Afli á föstu verði
Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum októbermánuði, metinn á föstu verði, var 4,7% minni en í október 2010. Það sem af er árinu hefur aflinn aukist um 0,4% miðað við sama tímabil 2010, sé hann metinn á föstu verði.

Afli í tonnum
Aflinn nam alls 77.063 tonnum í október 2011 samanborið við 83.870 tonn í október 2010.

Botnfiskafli dróst saman um tæp 400 tonn samanborið við október 2010 og nam um 37.500 tonnum. Þar af var þorskaflinn tæp 18.000 tonn, sem er aukning um tæp 1.000 tonn frá fyrra ári. Ýsuaflinn nam tæpum 4.700 tonnum sem er 130 tonnum meiri afli en í október 2010. Karfaaflinn dróst saman um tæp 200 tonn samanborið við október 2010 og nam um 6.200 tonnum. Um 4.700 tonn veiddust af ufsa sem er rúmlega 100 tonnum minni afli en í október 2010. Um 4.100 tonn veiddust af öðrum botnfiskafla, sem er samdráttur um tæp 1.200 tonn frá október 2010.

Tæpum 37.000 tonnum var landað af uppsjávarafla í október síðastliðnum samanborið við rúmlega 43.000 tonna afla í október 2010. Þar af var um 32.400 tonnum landað af síld, sem er um 8.500 tonna samdráttur frá fyrra ári. Tæp 2.000 tonn veiddust af loðnu en enginn loðnuafli var í október 2010. Kolmunnaaflinn nam rúmum 1.800 tonnum samanborið við 1.200 tonn í október 2010.

Flatfiskaflinn var rúm 1.900 tonn í október 2011 sem er um 300 tonnum meiri afli en í október 2010. Skel- og krabbadýraafli nam um 900 tonnum og jókst um 200 tonn frá október 2010.

Munur á afla á föstu verði og í tonnum
Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunarári sem hér er árið 2009. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar.

Talnaefni