Afli á föstu verði
Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum febrúarmánuði, metinn á föstu verði, var 13,7% minni en í febrúar 2012. Það sem af er árinu hefur aflinn dregist saman um 11,4% miðað við sama tímabil 2012, sé hann metinn á föstu verði.

Afli í tonnum
Aflinn nam alls 234.674 tonni í febrúar 2013 samanborið við 312.230 tonn í febrúar 2012.

Botnfiskafli jókst um rúm 5.100 tonn frá febrúar 2012 og nam rúmum 44.700 tonnum. Þar af var þorskaflinn rúm 25.300 tonn, sem er aukning um rúm 3.300 tonn frá fyrra ári. Ýsuaflinn nam rúmum 5.600 tonnum sem er um 300 tonnum minni afli en í febrúar 2012. Karfaaflinn dróst saman um 73 tonn samanborið við febrúar 2012 og nam tæpum 5.600 tonnum. Um 3.800 tonn veiddust af ufsa sem er um 1.100 tonna aukning frá febrúar 2012.

Afli uppsjávartegunda nam tæpum 187.200 tonnum, sem er um 82.600 tonnum minni afli en í febrúar 2012. Samdráttinn í uppsjávarafla má rekja til rúmlega 186.800 tonna loðnuafla í febrúar samanborið við 269.800 tonn í febrúar 2012. Tæp 400 tonn veiddust af síld, sem er auking um 300 tonn frá febrúar 2012. Nær engar aðrar uppsjávartegundir voru veiddar í mánuðinum, líkt og í febrúar 2012.

Flatfiskaflinn var tæp 2.000 tonn í febrúar 2013 og dróst saman um tæp 500 tonn frá fyrra ári. Skel- og krabbadýraafli nam 660 tonnum samanborið við 353 tonna afla í febrúar 2012.

Munur á afla á föstu verði og í tonnum
Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunartímabili sem hér er fiskveiðiárið 2011-2012. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar.

Talnaefni