Afli á föstu verði
Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum októbermánuði, metinn á föstu verði, var 3,3% meiri en í október 2012. Það sem af er árinu veiddist 3,1% meiri afli en á sama tímabili árið 2012, sé aflinn metinn á föstu verði.

Afli í tonnum
Aflinn nam alls 87.893 tonnum í október 2013 samanborið við 99.222 tonn í október 2012 sem er 11,4% samdráttur á magni milli ára.

Botnfiskafli dróst saman um 1.300 tonn frá október 2012 og nam tæpum 44.700 tonnum. Þar af var þorskaflinn tæp 23.600 tonn, sem er aukning um 582 tonn frá fyrra ári. Ýsuaflinn nam rúmum 4.700 tonnum sem er 462 tonnum meiri afli en í október 2012. Karfaaflinn nam tæpum 6.100 tonnum í október 2013 sem er 552 tonnum minni afli en í fyrra. Tæp 6.800 tonn veiddust af ufsa sem er rúmlega 1.100 tonna aukning frá október 2012.

Afli uppsjávartegunda nam rúmum 39.600 tonnum, sem er tæplega 10.200 tonnum minni afli en í október 2012. Samdráttinn má rekja til um 12.700 tonna minni síldarafla, sem nam tæpum 35.600 tonnum í október 2013. Veiði á kolmunna dróst einnig saman milli ára en aflinn nam 706 tonnum í október 2013, sem er samdráttur um 412 tonn. Hins vegar var um 2.900 tonna aukning í makrílafla, sem nam tæpum 3.400 tonnum í október 2013. Nær engar aðrar uppsjávartegundir voru veiddar í mánuðinum.

Flatfiskaflinn var rúm 2.300 tonn í október 2013 og jókst um 395 tonn frá fyrra ári. Skel- og krabbadýraafli nam 1.100 tonnum samanborið við 1.400 tonna afla í október 2012.

Munur á afla á föstu verði og í tonnum
Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunartímabili sem hér er fiskveiðiárið 2011-2012. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar.

Talnaefni