Landsframleiðsla dróst saman að raungildi um 4% samkvæmt endurskoðuðum tölum Hagstofunnar yfir þjóðhagsreikninga á árinu 2010. Þetta er verulega minni samdráttur en árið 2009 þegar hann nam 6,7%.

Að árinu 2009 undanskildu er samdráttur landsframleiðslu á árinu 2010 sá mesti sem mælst hefur frá árinu 1968, en þá nam hann 5,5%. Landsframleiðsla á liðnu ári varð svipuð að raungildi og landsframleiðsla ársins 2005

Samdráttur þjóðarútgjalda á árinu 2010 varð nokkru minni en samdráttur landsframleiðslu, eða 2,7%. Samdráttur varð í öllum þáttum þjóðarútgjalda, einkaneysla dróst saman um 0,4%, samneysla um 3,4% og fjárfesting um 8%. Aftur á móti jókst útflutningur um 0,4% og innflutningur um 4%. Þrátt fyrir þessa þróun er verulegur afgangur af vöru- og þjónustuviðskiptum á árinu 2010, eða 154 milljarðar króna.

Landsframleiðslan 2010 - endurskoðun  - Hagtíðindi

Talnaefni