Afli á föstu verði
Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum febrúarmánuði, metinn á föstu verði, var 38,7% meiri en í febrúar 2010. Það sem af er árinu hefur aflinn aukist um 28,2% miðað við sama tímabil 2010, sé hann metinn á föstu verði.

Afli í tonnum
Aflinn nam alls 210.007 tonnum í febrúar 2011 samanborið við 106.743 tonn í febrúar 2010.

Botnfiskafli dróst saman um tæp 7.700 tonn frá febrúar 2010 og nam rúmum 33.700 tonnum. Þar af var þorskaflinn rúm 18.000 tonn, sem er samdráttur um 2.600 tonn frá fyrra ári. Ýsuaflinn nam rúmum 4.600 tonnum sem er um 1.900 tonnum minni afli en í febrúar 2010. Karfaaflinn dróst saman um 1.900 tonn samanborið við febrúar 2010 og nam tæpum 4.200 tonnum. Um 2.500 tonn veiddust af ufsa sem er um 400 tonnum minni afli en í febrúar 2010.

Afli uppsjávartegunda nam tæpum 173.000 tonnum, sem er um 110.200 tonnum meiri afli en í febrúar 2010. Aukningu í uppsjávarafla má rekja til rúmlega 170.700 tonna loðnuafla í febrúar samanborið við 55.000 tonn í febrúar 2010. Nær enginn síldarafli, eða 7 tonn, var í febrúarmánuði og dróst hann saman um 1.980 tonn frá fyrra ári. Afli gulldeplu nam 2.200 tonnum sem er samdráttur um tæp 3.500 tonn miðað við febrúar 2010.

Flatfiskaflinn var rúm 2.700 tonn í febrúar 2011 og jókst um tæp 800 tonn frá fyrra ári. Skel- og krabbadýraafli nam 514 tonnum samanborið við um 414 tonna afla í febrúar 2010.

Munur á afla á föstu verði og í tonnum
Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunarári sem hér er árið 2009. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar.

Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.

Talnaefni