Afli á föstu verði
Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum júnímánuði, metinn á föstu verði, var 5,8% meiri en í júní 2010. Það sem af er árinu hefur aflinn aukist um 6,8% miðað við sama tímabil 2010, sé hann metinn á föstu verði.

Afli í tonnum
Aflinn nam alls 80.224 tonnum í júní 2011 samanborið við 85.181 tonn í júní 2010.

Botnfiskafli jókst um tæp 3.600 tonn samanborið júní 2010 og nam um 36.700 tonnum. Þar af var þorskaflinn tæp 9.600 tonn, sem er aukning um rúm 200 tonn frá fyrra ári. Ýsuaflinn nam 2.000 tonnum sem er um 1.900 tonnum minni afli en í júní 2010. Karfaaflinn jókst um rúm 2.600 tonn samanborið við júní 2010 og nam 4.700 tonnum. Tæp 5.400 tonn veiddust af ufsa sem er tæplega 400 tonnum meiri afli en í júní 2010. Um 5.700 tonn veiddust af öðrum botnfiskafla, sem er nær sama magn og í júní 2010.

Tæpum 40.000 tonnum var landað af uppsjávarafla í júní síðastliðnum samanborið við um 47.500 tonna afla í júní 2010. Þar af var 15.400 tonnum landað af síldarafla, sem er um 9.900 tonna samdráttur frá fyrra ári. Rúm 24.300 tonn veiddust af makríl samanborið við 22.200 tonn í júní 2010.

Flatfiskaflinn var rúm 2.000 tonn í júní 2011 sem er rúmlega 900 tonnum minni afli en í júní 2010. Skel- og krabbadýraafli nam um 1.500 tonnum samanborið við tæplega 1.300 tonna afla í júní 2010.

Munur á afla á föstu verði og í tonnum
Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunarári sem hér er árið 2009. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar.

Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.

Talnaefni