Á árinu 2012 voru fluttar út vörur fyrir 633,0 milljarða króna fob en inn fyrir 555,7 milljarða króna fob, 597,3 milljarða króna cif. Afgangur var því á vöruskiptum við útlönd, reiknað á fob verðmæti út- og innflutnings, sem nam 77,3 milljörðum króna en 97,1 milljarða króna afgangur var árið 2011 á gengi hvors árs. Vöruútflutningur jókst um 2,1% frá fyrra ári á gengi hvors árs og vöruinnflutningur  um 6,3%. Hlutur iðnaðarvöru var 52,3% alls vöruútflutnings og hlutur sjávarafurða voru 42,4% en í vöruinnflutningi voru stærstu vöruflokkarnir hrá- og rekstrarvörur með 29,2% hlutdeild og fjárfestingarvörur með 21,0% hlutdeild. Stærstu viðskiptalönd voru Holland í vöruútflutningi og Noregur í vöruinnflutningi og var EES þýðingarmesta markaðssvæðið, jafnt í vöruútflutningi sem vöruinnflutningi.

Þetta er meðal þess sem kemur fram í Hagtíðindum um vöruviðskipti við útlönd sem Hagstofan gefur út í dag.

Vöruviðskipti við útlönd 2012 - Hagtiðindi

Talnaefni