Út er komið ritið Afli, aflaverðmæti og ráðstöfun afla 2012 í ritröð Hagstofunnar, Hagtíðindum. Í ritinu kemur m.a. fram að árið 2012 var afli íslenskra skipa tæp 1.449 þúsund tonn sem er 300 þúsund tonnum meiri afli en árið 2011. Aflaverðmæti árið 2012 nam rúmum 159 milljörðum króna á verðlagi ársins og hækkaði um tæplega 5,5 milljarða króna frá 2011 (3,5%). Á föstu verðlagi miðað við verðvísitölu sjávarafurða var aflaverðmæti 3,4% lægra en árið á undan. Stærsti hluti afla íslenskra fiskiskipa var unninn á Austurlandi, mest uppsjávarafli sem verkaður var þar. Stærsti hluti botnfiskaflans var unninn á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum (48,9%). Hlutur uppsjávarafla var um 68,4% af aflamagninu en 29,4% af verðmæti landaðs afla. Verðmæti botnfisktegunda var hins vegar tæp 60,6% af heildarverðmæti en að magni aðeins 28,6%. Verðmæti aukaafurða sem féllu til við vinnslu fiskaflans nam 4,5 milljörðum króna á árinu 2012 og jókst um 21,8% frá árinu áður. Verðmæti aukaafurða telst ekki með inni í heildaraflaverðmæti.

Afli, aflaverðmæti og ráðstöfun afla 2012 - Hagtíðindi

Talnaefni