Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í apríl er 374,1 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 0,78% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 356,2 stig og hækkaði um 0,65% frá mars.

Verð á bensíni og olíum hækkaði um 3,2% (vísitöluáhrif 0,19%) og flugfargjöld til útlanda hækkuðu um 16% (0,16%). Kostnaður vegna eigin húsnæðis jókst um 1,4% (0,17%), aðallega vegna hærra markaðsverðs.

Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 2,8% og vísitalan án húsnæðis um 2,7%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 2,9% sem jafngildir 12,3% verðbólgu á ári (12,2% verðbólgu fyrir vísitöluna án húsnæðis).

Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í apríl 2011, sem er 374,1 stig, gildir til verðtryggingar í júní 2011. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 7.387 stig fyrir júní 2011.
    
Vísitalan er nú birt á nýjum grunni, mars 2011 og byggist hann á niðurstöðum úr útgjaldarannsókn Hagstofunnar árin 2007-2009. Auk hennar hefur Hagstofan notað ýmsar nýrri heimildir við vinnslu grunnsins. Má þar nefna tölur um nýskráningar bifreiða og gögn um veltu á smásölumarkaði. Innbyrðis vægi dagvöruverslana hefur verið endurskoðað. Þá hefur tillit verið tekið til breytts innkaupamynsturs árið 2010 og eru áhrif þeirrar breytingar 0,04% til lækkunar á vísitölunni. Að öðru leyti veldur endurnýjun grunnsins sem slík ekki breytingum á vísitölunni milli mars og apríl. Hlutfallslega skiptingu vísitölunnar á gömlum og nýjum grunni í mars 2011 er að finna hér.

Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2010-2011
Undirvísitölur mars 1997=100 Breyting síðustu 12 mánuði
Áhrif á vísit.
  Mars Apríl %
Vísitala neysluverðs 208,0 209,6 2,8 2,8
Þar af:
Innlendar vörur og grænmeti 183,9 184,2 1,5 0,2
Búvörur og grænmeti 169,4 168,9 0,4 0,0
Innlendar vörur án búvöru 195,2 196,2 2,3 0,2
Innfluttar vörur alls 190,1 191,7 2,0 0,8
Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks  183,3 185,0 1,9 0,7
Dagvara 186,3 185,5 -0,3 -0,1

Breytingar vísitölu neysluverðs 2010–2011
Maí 1988 = 100 Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar
Breytingar í hverjum mánuði, %
Síðasta mánuð, % Síðustu 3 mánuði, % Síðustu 6 mánuði, % Síðustu  12 mánuði, %
  Vísitala
2010
Apríl 363,8 0,2 3,0 8,1 5,9 8,3
Maí 365,3 0,4 5,1 5,0 5,2 7,5
Júní 364,1 -0,3 -3,9 1,3 3,5 5,7
Júlí 361,7 -0,7 -7,6 -2,3 2,8 4,8
Ágúst 362,6 0,2 3,0 -2,9 0,9 4,5
September 362,6 0,0 0,0 -1,6 -0,2 3,7
Október 365,3 0,7 9,3 4,0 0,8 3,3
Nóvember 365,5 0,1 0,7 3,2 0,1 2,6
Desember 366,7 0,3 4,0 4,6 1,4 2,5
2011
Janúar 363,4 -0,9 -10,3 -2,1 0,9 1,8
Febrúar 367,7 1,2 15,2 2,4 2,8 1,9
Mars 371,2 1,0 12,0 5,0 4,8 2,3
Apríl 374,1 0,8 9,8 12,3 4,9 2,8

 

Talnaefni