Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 152,2 milljörðum króna á fyrstu ellefu mánuðum ársins 2012, samanborið við 143,6 milljarða á sama tímabili árið 2011. Aflaverðmæti hefur því aukist um 8,6 milljarða eða 6,0% á milli ára.

Aflaverðmæti botnfisks var 89,7 milljarðar sem er 2,6% aukning frá sama tíma árið 2011 þegar aflaverðmætið nam 87,4 milljörðum. Verðmæti þorskafla var um 45,9 milljarðar sem er 8,6% aukning frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu, sem nam 11,5 milljörðum, jókst um 5,3% milli ára en verðmæti karfaaflans, sem nam 13,3 milljörðum, var u.þ.b. það sama og á tímabilinu janúar-nóvember árið 2011. Verðmæti ufsaaflans jókst um 6,3% milli ára og nam 8,8 milljörðum króna í janúar til nóvember 2012.

Verðmæti uppsjávarafla nam um 46,3 milljörðum króna í janúar til nóvember 2012, sem er 9,0% aukning frá fyrra ári. Aflaverðmæti loðnu nam 13,2 milljörðum sem er 48,9% aukning samanborið við sama tímabil árið 2011 og verðmæti kolmunna, sem var 2,7 milljarðar á fyrstu ellefu mánuðum ársins 2012, jókst um rúmlega 2,4 milljarða milli ára. Aflaverðmæti síldar nam 14,4 milljörðum króna í janúar til nóvember 2012 sem er 5,6% aukning milli ára. Hins vegar dróst aflaverðmæti makríls saman um 19,1% frá fyrra ári og  var um 14,4 milljarðar. Nær enginn annar uppsjávarafli var veiddur á fyrstu 11 mánuðum ársins 2012. Aflaverðmæti flatfisksafla nam um 9,7 milljörðum króna, sem er 3,5% aukning frá janúar til nóvember 2011.
 
Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam 71,5 milljörðum króna og jókst um 17,1% miðað við fyrstu ellefu mánuði ársins 2011. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 9,3% milli ára og nam 19,7 milljörðum króna. Aflaverðmæti sjófrystingar nam 54,8 milljörðum í janúar til nóvember og dróst saman um 4,5% milli ára en verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam rúmum 5,2 milljörðum króna, sem er 16,0% samdráttur frá árinu 2011.

Verðmæti afla janúar-nóvember 2012      
Milljónir króna Nóvember Janúar–nóvember Breyting frá
    2011 2012 2011 2012 fyrra ári, %
Verðmæti alls 15.930 13.812 143.577 152.170 6,0
Botnfiskur 10.779 8.334 87.440 89.712 2,6
Þorskur 5.441 4.292 42.288 45.922 8,6
Ýsa 1.343 1.089 10.908 11.484 5,3
Ufsi 992 851 8.300 8.824 6,3
Karfi 2.050 1.343 13.289 13.292 0,0
Úthafskarfi 0 0 4.028 1.979 -50,9
Annar botnfiskur 953 759 8.627 8.211 -4,8
Flatfisksafli 852 443 9.362 9.688 3,5
Uppsjávarafli 4.059 3.737 42.425 46.253 9,0
Síld 3.905 3.619 13.641 14.410 5,6
Loðna 153 112 8.885 13.230 48,9
Kolmunni 1 5 257 2.710 952,7
Annar uppsjávarafli 0 0 19.642 15.903 -19,0
Skel- og krabbadýraafli 237 1.296 2.877 5.238 82,0
Rækja 155 1.238 1.842 4.146 125,1
Annar skel- og krabbad.afli 82 58 1.035 1.092 5,4
Annar afli 3 2 1.474 1.280 -13,2

Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar-nóvember 2012
Milljónir króna Nóvember Janúar–Nóvember Breyting frá
    2011 2012 2011 2012 fyrra ári, %
Verðmæti alls 15.930 13.812 143.577 152.170 6,0
Til vinnslu innanlands 6.138 6.631 61.033 71.480 17,1
Í gáma til útflutnings 537 533 6.144 5.162 -16,0
Landað erlendis í bræðslu 0 0 145 125 -14,3
Sjófryst 7.744 5.043 57.387 54.780 -4,5
Á markað til vinnslu innanlands 1.449 1.525 18.036 19.711 9,3
Sjófryst til endurvinnslu innanl. 27 27 169 367 117,4
Selt úr skipi erlendis 0 0 0 0
Fiskeldi 0 0 0 0
  Aðrar löndunartegundir 34 53 663 545 -17,8

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar-nóvember 2012
Milljónir króna Nóvember Janúar–nóvember Breyting frá
    2011 2012 2011 2012 fyrra ári, %
Verðmæti alls 15.930 13.812 143.577 152.170 6,0
Höfuðborgarsvæði 3.874 2.976 28.207 34.465 22,2
Suðurnes 2.708 2.281 24.071 24.594 2,2
Vesturland 562 440 6.530 7.242 10,9
Vestfirðir 965 1.828 7.445 9.544 28,2
Norðurland vestra 1.184 833 9.509 10.120 6,4
Norðurland eystra 2.180 1.277 23.238 17.278 -25,6
Austurland 1.891 1.886 20.110 23.683 17,8
Suðurland 2.028 1.711 18.179 19.611 7,9
  Útlönd 537 579 6.289 5.633 -10,4

Talnaefni