Afli á föstu verði
Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum aprílmánuði, metinn á föstu verði, var 17,6% minni en í apríl 2010. Það sem af er árinu hefur aflinn aukist um 14,4% miðað við sama tímabil 2010, sé hann metinn á föstu verði.

Afli í tonnum
Aflinn nam alls 36.816 tonnum í apríl 2011 samanborið við 79.699 tonn í apríl 2010.

Botnfiskafli dróst saman um tæp 2.800 tonn frá apríl 2010 og nam rúmum 32.000 tonnum. Þar af var þorskaflinn rúm 13.300 tonn, sem er aukning um 455 tonn frá fyrra ári. Ýsuaflinn nam tæpum 5.300 tonnum sem er um 100 tonnum meiri afli en í apríl 2010. Karfaaflinn dróst saman um rúm 1.600 tonn samanborið við apríl 2010 og nam 4.900 tonnum. Um 4.200 tonn veiddust af ufsa sem er um 700 tonnum meiri afli en í apríl 2010.

Afli uppsjávartegunda nam 642 tonnum, sem er um 40.000 tonnum minni afli en í apríl 2010. Einungis var landað kolmunna í aprílmánuði.

Flatfiskaflinn var tæp 1.600 tonn í apríl 2011 og dróst saman um rúm 400 tonn frá fyrra ári. Skel- og krabbadýraafli nam tæpum 1.500 tonnum samanborið við rúmlega 900 tonna afla í apríl 2010.

Munur á afla á föstu verði og í tonnum
Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunarári sem hér er árið 2009. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar.

Talnaefni