Vinsamlegast athugið að þessari fréttatilkynningu var breytt 23. ágúst 2019 frá upprunalegri útgáfu. Textanum "til eigin vinnslu innanlands" hefur verið breytt í "til vinnslu innanlands".

Aflaverðmæti úr sjó nam 12,1 milljarði í október sem er 8,9% aukning samanborið við október 2017. Verðmæti botnfiskaflans nam 8,6 milljörðum og jókst um 9,7%, en aukningin er aðallega vegna meira verðmætis ufsa og ýsu á meðan verðmæti þorsks stóð nokkurn veginn í stað. Verðmæti uppsjávarafla var 2,5 milljarðar sem er 3,7% minna en í október 2017. Verðmæti flatfiskafla nam 843 milljónum í október og jókst um 366 milljónir, eða 76,7%. Aukning í flatfiskafla skýrist af meiri grálúðuafla og hækkunar á verði skarkola.

Verðmæti afla sem seldur var til vinnslu innanlands nam 6,4 milljörðum, verðmæti sjófrysts afla nam tæpum 2,9 milljörðum og verðmæti afla sem fór á markað til vinnslu innanlands nam rúmum 1,9 milljarði.

Á 12 mánaða tímabili, frá nóvember 2017 til október 2018, nam aflaverðmæti úr sjó tæpum 125 milljörðum króna sem er 14% aukning miðað við sama tímabil ári fyrr.

Verðmæti afla 2017–2018
Milljónir króna Október Nóvember-október
  2017 2018 % 2016–2017 2017–2018 %
Verðmæti alls11.127,712.115,0 8,9109.390,2124.727,1 14,0
Botnfiskur7.868,28.627,5 9,774.518,388.185,0 18,3
Þorskur 5.263,0 5.225,9-0,7 48.048,1 55.618,3 15,8
Ýsa 830,6 1.089,3 31,2 7.738,9 9.626,5 24,4
Ufsi 452,9 940,8 107,7 5.889,1 7.729,631,3
Karfi 1.010,1 1.128,5 11,7 8.613,6 10.489,0 21,8
Úthafskarfi 0,0 0,0 333,3 218,8 -34,3
Annar botnfiskur311,6 243,0 -22,0 3.895,3 4.502,8 15,6
Flatfiskafli477,1843,1 76,7 7.531,1 10.103,6 34,2
Uppsjávarafli2.603,52.507,5 -3,724.914,423.809,5 -4,4
Síld2.251,62.325,0 3,35.868,54.175,0 -28,9
Loðna0,00,0 6.709,45.891,7 -12,2
Kolmunni130,681,2 -37,8 3.811,0 6.236,5 63,6
Makríll 221,2 101,3 -54,2 8.525,4 7.506,4 -12,0
Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 0,0 0,0
Skel- og krabbadýraafli179,0136,9-23,52.426,42.629,0 8,3
Humar 41,2 3,4 -91,8 834,4 575,8 -31,0
Rækja69,964,2 -8,1 1.241,7 1.505,1 21,2
Annar skel- og krabbadýrafli67,969,3 2,1350,3548,156,5
Annar afli 0,0 0,0 0,0 0,0

Verðmæti afla eftir tegund löndunar 2017–2018
Milljónir króna Október Nóvember-október
  2017 2018 % 2016–2017 2017–2018 %
Verðmæti alls11.127,712.115,0 8,9109.390,2124.727,1 14,0
Til vinnslu innanlands6.448,56.447,8 0,059.460,970.027,5 17,8
Á markað til vinnslu innanlands1.656,11.938,5 17,016.010,918.939,2 18,3
Sjófryst til endurvinnslu innanlands0,4 0,0 67,71,5 -97,8
Í gáma til útflutnings477,6817,9 71,34.062,85.557,5 36,8
Sjófryst2.528,02.898,6 14,729.532,929.947,6 1,4
Aðrar löndunartegundir17,212,3 -28,1255,0253,8 -0,5

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar 2017–2018
Milljónir króna Október Nóvember-október
  2017 2018 % 2016–2017 2017–2018 %
Verðmæti alls11.127,712.115,0 8,9109.390,2124.727,1 14,0
Höfuðborgarsvæði2.332,43.255,0 39,626.953,732.254,0 19,7
Vesturland601,5527,8 -12,35.947,07.254,9 22,0
Vestfirðir669,7590,5-11,85.793,46.656,314,9
Norðurland vestra469,4373,6 -20,45.520,25.902,9 6,9
Norðurland eystra1.861,71.854,6 -0,413.976,415.058,7 7,7
Austurland1.829,31.865,9 2,017.606,820.996,8 19,3
Suðurland931,8605,0-35,111.103,79.439,7 -15,0
Suðurnes1.939,92.189,2 12,818.210,421.224,5 16,6
Útlönd491,8853,5 73,54.278,45.939,3 38,8
Hagtölur sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á gögnum um verðmæti fyrstu sölu landaðs afla sem Fiskistofa safnar saman.

Talnaefni