Afli á föstu verði
Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum nóvembermánuði, metinn á föstu verði, var 17,8% meiri en í nóvember 2010. Það sem af er árinu hefur aflinn aukist um 2,0% miðað við sama tímabil 2010, sé hann metinn á föstu verði.

Afli í tonnum
Aflinn var 103.973 tonn í nóvember 2011 samanborið við 83.953 tonn í nóvember 2010.

Botnfiskafli jókst um rúm 6.700 tonn samanborið við nóvember 2010 og var um 44.300 tonn. Þar af var þorskaflinn tæp 21.400 tonn, sem er aukning um rúm 4.200 tonn frá fyrra ári. Ýsuaflinn nam rúmum 5.600 tonnum sem er 82 tonnum meiri afli en í nóvember 2010. Karfaaflinn jókst um rúm 2.300 tonn samanborið við nóvember 2010 og nam um 7.300 tonn. Um 5.000 tonn veiddust af ufsa sem er rúmlega 1.100 tonnum meiri afli en í nóvember 2010. Um 4.900 tonn veiddust af öðrum botnfiskafla, sem er samdráttur um tæp 1.000 tonn frá nóvember 2010.

Rúmum 56.900 tonnum var landað af uppsjávarafla í nóvember síðastliðnum, samanborið við tæplega 44.200 tonna afla í nóvember 2010. Þar af var um 50.500 tonnum landað af síld, sem er um 6.500 tonna aukning frá fyrra ári. Tæp 6.400 tonn veiddust af loðnu en enginn loðnuafli var í nóvember 2010.

Flatfiskaflinn var rúm 1.800 tonn í nóvember 2011 sem er um 500 tonnum meiri afli en í nóvember 2010. Skel- og krabbadýraafli nam um 900 tonnum og jókst um tæp 300 tonn frá nóvember 2010.

Munur á afla á föstu verði og í tonnum
Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunarári sem hér er árið 2009. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar.

Talnaefni