Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 44,5 milljörðum króna á fyrstu þremur mánuðum ársins 2013 samanborið við 46,7 milljarða á sama tímabili 2012. Aflaverðmæti hefur því dregist saman um tæplega 2,2 milljarða króna eða 4,7% á milli ára.

Aflaverðmæti botnfisks var rúmlega 25,5 milljarðar og dróst saman um 9,7% miðað við sama tímabil í fyrra. Verðmæti þorskafla var um 14,2 milljarðar og dróst saman um 10,0% frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu nam 3,7 milljörðum og dróst saman um 14,7% en verðmæti karfaaflans nam tæpum 4 milljörðum, sem er 13,4% samdráttur frá fyrstu þremur mánuðum ársins 2012. Verðmæti ufsaaflans jókst um 3,2% milli ára og nam rúmlega 1,7 milljarði króna í janúar til mars 2013.

Verðmæti uppsjávarafla nam rúmum 16,3 milljörðum króna í janúar til mars 2013, sem er um 10,5% aukning frá fyrra ári. Sú aukning skýrist að mestu af loðnuafla en aflaverðmæti loðnu nam 15,5 milljörðum króna á fyrstu þremur mánuðum ársins sem er 18,4% aukning miðað við sama tímabil í fyrra. Aflaverðmæti flatfisksafla nam tæpum 2,1 milljörðum króna, sem er 28,0% samdráttur frá janúar til mars 2012.
 
Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam 26,9 milljörðum króna og dróst saman um 1,1% miðað við fyrstu þrjá mánuði ársins 2012. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands dróst saman um 4,8% milli ára og var tæplega 5,8 milljarðar króna. Aflaverðmæti sjófrystingar nam tæpum 10,4 milljörðum í janúar til mars og dróst saman um 9,5% milli ára en verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam 1,1 milljarði króna, sem er 27,0% samdráttur frá árinu 2012.

Hagstofan hefur endurskoðað bráðabirgðatölur fiskafla ársins 2012. Heildarafli íslenskra skipa var 1.448.544 tonn og aflaverðmætið rúmir 159 milljarðar króna. Þar af var þorskafli 204.645 tonn að verðmæti 49,5 milljarðar króna, ýsuafli  47.676 tonn að verðmæti 12,2 milljarðar króna, síldaraflinn 192.260 tonn að verðmæti 14,6 milljarðar og makrílaflinn 151.943 tonn að verðmæti 14,4 milljarðar króna.

Upplýsingar um afla og aflaverðmæti marsmánaðar 2013 ásamt endurskoðuðum tölum fyrir árið 2012 er að finna í talnaefni.

Verðmæti afla janúar-mars 2013      
Milljónir króna Mars Janúar–mars Breyting frá
    2012 2013 2012 2013 fyrra ári í %
Verðmæti alls 16.321,2 14.168,3 46.651,1 44.455,7 -4,7
Botnfiskur 11.138,6 8.726,2 28.296,1 25.540,1 -9,7
Þorskur 5.927,9 4.819,5 15.796,2 14.222,1 -10,0
Ýsa 1.598,4 1.162,3 4.380,3 3.737,1 -14,7
Ufsi 662,5 569,6 1.665,5 1.718,3 3,2
Karfi 2.163,2 1.492,0 4.619,4 3.998,5 -13,4
Úthafskarfi 0,0 0,0 0,0 0,0
Annar botnfiskur 786,6 682,8 1.834,7 1.864,0 1,6
Flatfisksafli 1.005,2 782,4 2.862,2 2.060,7 -28,0
Uppsjávarafli 3.639,3 4.411,0 14.767,7 16.320,0 10,5
Síld 36,5 0,9 47,3 32,8 -30,5
Loðna 2.236,2 3.662,2 13.117,4 15.537,5 18,4
Kolmunni 37,9 24,8 130,6 26,5 -79,7
Annar uppsjávarafli 1.328,7 723,1 1.472,4 723,1 -50,9
Skel- og krabbadýraafli 333,8 191,4 516,8 469,2 -9,2
Rækja 327,8 188,4 499,8 456,3 -8,7
Annar skel- og krabbad.afli 6,0 3,0 17,1 13,0 -24,1
Annar afli 204,3 57,3 208,3 65,8 -68,4

Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar-mars 2013    
Milljónir króna Mars Janúar–mars Breyting frá
    2012 2013 2012 2013 fyrra ári í %
Verðmæti alls 16.321,2 14.168,3 46.651,1 44.455,7 -4,7
Til vinnslu innanlands 8.363,8 8.242,9 27.213,2 26.923,9 -1,1
Í gáma til útflutnings 514,4 408,8 1.555,3 1.135,6 -27,0
Landað erlendis í bræðslu 0,0 0,0 105,7 0,0
Sjófryst 4.994,2 3.409,7 11.449,6 10.357,1 -9,5
Á markað til vinnslu innanlands 2.339,0 2.032,6 6.084,3 5.791,8 -4,8
Sjófryst til endurvinnslu innanl. 33,1 0,0 49,4 0,0
Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiskeldi 0,0 0,0 0,0 0,0
  Aðrar löndunartegundir 76,7 74,3 193,7 247,2 27,7

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar-mars 2013  
Milljónir króna Mars Janúar–mars Breyting frá
    2012 2013 2012 2013 fyrra ári í %
Verðmæti alls 16.321,2 14.168,3 46.651,1 44.455,7 -4,7
Höfuðborgarsvæði 4.221,4 3.148,2 9.443,0 8.369,8 -11,4
Suðurnes 2.859,4 2.246,9 7.567,9 6.731,2 -11,1
Vesturland 1.140,1 990,4 3.184,4 2.415,4 -24,1
Vestfirðir 632,5 584,6 1.945,4 2.226,0 14,4
Norðurland vestra 1.117,9 1.088,0 2.585,7 2.413,4 -6,7
Norðurland eystra 1.267,0 901,9 4.645,1 4.533,1 -2,4
Austurland 2.194,3 2.410,2 9.637,7 10.332,7 7,2
Suðurland 2.374,3 2.349,2 5.980,9 6.225,5 4,1
  Útlönd 514,4 448,8 1.661,1 1.208,7 -27,2

Talnaefni