Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í apríl 2013 er 411,5 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 0,19% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 392,0 stig og lækkaði um 0,13% frá mars.

Kostnaður vegna eigin húsnæðis jókst um 1,8% (vísitöluáhrif 0,23%). Verð á bensíni og olíum lækkaði um 4,0% (-0,23%) og verð á nýjum bílum lækkaði um 2,2% (-0,12%).

Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 3,3% og vísitalan án húsnæðis um 3,5%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 2,0% sem jafngildir 8,4% verðbólgu á ári (8,5% verðbólgu á ári fyrir vísitöluna án húsnæðis).

Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í apríl 2013, sem er 411,5 stig, gildir til verðtryggingar í júní 2013. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 8.125 stig fyrir júní 2013.

Vísitalan er nú birt á nýjum grunni, mars 2013, og byggist hann á niðurstöðum úr útgjaldarannsókn Hagstofu Íslands árin 2009–2011. Auk hennar hefur Hagstofan notað ýmsar nýrri heimildir við vinnslu grunnsins, svo sem tölur um nýskráningar bifreiða. Innbyrðis vægi dagvöruverslana hefur verið endurskoðað og eru áhrif þeirrar breytingar 0,01% til hækkunar. Að öðru leyti veldur endurnýjun grunnsins sem slík ekki breytingum á vísitölunni milli mars og apríl. Hlutfallslega skiptingu vísitölunnar á gömlum og nýjum grunni í mars 2013 er að finna hér.

Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2013
Undirvísitölur mars 1997=100 Breyting síðustu 12 mánuði
Áhrif á vísit.
  Mars April %
Vísitala neysluverðs 230,1 230,5 3,3 3,3
Þar af:
Innlendar vörur og grænmeti 208,6 209,5 5,5 0,7
Búvörur og grænmeti 193,8 195,6 6,3 0,4
Innlendar vörur án búvöru 220,0 219,9 4,9 0,3
Innfluttar vörur alls 205,4 203,4 0,8 0,3
Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks  197,1 195,0 0,0 0,0
Dagvara 208,1 208,9 5,4 0,9

Breytingar vísitölu neysluverðs 2012–2013
Maí 1988 = 100 Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar
Breytingar í hverjum mánuði, %
Síðasta mánuð, % Síðustu 3 mánuði, % Síðustu 6 mánuði, % Síðustu  12 mánuði, %
  Vísitala
2012
Apríl 398,2 0,8 9,8 12,0 7,2 6,4
Maí 398,1 0,0 -0,3 7,5 7,1 5,4
Júní 400,1 0,5 6,2 5,2 7,4 5,4
Júlí 397,2 -0,7 -8,4 -1,0 5,3 4,6
Ágúst 396,6 -0,2 -1,8 -1,5 2,9 4,1
September 399,6 0,8 9,5 -0,5 2,3 4,3
Október 400,7 0,3 3,4 3,6 1,3 4,2
Nóvember 402,0 0,3 4,0 5,6 2,0 4,5
Desember 402,2 0,0 0,6 2,6 1,1 4,2
2013
Janúar 403,3 0,3 3,3 2,6 3,1 4,2
Febrúar 409,9 1,6 21,5 8,1 6,8 4,8
Mars 410,7 0,2 2,4 8,7 5,6 3,9
Apríl 411,5 0,2 2,4 8,4 5,5 3,3

Talnaefni