Á árinu 2012 var seld þjónusta til útlanda fyrir tæpa 376 milljarða króna en keypt var þjónusta frá útlöndum fyrir 349,7 milljarða króna. Þjónustujöfnuður var því hagstæður um 26,3 milljarða króna en var hagstæður um 39 milljarða á árinu 2011 á gengi hvors árs.

Á árinu 2012 var mest selt til útlanda af samgöngu- og flutningaþjónustu líkt og árið áður. Samgöngu- og flutningaþjónusta var 177,1 milljarður eða 47,1% af heildarútflutningi þjónustu. Næst samgönguþjónustu kom sala á ferðaþjónustu 108 milljarðar sem skilaði 28,7% af heildartekjum vegna þjónustuútflutnings á árinu 2012.

Á árinu 2012 var einnig mest keypt frá útlöndum af samgöngu- og flutningaþjónustu, 105,9 milljarðar eða 30,3% af heildarinnflutningi þjónustu. Næst samgönguþjónustu kom önnur viðskiptaþjónusta (stærsti liður rekstrarleiga) með 28,2% og kaup á ferðaþjónustu, 27,9% af heildarkaupum á þjónustu árið 2012.

Samgöngu- og flutningaþjónusta skiluðu 71,3 milljarða króna afgangi og tekjur vegna vegna ferðaþjónustu 10,3 milljarða króna afgangi. Hins vegar var tæplega 50 milljarða króna halli á annarri viðskiptaþjónustu.

Þjónustuviðskipti voru mest til og frá ESB ríkjum, 54,3% af útfluttri þjónustu og 63,6% af innfluttri þjónustu. Halli var á jöfnuði þjónustu við ESB eða 18,4 milljarðar á árinu 2012. Bretland, Bandaríkin og Danmörk báru höfuð og herðar yfir önnur ríki hvað varðar útflutning og innflutning á þjónustu á árinu 2012.
 

Þjónustuviðskipti við útlönd 2012 eftir flokkunum
  Útflutningur % Innflutningur % Jöfnuður
Verðmæti í milljónum króna          
Þjónusta alls 375.976,7 100,0 349.671,5 100,0 26.305,2
1. Samgöngur og flutningar 177.131,8 47,1 105.852,5 30,3 71.279,4
2. Ferðaþjónusta 107.952,5 28,7 97.640,6 27,9 10.311,9
3. Póst- og fjarskiptaþjónusta 4.506,1 1,2 5.988,1 1,7 -1.482,0
4. Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 2.134,4 0,6 253,7 0,1 1.880,8
5. Tryggingaþjónusta 3.949,7 1,1 9.328,9 2,7 -5.379,1
6. Fjármálaþjónusta 2.514,6 0,7 2.727,9 0,8 -213,3
7. Tölvu- og upplýsingaþjónusta 7.175,2 1,9 9.807,4 2,8 -2.632,2
8. Gjöld vegna einkaréttar og annarra eignaréttinda 16.260,6 4,3 13.272,5 3,8 2.988,2
9. Önnur viðskiptaþjónusta 48.625,1 12,9 98.612,0 28,2 -49.986,8
10. Menningar- og afþreyingarþjónusta 3.123,9 0,8 4.513,4 1,3 -1.389,5
11. Opinber þjónusta ó.t.a. 2.602,5 0,7 1.674,6 0,5 927,9

Þjónustuviðskipti við útlönd árið 2012 eftir markaðssvæðum      
  Útflutningur % Innflutningur % Jöfnuður
Verðmæti í milljónum króna          
Þjónusta alls 375.976,7 100,0 349.671,5 100,0 26.305,2
ESB 204.111,7 54,3 222.526,8 63,6 -18.415,2
EFTA 35.471,1 9,4 27.259,7 7,8 8.211,4
Önnur Evrópulönd 11.684,2 3,1 5.871,1 1,7 5.813,1
Bandaríkin 52.648,6 14,0 67.598,2 19,3 -14.949,6
Kanada 11.666,8 3,1 4.880,4 1,4 6.786,4
Önnur lönd 57.922,2 15,4 21.155,5 6,1 36.766,7
Ótilgreint á land 2.472,1 0,7 379,9 0,1 2.092,2

Nánari sundurliðun á þjónustuflokkum og ríkjaskiptingu má sjá á vef Hagstofunnar.

Athygli skal vakin á því að auk niðurstaðna fyrir árið 2012 hafa niðurstöður fyrir árin 2009-2011 verið endurskoðaðar.

Talnaefni