Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 160,4 milljörðum króna á árinu 2012, samanborið við 153,9 milljarða árið 2011. Aflaverðmæti hefur því aukist um 6,6 milljarða eða um 4,3% á milli ára.

Aflaverðmæti botnfisks var 96,5 milljarðar sem er 0,7% aukning frá árinu 2011 þegar aflaverðmætið nam 95,9 milljörðum. Verðmæti þorskafla var um 49,5 milljarðar sem er 6,8% aukning frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu, sem nam 12,2 milljörðum, jókst um 1,8% milli ára en verðmæti karfaaflans, sem nam 14,5 milljörðum dróst saman um 2,9% miðað við árið 2011. Verðmæti ufsaaflans jókst um 3,4% milli ára og nam 9,4 milljörðum króna á árinu 2012.

Verðmæti uppsjávarafla nam um 46,7 milljörðum króna árið 2012, sem er 8,1% aukning frá fyrra ári. Aflaverðmæti loðnu nam 13,5 milljörðum sem er 52,3% aukning samanborið við árið 2011 og verðmæti kolmunna, sem var 2,7 milljarðar árið 2012, jókst um rúmlega 2,4 milljarða milli ára. Aflaverðmæti síldar nam 14,6 milljörðum króna árið 2012 sem er 0,8% aukning milli ára. Hins vegar dróst aflaverðmæti makríls saman um 19,1% frá fyrra ári og  var um 14,4 milljarðar. Nær enginn annar uppsjávarafli var veiddur á árinu. Aflaverðmæti flatfisksafla nam um 10,6 milljörðum króna, sem er 2,7% aukning frá 2011.
 
Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam 74,7 milljörðum króna á árinu 2012 og jókst um 16,0% milli ára. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 7,1% milli ára og nam 20,7 milljörðum króna. Aflaverðmæti sjófrystingar nam 58,6 milljörðum árið 2012 sem er 6,3% samdráttur frá fyrra ári en verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam rúmum 5,4 milljörðum króna, sem er 18,0% samdráttur frá árinu 2011.

Verðmæti afla janúar-desember 2012
Milljónir króna Desember Janúar–desember Breyting frá
    2011 2012 2011 2012 fyrra ári, %
Verðmæti alls 10.293 8.245 153.870 160.441 4,3
Botnfiskur 8.418 6.808 95.858 96.533 0,7
Þorskur 4.099 3.626 46.387 49.545 6,8
Ýsa 1.084 724 11.992 12.211 1,8
Ufsi 840 624 9.139 9.448 3,4
Karfi 1.684 1.233 14.973 14.537 -2,9
Úthafskarfi 0 0 4.028 1.979 -50,9
Annar botnfiskur 711 600 9.338 8.813 -5,6
Flatfisksafli 943 887 10.305 10.586 2,7
Uppsjávarafli 827 492 43.252 46.740 8,1
Síld 824 176 14.465 14.586 0,8
Loðna 0 302 8.885 13.532 52,3
Kolmunni 0 14 257 2.715 954,6
Annar uppsjávarafli 3 0 19.644 15.907 -19,0
Skel- og krabbadýraafli 101 55 2.978 5.300 78,0
Rækja 60 44 1.902 4.197 120,7
Annar skel- og krabbad.afli 41 11 1.076 1.102 2,4
Annar afli 4 3 1.478 1.283 -13,2

Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar-desember 2012
Milljónir króna Desember Janúar–desember Breyting frá
    2011 2012 2011 2012 fyrra ári, %
Verðmæti alls 10.293 8.242 153.870 160.438 4,3
Til vinnslu innanlands 3.318 3.199 64.351 74.678 16,0
Í gáma til útflutnings 496 263 6.639 5.442 -18,0
Landað erlendis í bræðslu 0 0 145 125 -14,3
Sjófryst 5.110 3.736 62.498 58.551 -6,3
Á markað til vinnslu innanlands 1.315 1.021 19.352 20.734 7,1
Sjófryst til endurvinnslu innanl. 23 0 192 338 75,8
Selt úr skipi erlendis 0 0 0 0
Fiskeldi 0 0 0 0
  Aðrar löndunartegundir 30 24 692 570 -17,7

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar-desember 2012
Milljónir króna Desember Janúar–desember Breyting frá
    2011 2012 2011 2012 fyrra ári, %
Verðmæti alls 10.293 8.245 153.870 160.441 4,3
Höfuðborgarsvæði 3.045 2.696 31.252 37.148 18,9
Suðurnes 1.840 1.729 25.911 26.326 1,6
Vesturland 382 303 6.913 7.547 9,2
Vestfirðir 596 569 8.041 10.131 26,0
Norðurland vestra 908 854 10.416 10.975 5,4
Norðurland eystra 1.137 776 24.375 18.064 -25,9
Austurland 823 683 20.932 24.379 16,5
Suðurland 1.067 359 19.246 19.946 3,6
  Útlönd 496 276 6.785 5.925 -12,7

Talnaefni