Aflaverðmæti 123 milljarðar króna
Aflaverðmæti íslenskra skipa nam tæpum 123 milljörðum króna á fyrstu ellefu mánuðum ársins 2010 samanborið við tæpa 107 milljarða á sama tímabili árið 2009. Aflaverðmæti hefur því aukist um rúma 16 milljarða eða 15,3% á milli ára.

Aflaverðmæti botnfisks var í lok nóvember orðið 86,7 milljarðar og jókst um 15,8% frá sama tíma árið 2009 þegar aflaverðmætið nam 74,9 milljörðum. Verðmæti þorskafla var um 41,3 milljarðar og jókst um 24% frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu nam 14,3 milljörðum og dróst saman um 0,9% milli ára. Verðmæti karfaaflans nam 10,9 milljörðum, sem er 19,7% aukning frá árinu 2009. Verðmæti ufsaaflans jókst um 16,8% milli ára og nam 7,9 milljörðum á fyrstu ellefu mánuðum ársins 2010.

Verðmæti flatfiskafla nam tæpum 8,6 milljörðum króna í janúar til nóvember 2010, sem er 6,6% samdráttur frá fyrra ári. Aflaverðmæti uppsjávarafla jókst um 21,6% milli ára og nam 25,1 milljarði. Verðmæti síldaraflans í janúar til nóvember nam tæpum 10,2 milljörðum sem er 15,8% samdráttur frá sama tímabili árið 2009. Verðmæti makríls nam 7,8 milljörðum samanborið við 4,5 milljarða fyrstu ellefu mánuði ársins 2009.
 
Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam rúmum 49,9 milljörðum króna og jókst um 24,8% frá árinu 2009. Aflaverðmæti sjófrystingar voru rúmir 45,4 milljarðar, sem er 20,7% aukning milli ára. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 25,6% milli ára og var um 17,6 milljarðar.

Verðmæti afla janúar-nóvember 2010
Milljónir króna Nóvember Janúar–nóvember Breyting frá
    2009 2010 2009 2010 fyrra ári í %
Verðmæti alls 10.579,3 10.654,2 106.633,0 122.975,8 15,3
Botnfiskur 7.798,3 7.943,7 74.928,2 86.735,3 15,8
Þorskur 3.722,5 4.052,9 33.337,6 41.330,8 24,0
Ýsa 1.148,5 1.208,1 14.440,6 14.310,7 -0,9
Karfi 899,7 1.080,0 9.115,0 10.907,7 19,7
Ufsi 1.040,9 588,1 6.738,3 7.868,3 16,8
Annar botnfiskur 986,7 1.014,6 11.296,7 12.317,7 9,0
Flatfisksafli 767,5 468,6 9.164,9 8.559,8 -6,6
Uppsjávarafli 1.890,0 2.121,1 20.650,5 25.113,8 21,6
Síld 1.853,7 2.116,2 12.115,8 10.196,3 -15,8
Loðna 0,0 0,0 412,3 1.352,0 227,9
Kolmunni 0,0 1,8 2.699,7 3.262,1 20,8
Annar uppsjávarafli 36,3 3,1 5.422,7 10.303,4 90,0
Skel- og krabbadýraafli 122,7 115,7 1.853,1 2.454,9 32,5
Rækja 54,8 46,8 901,5 1.419,3 57,4
Annar skel- og krabbad.afli 67,9 68,9 951,7 1.035,6 8,8
Annar afli 0,8 5,1 36,3 112,0 208,7

Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar-nóvember 2010
Milljónir króna Nóvember Janúar–nóvember Breyting frá
    2009 2010 2009 2010 fyrra ári í %
Verðmæti alls 10.579,3 10.654,2 106.633,0 122.975,8 15,3
Til vinnslu innanlands 4.053,2 4.679,8 40.005,4 49.931,0 24,8
Í gáma til útflutnings 846,9 496,6 12.439,0 8.536,5 -31,4
Landað erlendis í bræðslu 0,0 2,3 392,0 85,9 -78,1
Sjófryst 4.216,9 3.846,2 37.605,6 45.404,0 20,7
Á markað til vinnslu innanlands 1.421,9 1.581,6 14.045,1 17.635,0 25,6
Á markað, í gáma til útflutnings* 0,0 0,0 1.016,3
Sjófryst til endurvinnslu innanl. 2,1 0,0 39,7 270,0 579,8
Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 263,3 0,0
Fiskeldi 2,8 0,0 101,9 72,7 -28,6
  Aðrar löndunartegundir 35,5 47,5 724,6 1.040,6 43,6
*Fyrir árið 2010 er ekki hægt að birta sundurliðaðar tölur um afla  sem seldur er í gegnum uppboðsmarkað innanlands og fer síðan í gám til útflutnings (og er unninn í útlöndum).

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar-nóvember 2010
Milljónir króna Nóvember Janúar–nóvember Breyting frá
    2009 2010 2009 2010 fyrra ári í %
Verðmæti alls 10.579,3 10.654,2 106.633,0 122.975,8 15,3
Höfuðborgarsvæði 2.137,9 1.905,9 18.943,5 22.729,8 20,0
Suðurnes 2.063,1 2.065,1 18.380,1 21.357,9 16,2
Vesturland 572,0 440,0 4.653,7 5.031,0 8,1
Vestfirðir 629,9 567,4 5.343,6 6.546,8 22,5
Norðurland vestra 719,9 684,7 7.280,6 9.082,9 24,8
Norðurland eystra 1.474,4 2.140,6 15.838,3 20.548,2 29,7
Austurland 1.051,0 1.121,4 13.545,3 16.046,3 18,5
Suðurland 1.084,1 1.230,0 9.991,3 13.308,3 33,2
  Útlönd 846,9 499,0 12.656,5 8.324,5 -34,2

Talnaefni