Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum aprílmánuði, metinn á föstu verði, var 19,9% meiri en í apríl 2012. Það sem af er árinu hefur aflinn dregist saman um 3,5% miðað við sama tímabil 2012, sé hann metinn á föstu verði.

110.657 tonn
Aflinn nam alls 110.657 tonnum í apríl 2013 samanborið við 80.266 tonn í apríl 2012.

Botnfiskafli jókst um tæp 8.100 tonn frá apríl 2012 og nam rúmum 44 þúsund tonnum. Þar af var þorskaflinn rúm 21.000 tonn, sem er aukning um rúm 4.900 tonn frá fyrra ári. Ýsuaflinn nam tæpum 4.300 tonnum sem er 428 tonnum minni afli en í apríl 2012. Karfaaflinn jókst um rúm 1.200 tonn samanborið við apríl 2012 og nam rúmum 6.400 tonnum. Rúm 7.200 tonn veiddust af ufsa sem er rúmlega 2.900 tonna aukning frá apríl 2012.

Afli uppsjávartegunda nam rúmum 59.500 tonnum, sem er rúmlega 21.700 tonnum meiri afli en í apríl 2012. Aukninguna má rekja til aukningu í kolmunnaafla en nær engar aðrar uppsjávartegundir voru veiddar í mánuðinum, líkt og í apríl 2012.

Flatfiskaflinn var tæp 2.100 tonn í apríl 2013 og dróst saman um 198 tonn frá fyrra ári. Skel- og krabbadýraafli nam rúmum 2.300 tonnum samanborið við tæplega 1.500 tonna afla í apríl 2012.

Munur á afla á föstu verði og í tonnum
Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunartímabili sem hér er fiskveiðiárið 2011-2012. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar.

Talnaefni