Afli á föstu verði
Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum marsmánuði, metinn á föstu verði, var 6,1% minni en í mars 2012. Það sem af er árinu hefur aflinn dregist saman um 9,6% miðað við sama tímabil 2012, sé hann metinn á föstu verði.

Afli í tonnum
Aflinn nam alls 207.026 tonnum í mars 2013 samanborið við 193.340 tonn í mars 2012.

Botnfiskafli dróst saman um 988 tonn frá mars 2012 og nam rúmum 45.100 tonnum. Þar af var þorskaflinn rúm 25.800 tonn, sem er aukning um tæp 2.300 tonn frá fyrra ári. Ýsuaflinn nam tæpum 5.000 tonnum sem er rúmum 1.500 tonnum minni afli en í mars 2012. Karfaaflinn dróst saman um rúm 1.800 tonn samanborið við mars 2012 og nam tæpum 6.100 tonnum. Tæp 3.700 tonn veiddust af ufsa sem er 142 tonna aukning frá mars 2012.

Afli uppsjávartegunda nam rúmum 158.300 tonnum, sem er um 15.600 tonnum meiri afli en í mars 2012. Aukningu í uppsjávarafla má rekja til rúmlega 15.900 tonna aukningu í loðnuafla en aflinn nam 157.400 tonnum í mars 2013. 35 tonn veiddust af síld samanborið við 824 tonn í mars 2012 og 939 tonn veiddust af kolmunna sem er aukning um 477 tonn frá fyrra ári. Engar aðrar uppsjávartegundir voru veiddar í mánuðinum, líkt og í mars 2012.

Flatfiskaflinn var rúm 2.200 tonn í mars 2013 og dróst saman um 79 tonn frá fyrra ári. Skel- og krabbadýraafli nam 746 tonnum samanborið við 1.171 tonna afla í mars 2012.

Munur á afla á föstu verði og í tonnum
Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunartímabili sem hér er fiskveiðiárið 2011-2012. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar.

Talnaefni