Aflaverðmæti 101 milljarður króna
Aflaverðmæti íslenskra skipa nam rúmum 101 milljarði króna á fyrstu níu mánuðum ársins 2010 samanborið við rúma 86 milljarða á sama tímabili árið 2009. Aflaverðmæti hefur því aukist um 15 milljarða eða 17,8% á milli ára.

Aflaverðmæti botnfisks var í lok september orðið 70,8 milljarðar og jókst um 19,4% frá sama tíma árið 2009 þegar aflaverðmætið nam 59,2 milljörðum. Verðmæti þorskafla var um 33,3 milljarðar og jókst um 26,9% frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu nam 12,1 milljarði og jókst um 1,6% milli ára. Verðmæti karfaaflans nam 8,6 milljörðum, sem er 21,9% aukning frá árinu 2009. Verðmæti ufsaaflans jókst um 33,7% milli ára og nam 6,5 milljörðum á fyrstu níu mánuðum ársins 2010.

Verðmæti flatfiskafla nam rúmum 7,5 milljörðum króna í janúar til september 2010, sem er 5,2% samdráttur frá fyrra ári. Aflaverðmæti uppsjávarafla jókst um 21,4% milli ára og nam 20,9 milljörðum.
 
Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam 40,8 milljörðum króna og jókst um 24,4% frá árinu 2009. Aflaverðmæti sjófrystingar voru rúmir 37 milljarðar, sem er 26,7% aukning milli ára. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 33,5% milli ára og var um 14,8 milljarðar.

Verðmæti afla janúar-september 2010
Milljónir króna September Janúar–september Breyting frá
    2009 2010 2009 2010 fyrra ári í %
Verðmæti alls 9.387,5 10.763,0 86.056,7 101.396,4 17,8
Botnfiskur 6.536,1 6.760,6 59.244,7 70.761,0 19,4
Þorskur 2.700,7 3.159,0 26.217,5 33.264,6 26,9
Ýsa 1.354,1 990,9 11.873,1 12.066,7 1,6
Karfi 921,9 949,6 7.030,0 8.569,1 21,9
Ufsi 585,3 873,0 4.841,2 6.473,5 33,7
Annar botnfiskur 974,0 788,1 9.282,8 10.387,0 11,9
Flatfisksafli 748,0 556,7 7.955,4 7.539,1 -5,2
Uppsjávarafli 1.879,5 3.243,3 17.229,4 20.916,0 21,4
Síld 1.608,6 1.846,3 8.734,1 6.055,4 -30,7
Loðna 0,0 0,0 412,3 1.352,0 227,9
Kolmunni 36,8 50,6 2.697,8 3.232,0 19,8
Annar uppsjávarafli 234,2 1.346,4 5.385,2 10.276,7 90,8
Skel- og krabbadýraafli 221,5 200,6 1.595,1 2.101,7 31,8
Rækja 114,4 86,9 813,8 1.259,8 54,8
Annar skel- og krabbad.afli 107,2 113,7 781,4 841,9 7,7
Annar afli 2,4 1,9 32,0 78,6 145,8

Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar-september 2010
Milljónir króna September Janúar–september Breyting frá
    2009 2010 2009 2010 fyrra ári í %
Verðmæti alls 9.387,5 10.763,0 86.056,7 101.396,4 17,8
Til vinnslu innanlands 3.457,8 4.698,9 32.776,8 40.780,6 24,4
Í gáma til útflutnings 1.205,7 787,2 10.497,2 7.483,0 -28,7
Landað erlendis í bræðslu 0,0 0,0 392,0 83,6 -78,7
Sjófryst 3.013,5 3.821,5 29.270,8 37.079,5 26,7
Á markað til vinnslu innanlands 1.490,4 1.401,1 11.057,8 14.758,6 33,5
Á markað, í gáma til útflutnings* 179,8 0,0 1.014,2
Sjófryst til endurvinnslu innanl. 0,1 14,4 37,4 198,9 432,3
Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 263,3 0,0
Fiskeldi 0,3 0,0 98,9 72,7 -26,5
  Aðrar löndunartegundir 40,0 39,9 648,2 939,5 44,9
*Fyrir árið 2010 er ekki hægt að birta sundurliðaðar tölur um afla  sem seldur er í gegnum uppboðsmarkað innanlands og fer síðan í gám til útflutnings (og er unninn í útlöndum).

 

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar-september 2010
Milljónir króna September Janúar–september Breyting frá
    2009 2010 2009 2010 fyrra ári í %
Verðmæti alls 9.387,5 10.763,0 86.056,7 101.396,4 17,8
Höfuðborgarsvæði 1.605,2 1.749,8 15.001,7 18.833,9 25,5
Suðurnes 1.631,1 1.820,4 14.262,5 17.375,8 21,8
Vesturland 384,8 360,0 3.664,5 4.196,1 14,5
Vestfirðir 527,2 552,9 4.313,3 5.320,0 23,3
Norðurland vestra 562,7 715,8 5.710,4 7.421,8 30,0
Norðurland eystra 1.485,9 2.174,5 12.729,5 16.250,7 27,7
Austurland 1.149,7 1.607,6 11.782,3 13.686,3 16,2
Suðurland 884,4 994,8 7.868,7 11.043,3 40,3
  Útlönd 1.156,6 787,2 10.723,7 7.268,6

-32,2


Talnaefni