Afli á föstu verði
Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum ágústmánuði, metinn á föstu verði, var 20,3% minni en í ágúst 2010. Það sem af er árinu hefur aflinn aukist um 1,0% miðað við sama tímabil 2010, sé hann metinn á föstu verði.

Afli í tonnum
Aflinn nam alls 110.087 tonnum í ágúst 2011 samanborið við 116.178 tonn í ágúst 2010.

Botnfiskafli dróst saman um rúm 10.000 tonn samanborið við ágúst 2010 og nam um 24.000 tonnum. Þar af var þorskaflinn rúm 9.500 tonn, sem er samdráttur um rúm 2.700 tonn frá fyrra ári. Ýsuaflinn nam rúmum 3.500 tonnum sem er um 2.900 tonnum minni afli en í ágúst 2010. Karfaaflinn dróst saman um tæp 400 tonn samanborið við ágúst 2010 og nam um 3.600 tonnum. Tæp 4.200 tonn veiddust af ufsa sem er tæplega 3.500 tonnum minni afli en í ágúst 2010. Um 3.100 tonn veiddust af öðrum botnfiskafla, sem er samdráttur um rúm 500 tonn frá ágúst 2010.

Rúmum 83.600 tonnum var landað af uppsjávarafla í ágúst síðastliðnum samanborið við um 79.000 tonna afla í ágúst 2010. Þar af var 23.800 tonnum landað af síld, sem er um 22.000 tonna samdráttur frá fyrra ári. Tæp 59.200 tonn veiddust af makríl samanborið við 31.800 tonn í ágúst 2010.

Flatfiskaflinn var rúm 1.000 tonn í ágúst 2011 sem er rúmlega 600 tonnum minni afli en í ágúst 2010. Skel- og krabbadýraafli nam einnig um 1.000 tonnum samanborið við tæplega 1.300 tonna afla í ágúst 2010.

Munur á afla á föstu verði og í tonnum
Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunarári sem hér er árið 2009. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar.

Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.

Talnaefni