Afli á föstu verði
Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum júlímánuði, metinn á föstu verði, var 0,8% meiri en í júlí 2012. Það sem af er árinu veiddist 0,1% meiri afli en á sama tímabili árið 2012, sé aflinn metinn á föstu verði.

Afli í tonnum
Aflinn nam alls 101.444 tonnum í júlí 2013 samanborið við 113.051 tonn í júlí 2012.

Botnfiskafli jókst um tæp 2.800 tonn frá júlí 2012 og nam tæpum 27.100 tonnum. Þar af var þorskaflinn tæp 13.200 tonn, sem er aukning um tæp 2.900 tonn frá fyrra ári. Ýsuaflinn nam rúmum 1.700 tonnum sem er 295 tonnum minni afli en í júlí 2012. Karfaaflinn nam tæpum 4.000 tonnum í júlí 2013 sem er rúmlega 1.200 tonna meiri afli en í fyrra. Rúm 5.000 tonn veiddust af ufsa sem er 170 tonna aukning frá júlí 2012.

Afli uppsjávartegunda nam rúmum 70.900 tonnum, sem er rúmlega 14.400 tonnum minni afli en í júlí 2012. Samdráttinn má rekja til um 6.500 tonna minni síldarafla, sem nam 8.900 tonnum í júlí 2013, og rúmum 8.100 tonna minni makrílafla, sem nam rúmum 61.800 tonnum í júlí 2013. Nær engar aðrar uppsjávartegundir voru veiddar í mánuðinum.

Flatfiskaflinn var rúm 2.300 tonn í júlí 2013 og jókst um 709 tonn frá fyrra ári. Skel- og krabbadýraafli nam 913 tonnum samanborið við tæplega 1.600 tonna afla í júlí 2012.

Munur á afla á föstu verði og í tonnum
Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunartímabili sem hér er fiskveiðiárið 2011-2012. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar.

Talnaefni