Hagstofa Íslands hefur í dag gefið út þjóðhagsspá á vori í ritröð sinni, Hagtíðindum. Spáin nær til áranna 2013 til 2018. Í henni er m.a. gert ráð fyrir að landsframleiðsla aukist um 1,9% á þessu ári og 2,7% á því næsta. Aukning einkaneyslu verður minni í ár en í fyrra og fjárfesting dregst saman um 2,3%. Á næsta ári er gert ráð fyrir að einkaneysla taki betur við sér og verði 3% en að fjárfesting aukist um 16,9%. Samneysla stendur því sem næst í stað 2013 og 2014 en eykst hægt eftir það.

Vöxtur einkaneyslu og bati á vinnumarkaði var góður á fyrri helmingi 2012, en slakari á seinni hluta 2012.  Verðbólguhorfur eru stöðugar en viðskiptakjör hafa versnað. Fjárfesting eykst á spátímanum að árinu 2013 undanskildu.

Hagstofan gaf síðast út þjóðhagsspá 2. nóvember síðastliðinn og er ráðgert að gefa út næstu spá í lok júni 2013.

Þjóðhagsspá, vor 2013 – Hagtíðindi

Talnaefni