Afli á föstu verði

Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum ágústmánuði, metinn á föstu verði, var 5,3% minni en í ágúst 2012. Það sem af er árinu veiddist 0,3% minni afli en á sama tímabili árið 2012, sé aflinn metinn á föstu verði.

Afli í tonnum
Aflinn nam alls 97.874 tonnum í ágúst 2013 samanborið við 100.411 tonn í ágúst 2012 sem er 2,5% minnkun á magni milli ára.

Botnfiskafli dróst saman um tæp 4.900 tonn frá ágúst 2012 og nam rúmum 16.500 tonnum. Þar af var þorskaflinn rúm 9.000 tonn, sem er samdráttur um 647 tonn frá fyrra ári. Ýsuaflinn nam tæpum 1.700 tonnum sem er 236 tonnum minni afli en í ágúst 2012. Karfaaflinn nam tæpum 2.600 tonnum í ágúst 2013 sem er 253 tonna meiri afli en í fyrra. Rúm 1.800 tonn veiddust af ufsa sem er um 3.500 tonna samdráttur frá ágúst 2012.

Afli uppsjávartegunda nam rúmum 80.000 tonnum, sem er rúmlega 3.400 tonnum meiri afli en í ágúst 2012. Aukninguna má rekja til um 2.300 tonna meiri síldarafla, sem nam tæpum 22.100 tonnum í ágúst 2013, og rúmlega 1.000 tonna aukningu á makrílafla, sem nam rúmum 55.700 tonnum í ágúst 2013. Veiði á kolmunna jókst einnig milli ára en aflinn nam tæpum 2.200 tonnum í ágúst 2013 sem er aukning um 123 tonn. Nær engar aðrar uppsjávartegundir voru veiddar í mánuðinum.

Flatfiskaflinn var 910 tonn í ágúst 2013 og dróst saman um 171 tonn frá fyrra ári. Skel- og krabbadýraafli nam 369 tonnum samanborið við tæplega 1.200 tonna afla í ágúst 2012.

Munur á afla á föstu verði og í tonnum
Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunartímabili sem hér er fiskveiðiárið 2011-2012. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar.

Talnaefni