desember 2011.

Atvinnulausir teljast þeir sem voru án atvinnu í viðmiðunarviku könnunarinnar, þ.e. höfðu hvorki atvinnu né voru í vinnu (í eina klukkustund eða lengur) sem launþegar eða sjálfstætt starfandi, eru að leita að vinnu og geta hafið störf innan tveggja vikna eða hafa fengið starf sem hefst innan 3 mánaða. Einstaklingar sem eru ekki í vinnu en eru í námi flokkast atvinnulausir ef þeir uppfylla skilyrðin hér að ofan.

Flæðirit – Vinnumarkaður desember 2012


Samtala undirliða þarf ekki að koma heim við heildartölur vegna námundunar.

Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi 5,7%
Árstíðaleiðréttur fjöldi atvinnulausra í desember 2012 var 10.300 eða 5,7% en var 7.800 eða 4,5% í nóvember 2012. Fjöldi starfandi í desember 2012 var 171.200 eða 75,9% en var 176.200 eða 75,9% í nóvember 2012. Hlutfall starfandi er því það sama á milli mánaða þrátt fyrir fjölgun starfandi fólks vegna þess að fleiri voru á vinnumarkaði nú í desember en í mánuðinum á undan. Leitni árstíðaleiðréttingar á atvinnuleysi sýnir að síðastliðna sex mánuði hefur atvinnulausum fækkað um 10,2% og hlutfallið lækkað um 0,5 prósentustig. Ef litið er til síðustu tólf mánaða sýnir leitnin að fjöldi atvinnulausra minnkaði um 15,8% og hlutfallið lækkaði um 1 prósentustig. Leitnin sýnir hæga þróun á fjölgun starfandi síðustu tólf mánuði eða 1,5%.

Framkvæmd og aðferð
Mælingar sýna að íslenskur vinnumarkaður breytist reglulega í tilteknum mánuðum og stafar breytileikinn af ýmsum árstíðabundnum þáttum. Árstíðaleiðrétting er tölfræðileg aðferð sem leitast við að aðgreina árstíðabundnu sveiflurnar frá öðrum óreglulegum breytingum. Leiðrétting gerir samanburð á milli samliggjandi mánaða mun raunhæfari og segir betur um hvert tölurnar stefna. Vegna eðli árstíðaleiðréttinga hafa nýjar mælingar áhrif á alla tímaröðina. Hagstofa Íslands notar Tramo-Seats aðferð við árstíðaleiðréttingu.

Desember 2012 nær til fjögurra vikna, frá 3. til 30. desember. Úrtakið í desember var 1.201 einstaklingur á aldrinum 16–74 ára sem valdir voru af handahófi úr þjóðskrá. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis reyndist nettóúrtakið 1.181 einstaklingur. Alls fengust nothæf svör frá 934 einstaklingum sem jafngildir 79,1% af endanlegri svörun. Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk mánaðarlegra niðurstaðna um atvinnuþátttöku eru ±2,6%, hlutfall starfandi ±2,8% og atvinnuleysi ±1,7%. Allar fjöldatölur eru afrúnnaðar að næsta hundraði.

Tafla 1.  Vinnumarkaður í desember - Mæling
Öryggisbil  Öryggisbil  Öryggisbil 
  2010 (± 95%)  2011 (± 95%)  2012 (± 95%) 
Alls 16-74 ára
Atvinnuþátttaka 80,4 2,2 79,2 2,2 80,0 2,6
Hlutfall starfandi 73,7 2,5 74,5 2,4 75,5 2,8
Atvinnuleysi 8,2 1,7 5,9 1,7 5,6 1,7
Vinnustundir 36,3 1,1 37,2 1,1 37,6 1,4
Vinnuafl 179.700 5.000 177.300 5.000 180.500 5.800
Starfandi 164.900 5.500 166.900 5.300 170.300 6.200
Atvinnulausir 14.800 3.100 10.500 2.600 10.100 3.000
Utan vinnumarkaðar 43.900 5.000 46.700 5.000 45.000 5.800
Áætlaður mannfjöldi 223.700 224.000 225.500

Tafla 2.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði - Árstíðaleiðrétting
   
  júl.12 ágú.12 sep.12 okt.12 nóv.12 des.12
Alls 16-74 ára
Atvinnuþátttaka 81,0 79,1 81,1 79,8 79,4 80,5
Hlutfall starfandi 76,6 74,2 76,7 75,9 75,9 75,9
Atvinnuleysi 5,4 6,3 5,4 4,8 4,5 5,7
Vinnustundir 40,3 39,3 39,2 39,5 39,4 40,3
Vinnuafl 181.400 174.200 182.900 178.800 176.200 181.500
Starfandi 171.700 163.300 173.100 170.100 168.300 171.200
Atvinnulausir 9.700 10.900 9.800 8.700 7.800 10.300
Utan vinnumarkaðar 42.700 45.900 42.800 45.200 45.700 44.000
Áætlaður mannfjöldi 224.100 220.100 225.700 224.000 221.900 225.500

Tafla 3.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði - Árstíðaleiðrétt leitni
 
  júl.12 ágú.12 sep.12 okt.12 nóv.12 des.12
Alls 16-74 ára
Atvinnuþátttaka 80,8 80,4 80,2 80,0 79,9 79,9
Hlutfall starfandi 76,1 75,9 75,7 75,6 75,6 75,6
Atvinnuleysi 5,8 5,7 5,6 5,4 5,4 5,4
Vinnustundir 39,8 39,6 39,5 39,5 39,7 39,8
Vinnuafl 180.400 179.600 179.300 179.200 179.200 179.300
Starfandi 169.900 169.400 169.300 169.500 169.500 169.600
Atvinnulausir 10.500 10.200 10.000 9.700 9.700 9.700
Utan vinnumarkaðar 42.900 43.700 44.400 44.800 45.100 45.100
Áætlaður mannfjöldi 223.300 223.300 223.700 224.100 224.300 224.400


Talnaefni